מאמרים שונים בנושא שדכנים ושידוכים

מקודשת מקבצת עבורכם את מיטב המאמרים בנושא שידוכים ושדכנים שיעזור לכם לקבל מידע חשוב להכוונה ולהתסכלות נכונה בשידוכים.

מאמרים

ענין השדוכים מתוך אנשי קודש
כוח הדיבור בין בני הזוג
האוהב את אשתו כגופו
"אוהבה כגופו, ומכבדה - יותר מגופו"
עבודות הבית, תפקיד הבעל / האשה?
הזדהות ותמיכה - "עימו אנוכי בצרה"
הבעל צריך להדגיש את יופי אשתו בעיניו
זכות השדכן וסגולת המצווה לשדך
הדרך הקצרה לשידוך
דפוסי הנישואין בחברה החרדים
ה"תשלום" של הבעל לאשתו
כיצד שדכן מצליח בשידוכים?
איך מוצאים את האשה הנכונה
שדכן צריך לומר רק את האמת
הבקשה של האדמו"ר לסייע בשידוכים!
טעם שבירת כלי חרס בשידוך
הדבר העיקרי שצריך לבדוק בשידוכים על האשה
ליקוטי מוהר"ן פט - דעת המשדך
מטרת התאריך
קבלת ברכה
חופה לפני השקיעה
מנהיגות
האשה - חומה לבעלה
במה תלויה שמחת הבית?
טבעי שזו את
תדמית
הבטחת הקב"ה לאשה
האשה היא הבית!
תיקון לאחר החתימות
הכניסה לזרים אסורה
כיצד יתן הבעל כוח לאשתו להמשיך במעשיה הטובים?
מיצחק ורבקה עד עידן המחשבים
היכן ניתן להיפגש בשידוכים?
'דחזו ליכי'
נוסח החתן
מהי הכרת הטוב בין איש לאשתו?
במה קונה איש את אישתו?
נשיאת חן
מי מנהיג הבית? ומיהו המנהיג האמיתי?
תפילה -ההשתדלות בשידוכים
סוד הכרבולת - סוד כמוס
ענין השידוכין
מה הכרחי לבחון בחיפוש שידוך
"עצם מעצמי"
כתיבה מוקדמת של הכתובה
איך מוצאים את האישה הנכונה
עצה טובה לבני הזוג
דברי הגאון רבי שריה דבליצקי שליט''א
היופי מושג רוחני
היום המסוגל לשידוכים
הנהגות חשובות לבית היהודי
שידוכים תהליך פרימיטיבי?
קבלה לעתיד
תקנה טובה
קבלת רשות
גרפיקה
כתב לא מחיק
ראשי תיבות
מילוי הכתובה
שידוכים מיוחדים שמות שווים
איש ואישה שזכו
חיים ב"ארמון-יה"
כמה צריך להתאמץ למצוא את השידוך?
כמה משפיע כוח התפילה על השידוך
יותר מיום כיפור
לא עשו קנין
בענייני רוחניות אין לסמוך על אחרים
כיצד יקיים הבעל מצות "ושימח את אשתו"?
יום הנישואין - יום מחילת עוונות
"על ידי זה, יושפע שפע רב"
הסוד לעיכוב הזיווג
שנה ראשונה - יסודות הבנין
לזכות להיות השליח
דע את זכויותיך / חובותיך?
ערך חיי הנישואין
על ה' יזעף ליבו
בעל יקר - דע את חובותיך!... - "לשאת" אשה
בין אדם לחברו מתכפר?
הרשמה לשידוכים לחרדים
השדכנים הוותיקים חושפים
האישה ה"מקורית"- עושה רצון בעלה
מעלת שבעת ימי המשתה - חתן דומה למלך
בגדי כבוד
לא לדבר
ממהר ללכת
כבוד הבריות
לימוד תורה בליל הנישואין
לשם שמים
ארבע תעניות
שבעת ימי משתה-תקנת משה רבנו
הממלכה בפרטית של המלך והמלכה
החתן דומה למלך
ימי שמחה. ימי ברכה.
עשיית מלאכה
שותפות בחנות
גילוח ותספורת
כיבוס. גיהוץ. תפירה.
להדביק הרצון אצלה
שני שמות בשני מקומות
תאריך מוקדם
שני שמות עריסה
שתי כוסות
התנאים לשבע ברכות
כבודה בת מלך פנימה
תענית אסתר
" משוט בארץ ומתהלך בה" (איוב א ז)
חתן וכלה בשמחה אחרת
תפילה בציבור
וידוי
עליית החתן לתורה
שמירה לחתן וכלה
בקול רם
לימוד תורה בעיון
כזית פת לחתן ולכלה
החתן קובע
אשכנזי אצל חתן ספרדי
ספרדי אצל חתן אשכנזי
מנהג חוץ לארץ
כולכם חייבים בכבודי
מנהג ישראל לכסות את פני הכלה
תיקון חצות
אהבה דווקא לאחר הנישואין
ברכת חתנים
הדקדוק בשמות - בכתובה
שני שמות יהודי וגויי
שם עריסה שהוחלף וקוראים בו מעט
שמות שיש בהם שם ה'
שלבי השידוכים בחברה החרדית
שם משפחה בכתובה
שינויים בשם- כתובה
הוספת שם - בכתובה
החלפת שם -כתובה
שמות בכתובה - ברכות לאחר השמות
כל המוסיף גורע- כתובה
שמות בכתובה -"בחור" לנישואין שניים
טיפוח החן
ערך 200 זוז
זהירות מאונאה! כיצד יזהר הבעל מהונאה כלפי אשתו?
מסר לבעל היקר!
כשאתה צועק לא שומעים אותך
אשה יקרה - דעי את חובותיך!...
חלון ההזדמנויות של השנה הראשונה
כיצד מונעים בעיות שלום בית?
שם חיבה -בכתובה
אב מאמץ
להיות כל איש שורר ביתו - האיש הוא המנהיג בבית
שידוכים בידי שמים!
משדכים לו לאדם על פי מעשיו...
שם עריסה שמואס בו -כתובה
חלק בשם זה וחלק בשם זה
שם עריסה שהשתקע - כתובה
משפחת 'בן יצחק', 'בן משה'
טעות בשם
ז"ל בכתובה
שם נוסף לאבא
במה יש להתמקד בבחירת שידוך?
הכתובה בארמית
סכום הכתובה
שידוכים שקריים
שורה אחת בכתובה
במי תלויה פרנסת הבית?
חופה בבין השמשות
המקום
השמות בכתובה - תארים
התנגדות לכתיבת שם האב
רודף שלום...!
יראת השמים של המשודך
דעת תורה
בן תורה
פגישה מוקדמת
בין האירוסין לחתונה
בחירת שידוך - תפילה
"לא טוב היות האדם לבדו"
"לא תראה את פני עוד עד שתישא אשה"
מסר לרעיה יקרה!
ובחרת בחיים
עזר כנגדו
המצוה הראשונה
פריה ורביה מצוה גדולה
חשיבות הבת
"בני, שמעו לי, שאין אדם שומע לי ומפסיד"
מי חייב?
אופן ההיתר לברר
התאריך בכתובה
עצות והנהגות טובות לאשה
ומה אעשה לציוויו של ראש הישיבה?
החוט המשולש - תשלום השדכנות
ימי העומר
בין המצרים
מצוה גדולה
מהתורה או מדברי חכמים
שבת קודש
"הצעת נישואין"
ללמוד ולהבין
בירור על המשודך
מידע בעייתי על המשודכים
בירור על המשודכת
אין כל חיוב לשמוע לראש הישיבה בענייני הלכה
הודה ולא בוש שכמה תורה יכל ללמוד בקדושה ובטהרה
הוא לא בן אדם
כיצד יכול להינצל מהרהור עבירה?
גיל נישואי הבת
ומי התיר להכשילם?
יציאה לחוץ לארץ
חרם על הבחורים
בירורים מוקדמים
בושה ובזיון מצד ההורים
גם היהלום קטן הוא
בת אחיו או בת אחותו
הצעת שידוך עם פגם חיצוני
בירור על בחור שלא הסתדר עימו
לשון הרע ורכילות
בררנות יתר
תבנית מוגדרת
הכל לפי הענין
צביעת השיער
לא נראה לו
שני אחים לשתי אחיות
התנגדות הורים בנישואין
בת כהן לישראל
בת ישראל לכהן
בת ישראל לעם הארץ
בת עם הארץ
בן/בת הנידה
בין האירוסין לחתונה
בדיקת שמות החתן והכלה
הנהגת הפגישות
איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם
מי יכול לומר שהוא מוגן מהרהורי עבירה?!
אל תחטאו בילד
כל המרבה הרי זה משובח
מקום הפגישות
התנגדות ההורים לגיורת
התערבות ההורים
סיום הש"ס / לישא אשה ?
חודש אלול
גדול עוונו מנשוא
מספר הפגישות
ראיה בפגישות
ענוה
בושם בזמן פגישה
אח צעיר לפני אח גדול
פגישה במקומות אסורים
משך זמן הפגישות
פגישה אחרונה
סימן טוב
לעזוב את הוריו
גר צדק
קנין
הגינות ויושר בקנין
חתימת השטר
די באמירה
"מוֹצָא שפתיך תִּשְׁמֹר וְעָשיתָ"
דעה משובשת?!
חגיגת השידוכים [וורט]
ערב שבת
הוחלפו הכתובות
חלוקת סיגריות
בעל תשובה
לא זכו
שינויים בנוסח
תיקונים בכתובה - פרטים רבים
אומנות הקבלה
שבירת צלחת
שבוע קודם החופה
איסור נגיעה במשודכ/ת
"ותשוָעה בְּרֹב יוֹעֵץ"
בנחת ומתינות
משפט הכתובה
תענית לבני אשכנז
בני ספרד
וידוי ביום החופה
ניצול הזמן
תפילה
מקוה ביום החופה
צילומים
כתיבת התנאים
צדקה לעניים
קיום לתיקון
מהות הכתובה וטעמיה
רגיעות ובטחון לאשה
אחריות החתן
אין אישות בלי כתובה
כתובה לכתחילה
"שלי ושלכם - שלה הוא"!
הגעה לאולם
בשמים לכלה
זמן מילוי הכתובה
תפילין רבנו תם
"דברים היוצאים מלב טהור..."
אופן המחיקה
זריזות במועד הנישואין
דמי שדכנות בחסד
מוצאי שבת
תעניות
חתונה בימי העומר
השתתפות בחתונה שלא לפי מנהגו
חֵ נָ ה
חודש מנחם אב
האירוסין כיום
חול המועד
מקום הקיום
יג. האם די בחוק שאוסר לישא שתי נשים, במקום השבועה
תיקון בתאריך מוקדם
סוגריים
תיבה תלויה
מילוי חלל - טיוט
"מנהג" אותיות "גהנם"
חתונה בבין המצרים
אל תלחץ
זמן התשלום
חלופת מכתבים
מעלית
מסירה מיד ליד
העיקר שתהיה ברכה
הליכות והנהגות
"קשה לזווגם כקריעת ים סוף"
חשיבות העזרה לזוג
מתנות
כספי מעשר
ביקורים
קודם יראת שמים
לא לבייש בת ישראל
הלכות טהרה
ערב שבת
שידוכים לחרדים
שידוך לזוג שאינם שומרים
נישואין ללא טהרה - כנישואי אח עם אחותו
האירוסין במקורות
הוצאות מיותרות
חדר יחוד - בני ספרד
הזמנת תלמיד חכם
תזמורת
וידיאו
הפרדת תמונות
צילומים בקדושה
רק אין יראת שמים
תמונות משפחתיות
אין להקל
אבן טובה
הזמנת קרוב שנפטר
יום החופה - מחילת עוונות
הזמנת רחוקים מתורה
טבעת זהב או כסף
תאריך לועזי
בסימנא טבא
הזמנה לחתונה - כתב אשורי
החתן בוצע
חול המועד
צלם וצלמת מלצר ומלצרית
שתיקה
כסף
ברכות ברמקול
טעימת הכוס
באור ברכת האירוסין
יין לבן
יין אמיתי
ברכות בפני פריצות
לבוש צנוע
צילום אחיזת הכתובה
טבעת לאיש
קריאה בניגון
שכח טבעת
הרי את מקודשת
הסרת הכפפה
קנין כספו
שווה פרוטה
הטבעת בידו
יין אמיתי
טבעת המלך
החזרת החפץ
מזיגת הכוס
ראיית העדים
ברכת חתנים בעשרה
טבעת
שמירת הכתובה אצל קרובי הכלה
מסירת הכתובה לכלה
אשורר שירה
קריאת התורף
תקיעת כף
קריאה נכונה
מעשה הקנין
טעם הקנין
כולם עומדים
אחיזה בימין
אחיזה בימין
אחיזה בימין
הפרדה
חלוקת הברכות
ברכות מהכתב
מיקום התזמורת
ניגון הברכות
יכירו וידעו
מחזיר גרושתו
תחת כיפת השמים
הכרת החתן והכלה
חופה בבית כנסת
החופה - הפרדה בחופה
סידור חופה וקידושין אוירה נעימה
שם המשפחה - כלה גרושה
כולם עומדים
עטיפת הכוס
העדים - לא קרובי משפחה
כיצד משמחים את החתן?
יראי שמים
פעמיים באהבה
טעות בסדר הברכות
טעימת הכוס
ביאור שבע ברכות הנישואין
שבירת כוס - זכר לחורבן
זכוכית
טבעת הקידושין
הכתובה
מהתורה או מדברי חכמים
טעימת הכוס
איסור יחוד
כוס היין
מעלת המשמח חתן וכלה
כוונה בברכת הגפן
ריקודים מעורבים
פסוקים ומאמרים
כוונה בברכות
ברכות הקידושין הזמנת העדים
מיקום הרב בחופה
מיקום הורי החתן והכלה בחופה
מיקום החתן והכלה בחופה
ליווי בנרות
אפר בראש החתן
להתעטף בציצית
מנין עשרה
גר וגיורת
הגבהת הכלה
סמוכים לעד לעולם
תמונת הכלה
הכלה
כבוד הבורא דוחה לכבוד ההורים
חובות וזכויות הבעל
ביאור נוסח הכתובה
החתימות - שם ברור
שם ומשפחה
יחוס
חתימת החתן
מילויים שונים - כלה בעולה
כלה גרושה
איסור הסתכלות בכלה
ליווי החתן והכלה
שני העדים
טלויזיא. אינטרנט.
זריקת סוכריות?!
המערערים
ירידת הדורות
יסודתו בהררי קודש
ריקוד במטפחת עם הכלה
החתן והכלה יצאו
עשרת ימי תשובה
השתתפות בחתונה
כל גדולי עולם
טעם התקנה
"אל תטוש תורת אמך"
השבועה בכתובה מקורות טהורים
התרפאה המשפחה
שבע ברכות בבית האבל
ט. צורת השבועה
השתתפות בשבת חתן
הפרדה מליאה
קביעת חתונה בשנת האבל
מעט מדיני אבלות בנישואין
אלמן ואלמנה
אלמן ובתולה
בחור ואלמנה
הסבא עם הכלה יד ביד
השתתפות החתן והכלה
הצטרפות אבל למנין או לפנים חדשות
ג. תקנה קבועה בארץ ישראל מלפני 500 שנה
יב. תשובה למערערים
יא. טענות המערערים על השבועה
י. כתובה שכתוב בה שבועה ובפועל לא עשו שבועה
בחור ובעולת עצמו
הרהור תשובה
ישיבה מעורבת
חופת נידה - דחיית חתונה
לא לשם יחוד
כיסוי ראש
יד ביד לא ינקה
לא אכל כזית
עדי יחוד
ריקוד לפני הכלה
לא ברבים
תאריכים מסויימים
שבירת הכוס בבכיה
טלית - הכלה קונה
ללא אבנט
הקידושין - האשה נקנית
כיסוי פני הכלה
בני אשכנז
'מצוה טאנץ' בזמנם
זמן ברכת המזון
כזית פת
שבע ברכות
תנאי ההיתר- ב'מצוה טאנץ'
החתן עם הכלה יד ביד
נוסח הקיום
הגאון הרב מאיר ברנדסדורפר
הברכה הגדולה ביותר
'מצוה טאנץ' בזמנינו
איסור נגיעה
מזל טוב
זהירות מונעת אסון
הפסק בין נטילה להמוציא
שבע ברכות בסוכה
העליה לתורה
שבת - היום השביעי
ברכת המזון לאחר צאת הכוכבים
סעודה שלישית
צדקתך
כיבוד לקהל
מחלל שבת
מה לך נרדם
ספר התורה ממקום למקום
"בְּמַקְהֵלוֹת בְרכו אֱלֹהִים"
עורו ישנים משינתכם
הרם קולך
מחיאות כפיים
חופה ביום ויחוד בלילה
ברכת מעין שבע
מי באמת יכול לרקוד לפני הכלה?!
"ואברהם זקן"
טבעת לחתן?!
ידיעת הסכום
קריאת הכתובה - הקריאה ברבים
פרישת הטלית
כיסוי פני הכלה
ברכת שהחיינו
טלית לבנה
ח. ביאור הנוסח
בכל החתונות
הכאה על השולחן
פסק זמן של התבוננות
הכל נשאר במשפחה
ה. השבועה בקהילות מרוקו
שמחת הלב
איסור שינוי מנהג
לא ידעו ולא יבינו
שבע ברכות עד השקיעה
גדולי רבני אשכנז
מרוקו
תקנת השבועה, מקורותיה, טעמיה, ומנהגיה למשך הדורות
העיקר שהיא שומעת
ד. השבועה בקהילות חוץ לארץ בעבר
מלאכה. וידוי.
ו. השבועה על כל פרטי הכתובה
ז. נוסח השבועה
הגאון רבנו בן ציון אבא שאול זצוק"ל
סעודת חתן וכלה בבית כנסת
חוץ לארץ
שבעה מלאים
שבעה אכלו פת
שבע ברכות אחר אכילת עוגות
המברך אוכל פת
מחיצה
שבת חתן - בית מלון
צירוף קטן לשלשה
בחור ובעולה מאחר
שבע ברכות בסעודה שאינה לכבודם
שלשה אנשים
שבע ברכות בליל הסדר
"אשר ברא" עם בני ביתו

מעשה רב
סיפורים
תפילות
תשובות בהלכה

בס"ד
10/12/2023
44

אפר בראש החתן

מנהג בני אשכנז שקודם שהולך החתן לכסות את פני הכלה,
מניחים אפר בראשו זכר לחורבן בית המקדש.

[והגרש"ז אוירבך היה נותן את האפר בנייר עטוף,
ונותנו כך בראש החתן מפני כבודו.
(מבקשי תורה כו תמוז תש"ס)].

ובני ספרד, לא נהגו בזה.
(חזון עובדיה ארבע תעניות עמוד תל. שו"ת הראשון לציון ח"ב אבה"ע סימן יא)

זו לשון מרן הבית יוסף (אורח חיים סימן תקס):
כתב רבנו הטור (אבן העזר סימן סה)
"וכן נוהגים באשכנז ליתן לחתן אפר בראשו במקום התפילין,
ובספרד נוהגים ליתן בראשו עטרה עשויה מעלה זית,
לפי שהזית מר, זכר לאבלות ירושלים.
וכל מקום יעשו כמנהגם". ע"כ.

וכתב הכל בו, יש מקום שנמנעו שלא לתת אפר מקלה בראשי החתנים,
מפני שאין העם מוחזקים כלל בהנחת תפילין [כשרות כראוי כדת וכדין. (חזו"ע)],
ולא יהיה להם האפר תחת פאר [תפילין],
ויחושו שמא לא יהיה להם גם פאר תחת אפר.

ונהגו לעשות זכרון אחר במקומו,
שנותנים מפה שחורה על ראש החתן והכלה,
ועל זה פשט המנהג לשבר הכוס אחר שבע ברכות. עד כאן.

וכן הוא בבית יוסף באבן העזר.
וכתב מרן זצוק"ל, שאין לבני ספרד לשנות ממנהגינו,
ולא צריך ליתן אפר בראש החתנים.

וכן כתב בשלחן גבוה, שעכשיו לא נהגו לעשות שום זכר,
מלבד שבירת הכוס. (קכז)

והנה הגאון רבי משה פנירי שליט"א בספרו בית חתנים (חלק ב עמוד שטו) כתב:
והנה עתה יצא לאור חלק ג' משו"ת אור לציון,
ושם מובא משם מורנו הגדול הגאון רבנו בן ציון אבא שאול תמיהה על השלחן גבוה הנ"ל,
כיצד יפטור את תקנת חכמים הנזכרת בתלמוד לתת אפר מקלה על ראש החתן,
על ידי דבר שלא מוזכר בתלמוד הוא שבירת הכוס. 

[ואף שבגמרא (ברכות ל סע"ב) מסופר שכאשר ראה רב אשי
בחתונת בנו שהחכמים שמחים מדי בסעודה,
שבר לפניהם כוס זכוכית שמחירה ארבע מאות זוז, כדי למתנם מעט.

וכתבו התוספות, "מכאן נהגו לשבור זכוכית בנישואין".

ואם כן הוזכר בתלמוד שבירת הכוס?
מכל מקום כוונת האור לציון שלא הוזכר שבירת הכוס לענין 'זכר לחורבן',
שהרי שם שבר רק בשביל להרגיעם.]

ואף הרמ"א בדרכי משה כתב,
שבעירו נהגו בשניהם - אפר מקלה ושבירת כוס, 
וגם בספר מועד לכל חי הזהיר לקיים את שניהם.

על כן, מסיקים עורכי הספר משם רבנו,
שלמעשה יש ליתן אפר מקלה על ראש החתן,
"ואם גם שוברים כוס כמנהג, מה טוב". ע"כ.

ולי ישנם הרהורי דברים בזה,
הלוא הבית יוסף הביא את דברי הכל בו שלא לתת אפר,
ולמה לא הוקשה לו לבית יוסף היאך פטר את תקנת חכמים בתלמוד
על ידי תקנת הראשונים לשבור כוס.

ולמה גם לא הקשה על הטור שממנו מבואר שהשווה את תקנת חכמים
למנהגים שהונהגו מאוחר יותר בקהילות ישראל השונות,
ובמפורש כתב שכל מקום ימשיכו במנהגם.

ואם בכל זאת הוקשה למורנו הגדול חכם בן ציון,
היה לו להקשות על מקור הדברים שהם הכל בו והטור
ועל בעלי המנהגים שהביאו בפשיטות את מנהג שבירת הכוס והתעלמו ממנהג נתינת האפר,
וכמבואר בבן איש חי ועוד.

ומתוך דברי עורכי הספר, נראה כאילו לא ראה מורנו הגדול את דבריהם,
וזה דבר שלא יעלה על הדעת, שמורנו הגדול הנודע בגאונותו האדירה,
ובעיונו המבעית בש"ס ובפוסקים,
והמפורסם כאחד מגדולי מרביצי התורה שבדור,
והעמיד תלמידים הרבה, וזה רק מקצת שבמקצת שבחו,
לא ראה את דברי הטור והבית יוסף.

ועל כן, נראה בדעת הכל בו,
שהבין שמדין הגמרא העיקר הוא לעשות זכר לחורבן בשעת הנישואין,
ומה שהביאה הגמרא את מנהג הנחת האפר, לא בדוקא,
אלא כך היה נראה להם מתאים וראוי, כדי שיתקיים לעתיד מקרא שכתוב (ישעיה סא ג):
"לשום לאֲבלי ציֹון, לָתת לָהֶם פאר תחת אפֶר'',
אבל כל שיש סיבה לשנות את המנהג
ולנהוג במקומו מנהג אחר זכר לחורבן, אין שום בעיה.

ולכן, בזמן הכל בו שלא היו מוחזקים בהנחת תפילין כל כך,
נהגו לשבור הכוס.

ובכלל, מדברי הטור נראה שאין צריך שום סיבה מיוחדת בשביל לשנות המנהג,
וכל שנהגו לעשות זכר שהוא לחורבן אפילו עטרה מעלה זית,
יצאו ידי התקנה, ואין לשנות מנהגם.

וכן נראה גם מהמאירי שכתב,
שיש מקומות שלא נהגו בהנחת אפר אלא משימים מפה שחורה זכר לחורבן,
ויש שנהגו בשבירת הכוס.

ולכן לא הוקשה לבית יוסף כלל,
כי העיקר לעשות זכר שהוא לחורבן.

ומה שהביא בשלחן ערוך רק מנהג הנחת האפר,
משום שדרכו להביא מה שנזכר מפורש בגמרא,
ובודאי שאין כוונתו לשנות המנהגים,
וכמו שכתב במפורש בהקדמתו לחיבורו הגדול הבית יוסף.

וזה טעמם של כל האחרונים שהביאו בפשיטות מנהג
שבירת הכוס והתעלמו ממנהג הנחת האפר,
מפני שכך נהגו במקומם.

וכן מבואר מדברי ערוך השלחן (אורח חיים סימן תקס ס"ו) שהביא מנהג הנחת האפר,
וכתב שאצלם המנהג במקום אפר לשבור כוס או לשים מפה שחורה "או שאר אבלות",
וכל דברים אלו לזכור חורבן ירושלים.

כלל העולה,
שאין עדיפות להנחת אפר משאר מנהגים שהתפשטו במשך הדורות.

ולבד מכל זה,
הנה ידוע ומפורסם שדרכו של מורנו הגדול היתה לעמוד בתוקף שלא
לשנות מנהגים קיימים ולא להנהיג אחרים במקומם,
ואיך יעלה על הדעת לכתוב בשמו שיש להנהיג הנחת אפר ולדחות מנהג שבירת הכוס,
וכמו שמשמע מדבריהם שם בתשובה,
'שאם ירצו גם כן לשבור הכוס כמנהג מה טוב'.

וכל שכן היום שיותר שייך טעמו של הכל בו שבעוונות הרבים
אין הכל מוחזקים בהנחת תפילין,
וכיון שאין לחלק בין חתן לחתן יש להמשיך במנהג שבירת הכוס.

ועוד שמורנו הגדול עבר בעצמו על כל ספרי זה (במהדורתו הראשונה תשמ"ב)
והעיר בכל מקום שרק היה נראה לו שאינו תואם את המנהג,
ואילו על מנהג שבירת הכוס לא העיר כלום.

ואף גם זאת שלא ראינו ולא שמענו מעולם שהוא עצמו
הנהיג כן בחופות שערך לתלמידיו הרבים ולשומעי לקחו,
ורק בבני משפחתו עורר לקיים מנהג זה,
ולכן לא אאמין כי יצא מפי קדשו לשנות מהמנהג,
והבא לנהוג כן לעצמו רשאי בכך, אולם ברבים אין להורות כן,
ובודאי שיש לקיים מנהג שבירת הכוס מן הדין ולא בתורת חומרה מבחינת מה טוב. ע"כ.

ובאמת, שכמה וכמה הלכות ישנן בספר "אור לציון" שכתבו
משם מורנו הגדול והאדיר רבנו בן ציון אבא שאול זצ"ל
[שפעם מרן זצוק"ל כינה אותו בשם "הנביא של הדור"],
ואילו תלמידיו שהם תלמידי חכמים גדולים שהיו עמו עשרות שנים,
ושמעו את שיעוריו תמידים כסדרם, מעידים שלא היתה כן דעתו,
וכמו שכתב מרן מלכא הראשון לציון זצוק"ל בספרו
(שו"ת יביע אומר חלק ט אורח חיים סוף סימן קח)
וזו לשונו מילה במילה: בשבטי ישראל אודיע נאמנה,
כי לפי עניות דעתי, אסור לסמוך על הפסקים שהובאו באור לציון חלק ב' 
[וכן לחלקים ג' ד' שנדפסו לאחר פטירתו],
מבלי לעיין היטב בשורשם של הדברים, ובדברי האחרונים, 
'דלאו מר בריה דרבינא חתים עלייהו'
[אין בנו של החכם חתום עליהם, כלומר,
אין אחריות על תשובות אלו שנכתבו באמת מאותו גדול.

וכמו שכתב מרן הבית יוסף (שו"ת בית יוסף דיני יבום סימן ד),
כשנראה איזו תשובה בשם אדם גדול שאין הדעת נוחה הימנה,
אין להתבהל ולומר מי ימלאנו לבו לחלוק על תשובה זו,
ומי יבוא אחר המלך, וכל שכן אנחנו יתמי דיתמי,
כי תשובתו בצידו, ויש לנו רשות לומר שלא אמרה אדם גדול זה מעולם,
כמו שאמרו בגמרא (יבמות כב ע"א) 'לאו מר בריה דרבינא חתים עלה'. ע"כ.],

וכמה דברים מהפסקים הללו נאמרו בשעת חוליו של הרה"ג ר' בן ציון שאול ז"ל,
ותלמידיו הוסיפו וגרעו כפי שעלה על דעתם,
וסברו שכן דעת רבם, ואיך אפשר לסמוך על זה,
כאשר אין האיש בביתו,
וכן העיד אחד מתלמידיו בספר קול אליהו תוופיק (ח"א אורח חיים ס"ס יד):
"ומה שכתב בשו"ת אור לציון חלק ב' להתיר, ידוע דלאו מר בריה דרבינא חתים עלה".

ויודע אני מעשה שהיה, ששאלוהו על מה שנכתב,
בטרם הודפס, והראוהו שזה נגד ההלכה, וביקש שיאמרו למדפיסים לתקן,
ולא אבו שמוע, והתנצל שמפאת חוליו לא יכול לעשות כנגדם מאומה.

גם הוגד לי מפי מגידי אמת, שחלק מהתשובות הללו אמרן בעל פה,
ביציאתו מבית הכנסת, ותלמידיו היו שואלים אותו בדרך,
והוא משיב, והלכו וכתבו אותם וצירפום לתשובותיו,
ומפאת חוליו לא היה יכול לעצור בעדם.

כי על כן, מצוה לפרסם ולהודיע ברבים,
שבודאי לא נוח לו לאותו צדיק לתלות בו 'בוקי סריקי'
[כדים ריקים, דהיינו אל תאמרו עליו שאמר דברים בטלים חס ושלום],
אשר נכתבו בלי עיון כראוי, ולסמוך על מה שנדפס באור לציון חלק ב' [ג, ד,]
 להלכה ולמעשה, על ידי תלמידיו, אשר לא ידעו ולא יבינו בחשכה יתהלכו.

וכבר היה כן לעולמים, וכמו שכתב הרא"ש (פרק ג מועד קטן סימן ג) בשם רבנו תם,
ולא סומכים אנו על דברי בעל הלכות בדבר זה,
כי רב יהודאי גאון בעל ההלכות, מאור עינים היה [עיוור],
ופעמים שהיו תלמידיו כותבים בשמו את אשר לא ציוה ולא עלתה על לבו. ע"כ.

ולשומעים ינעם ועליהם תבוא ברכת טוב. עד כאן לשון מרן זצוק"ל.


מתוך החוברת בהלכה ובאגדה קידושין עמודים 192-164


הרשמה למאגר ענק של שידוכים בחינם!

נרשמים --> משתבצים לשדכן רלוונטי --> ומתחילים לקבל הצעות שידוך בע"הטופס לגברים
טופס לנשים
 
השלם :
+
=