מאמרים שונים בנושא שדכנים ושידוכים

מקודשת מקבצת עבורכם את מיטב המאמרים בנושא שידוכים ושדכנים שיעזור לכם לקבל מידע חשוב להכוונה ולהתסכלות נכונה בשידוכים.

מאמרים

ענין השדוכים מתוך אנשי קודש
כוח הדיבור בין בני הזוג
האוהב את אשתו כגופו
"אוהבה כגופו, ומכבדה - יותר מגופו"
עבודות הבית, תפקיד הבעל / האשה?
הזדהות ותמיכה - "עימו אנוכי בצרה"
הבעל צריך להדגיש את יופי אשתו בעיניו
זכות השדכן וסגולת המצווה לשדך
הדרך הקצרה לשידוך
דפוסי הנישואין בחברה החרדים
ה"תשלום" של הבעל לאשתו
כיצד שדכן מצליח בשידוכים?
איך מוצאים את האשה הנכונה
שדכן צריך לומר רק את האמת
הבקשה של האדמו"ר לסייע בשידוכים!
טעם שבירת כלי חרס בשידוך
הדבר העיקרי שצריך לבדוק בשידוכים על האשה
ליקוטי מוהר"ן פט - דעת המשדך
מטרת התאריך
קבלת ברכה
חופה לפני השקיעה
מנהיגות
האשה - חומה לבעלה
במה תלויה שמחת הבית?
טבעי שזו את
תדמית
הבטחת הקב"ה לאשה
האשה היא הבית!
תיקון לאחר החתימות
הכניסה לזרים אסורה
כיצד יתן הבעל כוח לאשתו להמשיך במעשיה הטובים?
מיצחק ורבקה עד עידן המחשבים
היכן ניתן להיפגש בשידוכים?
'דחזו ליכי'
נוסח החתן
מהי הכרת הטוב בין איש לאשתו?
במה קונה איש את אישתו?
נשיאת חן
מי מנהיג הבית? ומיהו המנהיג האמיתי?
תפילה -ההשתדלות בשידוכים
סוד הכרבולת - סוד כמוס
ענין השידוכין
מה הכרחי לבחון בחיפוש שידוך
"עצם מעצמי"
כתיבה מוקדמת של הכתובה
איך מוצאים את האישה הנכונה
עצה טובה לבני הזוג
דברי הגאון רבי שריה דבליצקי שליט''א
היופי מושג רוחני
היום המסוגל לשידוכים
הנהגות חשובות לבית היהודי
שידוכים תהליך פרימיטיבי?
קבלה לעתיד
תקנה טובה
קבלת רשות
גרפיקה
כתב לא מחיק
ראשי תיבות
מילוי הכתובה
שידוכים מיוחדים שמות שווים
איש ואישה שזכו
חיים ב"ארמון-יה"
כמה צריך להתאמץ למצוא את השידוך?
כמה משפיע כוח התפילה על השידוך
יותר מיום כיפור
לא עשו קנין
בענייני רוחניות אין לסמוך על אחרים
כיצד יקיים הבעל מצות "ושימח את אשתו"?
יום הנישואין - יום מחילת עוונות
"על ידי זה, יושפע שפע רב"
הסוד לעיכוב הזיווג
שנה ראשונה - יסודות הבנין
לזכות להיות השליח
דע את זכויותיך / חובותיך?
ערך חיי הנישואין
על ה' יזעף ליבו
בעל יקר - דע את חובותיך!... - "לשאת" אשה
בין אדם לחברו מתכפר?
הרשמה לשידוכים לחרדים
השדכנים הוותיקים חושפים
האישה ה"מקורית"- עושה רצון בעלה
מעלת שבעת ימי המשתה - חתן דומה למלך
בגדי כבוד
לא לדבר
ממהר ללכת
כבוד הבריות
לימוד תורה בליל הנישואין
לשם שמים
ארבע תעניות
שבעת ימי משתה-תקנת משה רבנו
הממלכה בפרטית של המלך והמלכה
החתן דומה למלך
ימי שמחה. ימי ברכה.
עשיית מלאכה
שותפות בחנות
גילוח ותספורת
כיבוס. גיהוץ. תפירה.
להדביק הרצון אצלה
שני שמות בשני מקומות
תאריך מוקדם
שני שמות עריסה
שתי כוסות
התנאים לשבע ברכות
כבודה בת מלך פנימה
תענית אסתר
" משוט בארץ ומתהלך בה" (איוב א ז)
חתן וכלה בשמחה אחרת
תפילה בציבור
וידוי
עליית החתן לתורה
שמירה לחתן וכלה
בקול רם
לימוד תורה בעיון
כזית פת לחתן ולכלה
החתן קובע
אשכנזי אצל חתן ספרדי
ספרדי אצל חתן אשכנזי
מנהג חוץ לארץ
כולכם חייבים בכבודי
מנהג ישראל לכסות את פני הכלה
תיקון חצות
אהבה דווקא לאחר הנישואין
ברכת חתנים
הדקדוק בשמות - בכתובה
שני שמות יהודי וגויי
שם עריסה שהוחלף וקוראים בו מעט
שמות שיש בהם שם ה'
שלבי השידוכים בחברה החרדית
שם משפחה בכתובה
שינויים בשם- כתובה
הוספת שם - בכתובה
החלפת שם -כתובה
שמות בכתובה - ברכות לאחר השמות
כל המוסיף גורע- כתובה
שמות בכתובה -"בחור" לנישואין שניים
טיפוח החן
ערך 200 זוז
זהירות מאונאה! כיצד יזהר הבעל מהונאה כלפי אשתו?
מסר לבעל היקר!
כשאתה צועק לא שומעים אותך
אשה יקרה - דעי את חובותיך!...
חלון ההזדמנויות של השנה הראשונה
כיצד מונעים בעיות שלום בית?
שם חיבה -בכתובה
אב מאמץ
להיות כל איש שורר ביתו - האיש הוא המנהיג בבית
שידוכים בידי שמים!
משדכים לו לאדם על פי מעשיו...
שם עריסה שמואס בו -כתובה
חלק בשם זה וחלק בשם זה
שם עריסה שהשתקע - כתובה
משפחת 'בן יצחק', 'בן משה'
טעות בשם
ז"ל בכתובה
שם נוסף לאבא
במה יש להתמקד בבחירת שידוך?
הכתובה בארמית
סכום הכתובה
שידוכים שקריים
שורה אחת בכתובה
במי תלויה פרנסת הבית?
חופה בבין השמשות
המקום
השמות בכתובה - תארים
התנגדות לכתיבת שם האב
רודף שלום...!
יראת השמים של המשודך
דעת תורה
בן תורה
פגישה מוקדמת
בין האירוסין לחתונה
בחירת שידוך - תפילה
"לא טוב היות האדם לבדו"
"לא תראה את פני עוד עד שתישא אשה"
מסר לרעיה יקרה!
ובחרת בחיים
עזר כנגדו
המצוה הראשונה
פריה ורביה מצוה גדולה
חשיבות הבת
"בני, שמעו לי, שאין אדם שומע לי ומפסיד"
מי חייב?
אופן ההיתר לברר
התאריך בכתובה
עצות והנהגות טובות לאשה
ומה אעשה לציוויו של ראש הישיבה?
החוט המשולש - תשלום השדכנות
ימי העומר
בין המצרים
מצוה גדולה
מהתורה או מדברי חכמים
שבת קודש
"הצעת נישואין"
ללמוד ולהבין
בירור על המשודך
מידע בעייתי על המשודכים
בירור על המשודכת
אין כל חיוב לשמוע לראש הישיבה בענייני הלכה
הודה ולא בוש שכמה תורה יכל ללמוד בקדושה ובטהרה
הוא לא בן אדם
כיצד יכול להינצל מהרהור עבירה?
גיל נישואי הבת
ומי התיר להכשילם?
יציאה לחוץ לארץ
חרם על הבחורים
בירורים מוקדמים
בושה ובזיון מצד ההורים
גם היהלום קטן הוא
בת אחיו או בת אחותו
הצעת שידוך עם פגם חיצוני
בירור על בחור שלא הסתדר עימו
לשון הרע ורכילות
בררנות יתר
תבנית מוגדרת
הכל לפי הענין
צביעת השיער
לא נראה לו
שני אחים לשתי אחיות
התנגדות הורים בנישואין
בת כהן לישראל
בת ישראל לכהן
בת ישראל לעם הארץ
בת עם הארץ
בן/בת הנידה
בין האירוסין לחתונה
בדיקת שמות החתן והכלה
הנהגת הפגישות
איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם
מי יכול לומר שהוא מוגן מהרהורי עבירה?!
אל תחטאו בילד
כל המרבה הרי זה משובח
מקום הפגישות
התנגדות ההורים לגיורת
התערבות ההורים
סיום הש"ס / לישא אשה ?
חודש אלול
גדול עוונו מנשוא
מספר הפגישות
ראיה בפגישות
ענוה
בושם בזמן פגישה
אח צעיר לפני אח גדול
פגישה במקומות אסורים
משך זמן הפגישות
פגישה אחרונה
סימן טוב
לעזוב את הוריו
גר צדק
קנין
הגינות ויושר בקנין
חתימת השטר
די באמירה
"מוֹצָא שפתיך תִּשְׁמֹר וְעָשיתָ"
דעה משובשת?!
חגיגת השידוכים [וורט]
ערב שבת
הוחלפו הכתובות
חלוקת סיגריות
בעל תשובה
לא זכו
שינויים בנוסח
תיקונים בכתובה - פרטים רבים
אומנות הקבלה
שבירת צלחת
שבוע קודם החופה
איסור נגיעה במשודכ/ת
"ותשוָעה בְּרֹב יוֹעֵץ"
בנחת ומתינות
משפט הכתובה
תענית לבני אשכנז
בני ספרד
וידוי ביום החופה
ניצול הזמן
תפילה
מקוה ביום החופה
צילומים
כתיבת התנאים
צדקה לעניים
קיום לתיקון
מהות הכתובה וטעמיה
רגיעות ובטחון לאשה
אחריות החתן
אין אישות בלי כתובה
כתובה לכתחילה
"שלי ושלכם - שלה הוא"!
הגעה לאולם
בשמים לכלה
זמן מילוי הכתובה
תפילין רבנו תם
"דברים היוצאים מלב טהור..."
אופן המחיקה
זריזות במועד הנישואין
דמי שדכנות בחסד
מוצאי שבת
תעניות
חתונה בימי העומר
השתתפות בחתונה שלא לפי מנהגו
חֵ נָ ה
חודש מנחם אב
האירוסין כיום
חול המועד
מקום הקיום
יג. האם די בחוק שאוסר לישא שתי נשים, במקום השבועה
תיקון בתאריך מוקדם
סוגריים
תיבה תלויה
מילוי חלל - טיוט
"מנהג" אותיות "גהנם"
חתונה בבין המצרים
אל תלחץ
זמן התשלום
חלופת מכתבים
מעלית
מסירה מיד ליד
העיקר שתהיה ברכה
הליכות והנהגות
"קשה לזווגם כקריעת ים סוף"
חשיבות העזרה לזוג
מתנות
כספי מעשר
ביקורים
קודם יראת שמים
לא לבייש בת ישראל
הלכות טהרה
ערב שבת
שידוכים לחרדים
שידוך לזוג שאינם שומרים
נישואין ללא טהרה - כנישואי אח עם אחותו
האירוסין במקורות
הוצאות מיותרות
חדר יחוד - בני ספרד
הזמנת תלמיד חכם
תזמורת
וידיאו
הפרדת תמונות
צילומים בקדושה
רק אין יראת שמים
תמונות משפחתיות
אין להקל
אבן טובה
הזמנת קרוב שנפטר
יום החופה - מחילת עוונות
הזמנת רחוקים מתורה
טבעת זהב או כסף
תאריך לועזי
בסימנא טבא
הזמנה לחתונה - כתב אשורי
החתן בוצע
חול המועד
צלם וצלמת מלצר ומלצרית
שתיקה
כסף
ברכות ברמקול
טעימת הכוס
באור ברכת האירוסין
יין לבן
יין אמיתי
ברכות בפני פריצות
לבוש צנוע
צילום אחיזת הכתובה
טבעת לאיש
קריאה בניגון
שכח טבעת
הרי את מקודשת
הסרת הכפפה
קנין כספו
שווה פרוטה
הטבעת בידו
יין אמיתי
טבעת המלך
החזרת החפץ
מזיגת הכוס
ראיית העדים
ברכת חתנים בעשרה
טבעת
שמירת הכתובה אצל קרובי הכלה
מסירת הכתובה לכלה
אשורר שירה
קריאת התורף
תקיעת כף
קריאה נכונה
מעשה הקנין
טעם הקנין
כולם עומדים
אחיזה בימין
אחיזה בימין
אחיזה בימין
הפרדה
חלוקת הברכות
ברכות מהכתב
מיקום התזמורת
ניגון הברכות
יכירו וידעו
מחזיר גרושתו
תחת כיפת השמים
הכרת החתן והכלה
חופה בבית כנסת
החופה - הפרדה בחופה
סידור חופה וקידושין אוירה נעימה
שם המשפחה - כלה גרושה
כולם עומדים
עטיפת הכוס
העדים - לא קרובי משפחה
כיצד משמחים את החתן?
יראי שמים
פעמיים באהבה
טעות בסדר הברכות
טעימת הכוס
ביאור שבע ברכות הנישואין
שבירת כוס - זכר לחורבן
זכוכית
טבעת הקידושין
הכתובה
מהתורה או מדברי חכמים
טעימת הכוס
איסור יחוד
כוס היין
מעלת המשמח חתן וכלה
כוונה בברכת הגפן
ריקודים מעורבים
פסוקים ומאמרים
כוונה בברכות
ברכות הקידושין הזמנת העדים
מיקום הרב בחופה
מיקום הורי החתן והכלה בחופה
מיקום החתן והכלה בחופה
ליווי בנרות
אפר בראש החתן
להתעטף בציצית
מנין עשרה
גר וגיורת
הגבהת הכלה
סמוכים לעד לעולם
תמונת הכלה
הכלה
כבוד הבורא דוחה לכבוד ההורים
חובות וזכויות הבעל
ביאור נוסח הכתובה
החתימות - שם ברור
שם ומשפחה
יחוס
חתימת החתן
מילויים שונים - כלה בעולה
כלה גרושה
איסור הסתכלות בכלה
ליווי החתן והכלה
שני העדים
טלויזיא. אינטרנט.
זריקת סוכריות?!
המערערים
ירידת הדורות
יסודתו בהררי קודש
ריקוד במטפחת עם הכלה
החתן והכלה יצאו
עשרת ימי תשובה
השתתפות בחתונה
כל גדולי עולם
טעם התקנה
"אל תטוש תורת אמך"
השבועה בכתובה מקורות טהורים
התרפאה המשפחה
שבע ברכות בבית האבל
ט. צורת השבועה
השתתפות בשבת חתן
הפרדה מליאה
קביעת חתונה בשנת האבל
מעט מדיני אבלות בנישואין
אלמן ואלמנה
אלמן ובתולה
בחור ואלמנה
הסבא עם הכלה יד ביד
השתתפות החתן והכלה
הצטרפות אבל למנין או לפנים חדשות
ג. תקנה קבועה בארץ ישראל מלפני 500 שנה
יב. תשובה למערערים
יא. טענות המערערים על השבועה
י. כתובה שכתוב בה שבועה ובפועל לא עשו שבועה
בחור ובעולת עצמו
הרהור תשובה
ישיבה מעורבת
חופת נידה - דחיית חתונה
לא לשם יחוד
כיסוי ראש
יד ביד לא ינקה
לא אכל כזית
עדי יחוד
ריקוד לפני הכלה
לא ברבים
תאריכים מסויימים
שבירת הכוס בבכיה
טלית - הכלה קונה
ללא אבנט
הקידושין - האשה נקנית
כיסוי פני הכלה
בני אשכנז
'מצוה טאנץ' בזמנם
זמן ברכת המזון
כזית פת
שבע ברכות
תנאי ההיתר- ב'מצוה טאנץ'
החתן עם הכלה יד ביד
נוסח הקיום
הגאון הרב מאיר ברנדסדורפר
הברכה הגדולה ביותר
'מצוה טאנץ' בזמנינו
איסור נגיעה
מזל טוב
זהירות מונעת אסון
הפסק בין נטילה להמוציא
שבע ברכות בסוכה
העליה לתורה
שבת - היום השביעי
ברכת המזון לאחר צאת הכוכבים
סעודה שלישית
צדקתך
כיבוד לקהל
מחלל שבת
מה לך נרדם
ספר התורה ממקום למקום
"בְּמַקְהֵלוֹת בְרכו אֱלֹהִים"
עורו ישנים משינתכם
הרם קולך
מחיאות כפיים
חופה ביום ויחוד בלילה
ברכת מעין שבע
מי באמת יכול לרקוד לפני הכלה?!
"ואברהם זקן"
טבעת לחתן?!
ידיעת הסכום
קריאת הכתובה - הקריאה ברבים
פרישת הטלית
כיסוי פני הכלה
ברכת שהחיינו
טלית לבנה
ח. ביאור הנוסח
בכל החתונות
הכאה על השולחן
פסק זמן של התבוננות
הכל נשאר במשפחה
ה. השבועה בקהילות מרוקו
שמחת הלב
איסור שינוי מנהג
לא ידעו ולא יבינו
שבע ברכות עד השקיעה
גדולי רבני אשכנז
מרוקו
תקנת השבועה, מקורותיה, טעמיה, ומנהגיה למשך הדורות
העיקר שהיא שומעת
ד. השבועה בקהילות חוץ לארץ בעבר
מלאכה. וידוי.
ו. השבועה על כל פרטי הכתובה
ז. נוסח השבועה
הגאון רבנו בן ציון אבא שאול זצוק"ל
סעודת חתן וכלה בבית כנסת
חוץ לארץ
שבעה מלאים
שבעה אכלו פת
שבע ברכות אחר אכילת עוגות
המברך אוכל פת
מחיצה
שבת חתן - בית מלון
צירוף קטן לשלשה
בחור ובעולה מאחר
שבע ברכות בסעודה שאינה לכבודם
שלשה אנשים
שבע ברכות בליל הסדר
"אשר ברא" עם בני ביתו

מעשה רב
סיפורים
תפילות
תשובות בהלכה

בס"ד
16/02/2024
159

הנהגות חשובות לבית היהודי 

מהו רצון השם יתברך מאתנו בנשואינו, וכיצד עלינו לנהג כדי לעשות רצוננו כרצונו.

עדים אנו, לצערנו הרב, לקלקולים רבים בבית היהודי, חסר תקשרת, קנאה ושנאה,
בעיות נפשיות, אלפי זוגות מתגרשים כל שנה וזאת לאחר שנפגשו בני הזוג כמה שנים לפני החתונה,
ולאן הלכה כל ה''אהבה'' שלהם?
ועוד ועוד מקר'ם נוראים ומזעזעים שמטעמי צניעות וקדשה אי אפשר לכותבם פה.

ומי שחי בבית,
עם האמונה שחתן וכלה נקבע זווגם מן השמים וכל רגע שעובר עליהם
מכון בהשגחה פרטית מהשמים, וכשיש קדשה וצניעות, השכינה בביתם,
וכשיש שכינה בביתם, יש שלוה.

וחש, בתי לכתב בקצור נמרץ כיצד בונים בית יהודי ומהי אהבה.

וכיצד להתנהג כדי שלא 
להגיע לויכוחים.

כי החכמה הגדולה היא באיזה שביל ללכת, כדי שלא להיכנס לבוץ,
שאם נכנם לבוץ, קשה מאד לצאת,
ואלו הם ההנהגות על פי דרך תורתנו הקדושה שקבלנו מרבותינו הקדושים.

א. המלאך שאל את אברהם, למה צחקה שרה כשבשר לה שתלד בן, וכי אינה מאמינה?
ולמה לא שאל המלאך את שרה עצמה?
אומרים בשם רבי נחמן מברסלב זיע''א שהאשה היא מראה של הבעל,
וכשהיא לא כל כך בסדר סימן שהבעל צריך להתחזק ועל ידי זה אשתו תתקדם
ותהיה אהבה ביניהם. 

מכאן שעל כל דבר ודבר יקבל הבעל על עצמו עליה רוחנית וירויח.

ב. להגיע לאהבה אמתית, הכונה להגיע להבנה שצריך להשקיע באשתו שיהיה לה טוב,
לא כמו אשת פוטיפר שרצתה את יוסף הצדיק, אבל לא אהבה את יוסף אלא את עצמה.

תאוה, זו אהבה עצמית, אהבה, זו אהבת הזולת. 

זה עקר העבודה בבית היהודי, שלא יהיה מצב שמנצלים האחד את השני.

ג. כשיודעים שהקדוש ברוך הוא עשה את השדוך,
ממילא אפשר להגיע לדרגה להיות מרצים אחד מן השני לעולם.

כמו שאמא מקנחת את צואת בנה, ומאושרת שזכתה לכך.

ד. לא לדאוג יותר מדי למצוא חן בעיני האורחים,
ולפעמים זה גם מלחיץ את האורחים,
שאוהבים להיות טבעי יותר ופשוט יותר ולא להיות כמו בהצגה.

ואדרבא להשקיע בעקר, בבית, כמה שיותר, לשמע ולהשמיע יחד עם כל בני המשפחה.

ה. לא להיכנס לחובות כשהמצב הכספי קשה, כי זה מביא חסר רגיעה בבית, וחבל.

אלא יש ללמד באפנים אלו כיצד להסתפק במועט והכל מהשמים.

ו. הנהגת החזון איש לאכל ארוחת ערב עם האישה תמידין כסדרן, 
ולכל הפחות לשתות משהו.

העקר לשוחח פנים אל פנים, לשמע ולהשמיע,
ואפשר לכון הטלפון למצב ''תפוס'' כי ברגעים אלו שניהם תפוסים.

ז. לסלק עיתונים וחדשות מהבית.

במקום לשמע מה קרה בעולם, עדיף לשמע מה קורה בבית שלנו.

וכן רצוי שלא לשמע קלטת וכיוצא בזה כשהבעל מגיע הביתה או האישה,
אלא להתייחס בכבד ראש ולקדם בברכת ברוך הבא. וזה מרגיע.

ח. כשהבעל מתחזק ואשתו עדין לא, שני דברים צריך לדרש מאשתו לבנייתם.

1. טהרת המשפחה.

2. חנוך הבנים בתלמוד תורה, ולסלק כל הדברים המפריעים לחינוכם.

ושאר הדברים יגיעו במשך הזמן.

אחרת, יתכן שצריך לקים את הפסוק (דברים כב, ז)
''שלח תשלח את האם, ואת הבנים תקח לך''.

אבל בדברים הגשמיים, ישאיר הכול לשקול דעתה.

ט. מכיון שאהבה אינה תאוה,
אפשר להגיע לדרגה שירגיש האדם שלהשקיע בביתו ובאשתו זה כמו להשקיע בספר תורה.

למשל: כשהאישה לא רוצה להגיע לשמחה משפחתית וכיוצא בזה,
יאמר לה הבעל: אם את לא הולכת, גם אני לא הולך!
ודבר זה מראה על אהבתו אליה, ושהוא מעונין בטובתה,
אחרת זה מראה שרוצה להפטר ממנה, ואיפה ההשקעה?!

וכמו שעשה אברהם אבינו עליו השלום כשרצה לישא את הגר,
דאג לכבודה של שרה, ולכן, הכל עשתה שרה, שנאמר ''ותקח שרי אשת אברהם את הגר... וכו'
ותתן אותה... וכו' ''.

רואים אם כן שהכל ממנה.

י. אם המצב הכלכלי בבית קשה, יתכן שזה מתנה מן השמים,
שלא יתקים בהם חס ושלום (דברים לב, טו) ''וישמן ישרון ויבעט''.

כמו אותה משפחה שבזכות העניות,
עברו לגור בשכונה פשוטה אבל דתיה, וזכו לחזר בתשובה שלמה.

יא. האשה היא בעלת רגש מאד, וכח הדמיון פועל חזק אצלה ולכן דמעתה מצויה, וזו סכנה!

(כתובות סב:) ואלו האיש הולך לפי השכל.

וצריך להכיר טובה ולשבחה ולהמתין לה בסבלנות עד שתתכונן ותסתדר מפני שקשה לה להחליט מהר,

 כי הדמיון עובד אצלה שעות נוספות, וזו מתנה מן השמים שתדאג לצרכי הבית ותמתיק את האוירה.

 ומכיון שהדמיון והרגש עובדים אצלה חזק מאד, יש להיזהר בדברים מסוימים שעושה הבעל,
ואף שלא התכון, אבל מעשיו משדרים לה בדמיונה דברים מסוימים שיכולים לגרם לויכוח, וחבל.


יב. אשה מטבעה רוצה למצא חן בעיני בעלה ולכן חשוב מאד שמשבח אותה ואומר מלה טובה
על האוכל, הנקיון, והיפי שבבית.

וממילא מובן,
שזוהי הסבה שאשה קשה לה להודות שהיא טעתה ומצדיקה עצמה על דברי הבקרת שעליה,
מפני שלא מוכנה להסכים עם זה שלא תמצא חן בעיניו.

ולכן כשאומר הערות ובקורות, יש לעטות הביקורות בסוכריות.

יג. כשהבעל חזק בשמירת העינים, זה מכנים קדשה בבית.

כשהאשה מרגישה שהבעל מסתכל רק עליה והיא מחכה לזה,
ואז הגברת צופיה הליכות ביתה.

וכן כשהאשה מיפה עצמה לכבוד בעלה כשמגיע הביתה,
כמו אבא חלקיה נכדו של חני המעגל שהיתה אשתו מיפה עצמה כשבעלה מגיע הביתה (תענית כא.), וזה מכניס קדשה ואהבה בבית, וכמובן למעט ביפי כשהיא יוצאת לחוץ עד כמה שאפשר.

יד. ''והוא ימשל בך'' (בראשית ג, טז) זה לא רק ענש לאשה,
אלא זו מציאות חיים שבאופנים אלה תהיה להם הצלחה,
ואם יהיה שויון זכיות, הבית יהרוס כמו שרואים היום חם ושלום.

צריך לתת לבעל הרגשה שהוא קובע, כמו אותה אישה צדקת שהייתה יודעת שבע שפות,
ותמיד בעלה אמר לבנים תתיעצו עם אמא, ואחרי שהאמא אמרה מה שאמרה,
הוסיפה להם: תספרו לאבא, שיתן הסכמתו לכך.

טו. יצר תינוק ו''אשה'' שמאל דוחה וימין מקרבת (סוטה מז.).

ואמר החזון איש זיע''א, אם הבעל יהיה יד ימין מקרבת, היא תסכים להיות יד שמאל.

ט. לא לומר הערות כשנכנסים מיד הביתה.

אלא מי שבבית מקבל בסבר פנים יפות, ומי שהגיע לבית מחייך ואומר שלום עליכם,
ועל ידי זה יש אוירה רגועה, ואחר כך אפשר לספר בתוך הדברים את ההערות.

כי כשמגיעים על ידי שלטון ונצוח לא משיגים כלום.

יז. השרוי בלא אשה הוא בלא שמחה.

ומה היא השמחה?! שתוף פעלה ודבורים יחד, אחד עם השני,
שעל ידי זה מרגיש שאינו לבד, שיש לו למי לספר גם דברים שלא רוצה שידעו אחרים.

ועל ידי זה מחזקים אחד את השני והשמחה נמצאת אתם.


יח. ''לא תירא לביתה משלג'' (משלי לא, כא).

הכונה, שאשה אשת חיל יראת ה',
אין לה מחלת הקנאה לבקש לקנות כל מה שרואה אצל השכנים,
אלא מקבלת באהבה מה שנותן הקדוש ברוך הוא.

 כי אין אדם נוגע במוכן לחברו אפילו כמלא נימא ישתבח שמו לעד.

יט. ענין גדול לכבד את ההורים של הבעל והאישה,
ואפילו להושיב אותם בראש השןלחן ולשוחח אתם ולהתענין בשלומם,
וזה מחזק את הקשר והאהבה בין בני הזוג.

והגאון רבי שלמה זלמן אויערבך זצ''ל לא ישב בראש השלחן כל עוד שהיו חמיו וחמותו בבית,
וזאת אפלו שלא ישבו בראש.

כ. בעל צריך להרגיש שאשתו היא הכי נאה והכי טובה בעולם.

ועל ידי ששומר עיניו ממראות אסורות, לא רואה ולא יודע כלום, חוץ מאשתו.

נמצא שהיא הכי טובה בעולם.

כא. כשיש וכוח בין בעל ואשה ואין החלטה,
מקבלים על עצמם לשאול את החכם, ומה שאומר החכם, קדוש. והכל מהשמים.

כב. להפגין הערכה וכבוד לאשתו בפני המשפחות
ועל ידי זה כלם יכבדו אותה ולא יזלזלו בכבודה.

ועל אחת כמה וכמה שלא לספר למשפחות דברים מסוימים על אשתו,
שיכולים לגרם לזלזול בכבוד האישה, ואחר כך יהיה התיקון קשה מאד.

כג. לא להביא חברים הביתה.

גם מטעמי צניעות, וגם בבית להקדיש למשפחה.

וחז''ל אמרו (יבמות סג:) מנע רבים מתוך ביתך.

והרב הגאון רבי שלמה זלמן אויערבך זצוק''ל, היה מסדר עצמו כשנכנם הביתה,
לומר לאשתו שלום בצורה מכבדת.

ועל ידי זה התקים בו הפסוק (שמואל א ב, ל) ''כי מכבדי אכבד''
וזכו לכבוד הדדי גבוה מאד עד שבזמן פטירת אשתו אמר 
''אין לי צרך לבקש סליחה כי כל חיינו היו מנהלים על פי השלחן ערוך''. והוא פלא.

כד. ''לך נא ראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן''.

ובמדרש רבה (בראשית פרשה פד פסקה יג) למדו,
מכאן שצריך לשאול בשלום מי שיש לו הנאה ממנו ועל אחת כמה וכמה לשלום אנשי ביתו,
להתענין בתשומת לב מרבה מאד לשלומם,
למובתם, ולחסרונם וכן להתבונן במצבם הרוחני.

כה. לא לשמע עצות מיועצי נשואין שלא על פי התורה,
כי דעתם הפוכה מדעת תורה ומה שאצלם אהבה אצלנו כרת, רחמנא לצלן.

מעשה שהיה ביועץ נשואין, שהוא עצמו היה גרוש ומטפל ויועץ לזוגות נשואים... 
והשומע לחכמי ישראל נעשה חכם.

כו. כל ההנהגות הללו עוזרות מאד להגיע לנפש בריאה ועל ידי זה אין עצבים ומרירות בבית,
ורפואת הנפש מביאה לידי רפואת הגוף.

וכשבני הזוג שומעים זה את זה הרי הם מרפאים נפשם והבעיות מתקטנות ובחיים הכל עובר,
השנים חולפות מהר לחיים טובים ולשלום.

כז. מרן הרב חיים יוסף דוד אזולאי בספרו הקדוש ''עבודת הקדש'' (מורה באצבע סימן א) כתב:

''וביותר יהיה לו שלום עם אשתו ויזהר לכבדה ויכון בכל פרט לכבוד השכינה,
אך בפה מתוק ידריכנה לעבודת ה' ולצניעות ולדרך ארץ וירחיקנה מלשון הרע
ושאר סדר נשים וסדר נזיקין.

ועליו מטל להוכיחה ולהדריכה ומאד יזהיר לאשתו שלא ,תכעס. עד כאן תוכן דבריו.

שידוכים לדתיים 

זכויות שמורות מתוך המאגר התורני "תורת אמת"


הרשמה למאגר ענק של שידוכים בחינם!

נרשמים --> משתבצים לשדכן רלוונטי --> ומתחילים לקבל הצעות שידוך בע"הטופס לגברים
טופס לנשים
 
השלם :
+
=