מאמרים שונים בנושא שדכנים ושידוכים

מקודשת מקבצת עבורכם את מיטב המאמרים בנושא שידוכים ושדכנים שיעזור לכם לקבל מידע חשוב להכוונה ולהתסכלות נכונה בשידוכים.

מאמרים

ענין השדוכים מתוך אנשי קודש
כוח הדיבור בין בני הזוג
האוהב את אשתו כגופו
"אוהבה כגופו, ומכבדה - יותר מגופו"
עבודות הבית, תפקיד הבעל / האשה?
הזדהות ותמיכה - "עימו אנוכי בצרה"
הבעל צריך להדגיש את יופי אשתו בעיניו
זכות השדכן וסגולת המצווה לשדך
הדרך הקצרה לשידוך
דפוסי הנישואין בחברה החרדים
ה"תשלום" של הבעל לאשתו
כיצד שדכן מצליח בשידוכים?
איך מוצאים את האשה הנכונה
שדכן צריך לומר רק את האמת
הבקשה של האדמו"ר לסייע בשידוכים!
טעם שבירת כלי חרס בשידוך
הדבר העיקרי שצריך לבדוק בשידוכים על האשה
ליקוטי מוהר"ן פט - דעת המשדך
מטרת התאריך
קבלת ברכה
חופה לפני השקיעה
מנהיגות
האשה - חומה לבעלה
במה תלויה שמחת הבית?
טבעי שזו את
תדמית
הבטחת הקב"ה לאשה
האשה היא הבית!
תיקון לאחר החתימות
הכניסה לזרים אסורה
כיצד יתן הבעל כוח לאשתו להמשיך במעשיה הטובים?
מיצחק ורבקה עד עידן המחשבים
היכן ניתן להיפגש בשידוכים?
'דחזו ליכי'
נוסח החתן
מהי הכרת הטוב בין איש לאשתו?
במה קונה איש את אישתו?
נשיאת חן
מי מנהיג הבית? ומיהו המנהיג האמיתי?
תפילה -ההשתדלות בשידוכים
סוד הכרבולת - סוד כמוס
ענין השידוכין
מה הכרחי לבחון בחיפוש שידוך
"עצם מעצמי"
כתיבה מוקדמת של הכתובה
איך מוצאים את האישה הנכונה
עצה טובה לבני הזוג
דברי הגאון רבי שריה דבליצקי שליט''א
היופי מושג רוחני
היום המסוגל לשידוכים
הנהגות חשובות לבית היהודי
שידוכים תהליך פרימיטיבי?
קבלה לעתיד
תקנה טובה
קבלת רשות
גרפיקה
כתב לא מחיק
ראשי תיבות
מילוי הכתובה
שידוכים מיוחדים שמות שווים
איש ואישה שזכו
חיים ב"ארמון-יה"
כמה צריך להתאמץ למצוא את השידוך?
כמה משפיע כוח התפילה על השידוך
יותר מיום כיפור
לא עשו קנין
בענייני רוחניות אין לסמוך על אחרים
כיצד יקיים הבעל מצות "ושימח את אשתו"?
יום הנישואין - יום מחילת עוונות
"על ידי זה, יושפע שפע רב"
הסוד לעיכוב הזיווג
שנה ראשונה - יסודות הבנין
לזכות להיות השליח
דע את זכויותיך / חובותיך?
ערך חיי הנישואין
על ה' יזעף ליבו
בעל יקר - דע את חובותיך!... - "לשאת" אשה
בין אדם לחברו מתכפר?
הרשמה לשידוכים לחרדים
השדכנים הוותיקים חושפים
האישה ה"מקורית"- עושה רצון בעלה
מעלת שבעת ימי המשתה - חתן דומה למלך
בגדי כבוד
לא לדבר
ממהר ללכת
כבוד הבריות
לימוד תורה בליל הנישואין
לשם שמים
ארבע תעניות
שבעת ימי משתה-תקנת משה רבנו
הממלכה בפרטית של המלך והמלכה
החתן דומה למלך
ימי שמחה. ימי ברכה.
עשיית מלאכה
שותפות בחנות
גילוח ותספורת
כיבוס. גיהוץ. תפירה.
להדביק הרצון אצלה
שני שמות בשני מקומות
תאריך מוקדם
שני שמות עריסה
שתי כוסות
התנאים לשבע ברכות
כבודה בת מלך פנימה
תענית אסתר
" משוט בארץ ומתהלך בה" (איוב א ז)
חתן וכלה בשמחה אחרת
תפילה בציבור
וידוי
עליית החתן לתורה
שמירה לחתן וכלה
בקול רם
לימוד תורה בעיון
כזית פת לחתן ולכלה
החתן קובע
אשכנזי אצל חתן ספרדי
ספרדי אצל חתן אשכנזי
מנהג חוץ לארץ
כולכם חייבים בכבודי
מנהג ישראל לכסות את פני הכלה
תיקון חצות
אהבה דווקא לאחר הנישואין
ברכת חתנים
הדקדוק בשמות - בכתובה
שני שמות יהודי וגויי
שם עריסה שהוחלף וקוראים בו מעט
שמות שיש בהם שם ה'
שלבי השידוכים בחברה החרדית
שם משפחה בכתובה
שינויים בשם- כתובה
הוספת שם - בכתובה
החלפת שם -כתובה
שמות בכתובה - ברכות לאחר השמות
כל המוסיף גורע- כתובה
שמות בכתובה -"בחור" לנישואין שניים
טיפוח החן
ערך 200 זוז
זהירות מאונאה! כיצד יזהר הבעל מהונאה כלפי אשתו?
מסר לבעל היקר!
כשאתה צועק לא שומעים אותך
אשה יקרה - דעי את חובותיך!...
חלון ההזדמנויות של השנה הראשונה
כיצד מונעים בעיות שלום בית?
שם חיבה -בכתובה
אב מאמץ
להיות כל איש שורר ביתו - האיש הוא המנהיג בבית
שידוכים בידי שמים!
משדכים לו לאדם על פי מעשיו...
שם עריסה שמואס בו -כתובה
חלק בשם זה וחלק בשם זה
שם עריסה שהשתקע - כתובה
משפחת 'בן יצחק', 'בן משה'
טעות בשם
ז"ל בכתובה
שם נוסף לאבא
במה יש להתמקד בבחירת שידוך?
הכתובה בארמית
סכום הכתובה
שידוכים שקריים
שורה אחת בכתובה
במי תלויה פרנסת הבית?
חופה בבין השמשות
המקום
השמות בכתובה - תארים
התנגדות לכתיבת שם האב
רודף שלום...!
יראת השמים של המשודך
דעת תורה
בן תורה
פגישה מוקדמת
בין האירוסין לחתונה
בחירת שידוך - תפילה
"לא טוב היות האדם לבדו"
"לא תראה את פני עוד עד שתישא אשה"
מסר לרעיה יקרה!
ובחרת בחיים
עזר כנגדו
המצוה הראשונה
פריה ורביה מצוה גדולה
חשיבות הבת
"בני, שמעו לי, שאין אדם שומע לי ומפסיד"
מי חייב?
אופן ההיתר לברר
התאריך בכתובה
עצות והנהגות טובות לאשה
ומה אעשה לציוויו של ראש הישיבה?
החוט המשולש - תשלום השדכנות
ימי העומר
בין המצרים
מצוה גדולה
מהתורה או מדברי חכמים
שבת קודש
"הצעת נישואין"
ללמוד ולהבין
בירור על המשודך
מידע בעייתי על המשודכים
בירור על המשודכת
אין כל חיוב לשמוע לראש הישיבה בענייני הלכה
הודה ולא בוש שכמה תורה יכל ללמוד בקדושה ובטהרה
הוא לא בן אדם
כיצד יכול להינצל מהרהור עבירה?
גיל נישואי הבת
ומי התיר להכשילם?
יציאה לחוץ לארץ
חרם על הבחורים
בירורים מוקדמים
בושה ובזיון מצד ההורים
גם היהלום קטן הוא
בת אחיו או בת אחותו
הצעת שידוך עם פגם חיצוני
בירור על בחור שלא הסתדר עימו
לשון הרע ורכילות
בררנות יתר
תבנית מוגדרת
הכל לפי הענין
צביעת השיער
לא נראה לו
שני אחים לשתי אחיות
התנגדות הורים בנישואין
בת כהן לישראל
בת ישראל לכהן
בת ישראל לעם הארץ
בת עם הארץ
בן/בת הנידה
בין האירוסין לחתונה
בדיקת שמות החתן והכלה
הנהגת הפגישות
איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם
מי יכול לומר שהוא מוגן מהרהורי עבירה?!
אל תחטאו בילד
כל המרבה הרי זה משובח
מקום הפגישות
התנגדות ההורים לגיורת
התערבות ההורים
סיום הש"ס / לישא אשה ?
חודש אלול
גדול עוונו מנשוא
מספר הפגישות
ראיה בפגישות
ענוה
בושם בזמן פגישה
אח צעיר לפני אח גדול
פגישה במקומות אסורים
משך זמן הפגישות
פגישה אחרונה
סימן טוב
לעזוב את הוריו
גר צדק
קנין
הגינות ויושר בקנין
חתימת השטר
די באמירה
"מוֹצָא שפתיך תִּשְׁמֹר וְעָשיתָ"
דעה משובשת?!
חגיגת השידוכים [וורט]
ערב שבת
הוחלפו הכתובות
חלוקת סיגריות
בעל תשובה
לא זכו
שינויים בנוסח
תיקונים בכתובה - פרטים רבים
אומנות הקבלה
שבירת צלחת
שבוע קודם החופה
איסור נגיעה במשודכ/ת
"ותשוָעה בְּרֹב יוֹעֵץ"
בנחת ומתינות
משפט הכתובה
תענית לבני אשכנז
בני ספרד
וידוי ביום החופה
ניצול הזמן
תפילה
מקוה ביום החופה
צילומים
כתיבת התנאים
צדקה לעניים
קיום לתיקון
מהות הכתובה וטעמיה
רגיעות ובטחון לאשה
אחריות החתן
אין אישות בלי כתובה
כתובה לכתחילה
"שלי ושלכם - שלה הוא"!
הגעה לאולם
בשמים לכלה
זמן מילוי הכתובה
תפילין רבנו תם
"דברים היוצאים מלב טהור..."
אופן המחיקה
זריזות במועד הנישואין
דמי שדכנות בחסד
מוצאי שבת
תעניות
חתונה בימי העומר
השתתפות בחתונה שלא לפי מנהגו
חֵ נָ ה
חודש מנחם אב
האירוסין כיום
חול המועד
מקום הקיום
יג. האם די בחוק שאוסר לישא שתי נשים, במקום השבועה
תיקון בתאריך מוקדם
סוגריים
תיבה תלויה
מילוי חלל - טיוט
"מנהג" אותיות "גהנם"
חתונה בבין המצרים
אל תלחץ
זמן התשלום
חלופת מכתבים
מעלית
מסירה מיד ליד
העיקר שתהיה ברכה
הליכות והנהגות
"קשה לזווגם כקריעת ים סוף"
חשיבות העזרה לזוג
מתנות
כספי מעשר
ביקורים
קודם יראת שמים
לא לבייש בת ישראל
הלכות טהרה
ערב שבת
שידוכים לחרדים
שידוך לזוג שאינם שומרים
נישואין ללא טהרה - כנישואי אח עם אחותו
האירוסין במקורות
הוצאות מיותרות
חדר יחוד - בני ספרד
הזמנת תלמיד חכם
תזמורת
וידיאו
הפרדת תמונות
צילומים בקדושה
רק אין יראת שמים
תמונות משפחתיות
אין להקל
אבן טובה
הזמנת קרוב שנפטר
יום החופה - מחילת עוונות
הזמנת רחוקים מתורה
טבעת זהב או כסף
תאריך לועזי
בסימנא טבא
הזמנה לחתונה - כתב אשורי
החתן בוצע
חול המועד
צלם וצלמת מלצר ומלצרית
שתיקה
כסף
ברכות ברמקול
טעימת הכוס
באור ברכת האירוסין
יין לבן
יין אמיתי
ברכות בפני פריצות
לבוש צנוע
צילום אחיזת הכתובה
טבעת לאיש
קריאה בניגון
שכח טבעת
הרי את מקודשת
הסרת הכפפה
קנין כספו
שווה פרוטה
הטבעת בידו
יין אמיתי
טבעת המלך
החזרת החפץ
מזיגת הכוס
ראיית העדים
ברכת חתנים בעשרה
טבעת
שמירת הכתובה אצל קרובי הכלה
מסירת הכתובה לכלה
אשורר שירה
קריאת התורף
תקיעת כף
קריאה נכונה
מעשה הקנין
טעם הקנין
כולם עומדים
אחיזה בימין
אחיזה בימין
אחיזה בימין
הפרדה
חלוקת הברכות
ברכות מהכתב
מיקום התזמורת
ניגון הברכות
יכירו וידעו
מחזיר גרושתו
תחת כיפת השמים
הכרת החתן והכלה
חופה בבית כנסת
החופה - הפרדה בחופה
סידור חופה וקידושין אוירה נעימה
שם המשפחה - כלה גרושה
כולם עומדים
עטיפת הכוס
העדים - לא קרובי משפחה
כיצד משמחים את החתן?
יראי שמים
פעמיים באהבה
טעות בסדר הברכות
טעימת הכוס
ביאור שבע ברכות הנישואין
שבירת כוס - זכר לחורבן
זכוכית
טבעת הקידושין
הכתובה
מהתורה או מדברי חכמים
טעימת הכוס
איסור יחוד
כוס היין
מעלת המשמח חתן וכלה
כוונה בברכת הגפן
ריקודים מעורבים
פסוקים ומאמרים
כוונה בברכות
ברכות הקידושין הזמנת העדים
מיקום הרב בחופה
מיקום הורי החתן והכלה בחופה
מיקום החתן והכלה בחופה
ליווי בנרות
אפר בראש החתן
להתעטף בציצית
מנין עשרה
גר וגיורת
הגבהת הכלה
סמוכים לעד לעולם
תמונת הכלה
הכלה
כבוד הבורא דוחה לכבוד ההורים
חובות וזכויות הבעל
ביאור נוסח הכתובה
החתימות - שם ברור
שם ומשפחה
יחוס
חתימת החתן
מילויים שונים - כלה בעולה
כלה גרושה
איסור הסתכלות בכלה
ליווי החתן והכלה
שני העדים
טלויזיא. אינטרנט.
זריקת סוכריות?!
המערערים
ירידת הדורות
יסודתו בהררי קודש
ריקוד במטפחת עם הכלה
החתן והכלה יצאו
עשרת ימי תשובה
השתתפות בחתונה
כל גדולי עולם
טעם התקנה
"אל תטוש תורת אמך"
השבועה בכתובה מקורות טהורים
התרפאה המשפחה
שבע ברכות בבית האבל
ט. צורת השבועה
השתתפות בשבת חתן
הפרדה מליאה
קביעת חתונה בשנת האבל
מעט מדיני אבלות בנישואין
אלמן ואלמנה
אלמן ובתולה
בחור ואלמנה
הסבא עם הכלה יד ביד
השתתפות החתן והכלה
הצטרפות אבל למנין או לפנים חדשות
ג. תקנה קבועה בארץ ישראל מלפני 500 שנה
יב. תשובה למערערים
יא. טענות המערערים על השבועה
י. כתובה שכתוב בה שבועה ובפועל לא עשו שבועה
בחור ובעולת עצמו
הרהור תשובה
ישיבה מעורבת
חופת נידה - דחיית חתונה
לא לשם יחוד
כיסוי ראש
יד ביד לא ינקה
לא אכל כזית
עדי יחוד
ריקוד לפני הכלה
לא ברבים
תאריכים מסויימים
שבירת הכוס בבכיה
טלית - הכלה קונה
ללא אבנט
הקידושין - האשה נקנית
כיסוי פני הכלה
בני אשכנז
'מצוה טאנץ' בזמנם
זמן ברכת המזון
כזית פת
שבע ברכות
תנאי ההיתר- ב'מצוה טאנץ'
החתן עם הכלה יד ביד
נוסח הקיום
הגאון הרב מאיר ברנדסדורפר
הברכה הגדולה ביותר
'מצוה טאנץ' בזמנינו
איסור נגיעה
מזל טוב
זהירות מונעת אסון
הפסק בין נטילה להמוציא
שבע ברכות בסוכה
העליה לתורה
שבת - היום השביעי
ברכת המזון לאחר צאת הכוכבים
סעודה שלישית
צדקתך
כיבוד לקהל
מחלל שבת
מה לך נרדם
ספר התורה ממקום למקום
"בְּמַקְהֵלוֹת בְרכו אֱלֹהִים"
עורו ישנים משינתכם
הרם קולך
מחיאות כפיים
חופה ביום ויחוד בלילה
ברכת מעין שבע
מי באמת יכול לרקוד לפני הכלה?!
"ואברהם זקן"
טבעת לחתן?!
ידיעת הסכום
קריאת הכתובה - הקריאה ברבים
פרישת הטלית
כיסוי פני הכלה
ברכת שהחיינו
טלית לבנה
ח. ביאור הנוסח
בכל החתונות
הכאה על השולחן
פסק זמן של התבוננות
הכל נשאר במשפחה
ה. השבועה בקהילות מרוקו
שמחת הלב
איסור שינוי מנהג
לא ידעו ולא יבינו
שבע ברכות עד השקיעה
גדולי רבני אשכנז
מרוקו
תקנת השבועה, מקורותיה, טעמיה, ומנהגיה למשך הדורות
העיקר שהיא שומעת
ד. השבועה בקהילות חוץ לארץ בעבר
מלאכה. וידוי.
ו. השבועה על כל פרטי הכתובה
ז. נוסח השבועה
הגאון רבנו בן ציון אבא שאול זצוק"ל
סעודת חתן וכלה בבית כנסת
חוץ לארץ
שבעה מלאים
שבעה אכלו פת
שבע ברכות אחר אכילת עוגות
המברך אוכל פת
מחיצה
שבת חתן - בית מלון
צירוף קטן לשלשה
בחור ובעולה מאחר
שבע ברכות בסעודה שאינה לכבודם
שלשה אנשים
שבע ברכות בליל הסדר
"אשר ברא" עם בני ביתו

מעשה רב
סיפורים
תפילות
תשובות בהלכה

בס"ד
15/01/2024
174

ערך חיי הנישואיןאחד הדברים החשובים שצריכים החתן והכלה לחזק בתודעתם בבואם לחיי הנישואין,
הוא הבנת ערך חיי הנישואין.

התפיסה ההמונית היא, שהנישואין הם סוג של "עסק" או "חוזה שותפות" מסויים,
אשר כל עוד שהוא ריווחי ומשתלם, כדאי להמשיך בו, אך ברגע שיש פחות ריווחיות,
עדיף לפרק אותו.

וכיום, שהתרגלנו לאינסטנט, לחד פעמי ול"זבנג וגמרנו",
אנשים ונשים מאבדים את הנכונות להשקיע ולהתאמץ למען ה"עסק" הזה.

ממהרים לראות בו עסק בלתי ריווחי, ולפרקו.

כך אנו רואים לצערנו, שאחוז הגירושין הולך וגדל,
ומגיע לממדים מבהילים וגדולים הרבה יותר מהביקוש לשידוכים.


קלות הפירוק הינה עצמה גורם מפריע לחיי נישואין תקינים,
כיוון שבמצב כזה בני הזוג אינם ממוקדים ובטוחים בחייהם המשותפים,
ותמיד מלֻווים בתחושה שיש אופציה אחרת.


אולם כשנתבונן בהשקפת התורה ניווכח לראות איזה ערך עליון יש לחיי נישואין,
וכמה הנישואין הם בעצם התקשרות מהותית שנקשרה מאת ה'.

וכשמקבלים את המבט האמיתי והנכון, כל ההתייחסות לחיי הנישואין היא כאל דבר קדוש ועליון,
אשר יש להתאמץ עליו עד מאוד.

כדי להבין את ערך חיי הנישואין, נסתכל על הצד הנגדי של העניין - התייחסות התורה לגירושין.

התורה אכן נותנת אופציה של גירושין.

קשר הנישואין הוא קשר כל כך נעלה, שאי אפשר שהוא יהיה מאולץ ובלתי ניתן לפירוק.

להבדיל בין הטמא ובין הטהור, הנוצרים הקתולים אוסרים את הגירושין.

אך קל לתאר לאן זה יכול להוביל, כשבני זוג חיים מתוך תחושה שאין להם ברירה,
ועליהם להישאר יחד רק משום שאין להם שום אפשרות להיפרד.

תורתנו תורת חיים, מאפשרת גירושין, אך נשים לב, שהתורה קוראת לגט "ספר כריתות".

התורה מתייחסת לגירושין כאל כריתה, גדיעת דבר ממקומו הטבעי, כמו כריתת אבר מן הגוף!

גם כריתת אבר מגוף האדם - הינה בגדר אפשרות.

אפשרות אשר לעיתים היא נחוצה, אבל תמיד תמיד כואבת.

תמיד מנסים את כל האפשרויות האחרות לפני שמגיעים אליה.

"אמר ר' אלעזר: כל המגרש אשתו ראשונה, אפילו מזבח מוריד עליו דמעות!"
(גיטין ד)

וחז"ל מביאים כאן את הפסוק מן הנביא (מלאכי ב יד): 
"ואמרתם על מה? על כי ה' העיד בינך ובין אשת נעוריך אשר אתה בגדתה בה, 
והיא חברתך ואשת בריתך".

נשים לב מה כתוב כאן!

הגירושין נחשבים למעין בגידה.

ומדוע?

"כי ה' העיד בינך ובין אשת נעוריך", הקב"ה הוא שיצר את החיבור הזה.

"והיא חברתך ואשת בריתך", האשה שהועיד לך ה' היא החלק המשלים שלך,
החלק השני של נשמתך, ברית אמיצה כרותה ביניכם, שהלוא נהייתם לישות אחת, בגוף ובנפש.

ָ וממשיך הנביא ואומר בפסוק הבא: "ְונשמרתם ברוחכם, ובאשת נעוריך אל יבגוד"!

"ששה קולם הולך מסוף העולם ועד סופו ואין קולם נשמע... ובשעה שהאשה מתגרשת מבעלה... ובשעה שהוולד יוצא ממעי אמו, ובשעה שהנשמה יוצאה מן הגוף. (פרקי דרבי אליעזר לד)

"ונשמרתם ברוחכם, ובאשת נעוריך אל יבגוד" (מלאכי ב טו) -
רבי יוחנן דצפרין: בישראל נתתי גירושין, ולא באומות העולם.

רבה אמר: גויים אין להם גירושין. (ירושלמי קדושין ב)

"ומבשרך לא תתעלם (ישעיה נח ז) - זו גרושתו (ירושלמי כתובות יא ה"ג).

המתבונן בדברי חז"ל הנ"ל,
העוסקים במהות מעשה הגירושין והשלכותיו על בני הזוג,
ניצבכולו מלא תמיהה ופליאה,
על מה הרעישו הנביאים וחכמינו ז"ל בדבריהם ואזהרותיהם על מעשה שלכאורה אינו חורג מגבולות השיגרה היום יומית,
ביחסים שבין בני אדם, והוא בבחינת מעשים שבכל יום, טבעו של עולם,
אשר בני זוג מאבדים את הזיקה והיחס ההדדי שביניהם,
ואינם מוצאים טעם בחיים משותפים ביניהם מסיבה זו או אחרת, ונפרדים?!

נדמה כי אילולא דברי חז"ל ונביאינו, איש לא היה מעלה על ליבו להקדיש מחשבה לכך.

...כאמור, בני זוג אשר זכו להנשא זה לזו, בזה הם בנו את מהותם ושורשם הנשמתי רוחני.

ועל ידי מעשה הגירושין הם מנתקים והורסים בנין אלוקי רוחני,
והם לא רק שחוטאים כלפי עצם מהותם ודמותם השורשית-רוחנית,
אלא הם פוגעים במעשה הבורא, אשר יצר אותם מתחילת בריאתם כיחידה אחת שלימה.

ברורים אם כן דברי חז"ל, שאפילו מזבח מוריד דמעות על מעשה כזה,
שהרי כל עיקר תפקידו של המזבח להטיל שלום בין ישראל לאביהם שבשמים... 
והנה האדם במו ידיו הורס את בנין עולמו,
שהוא הניגוד הגמור למעשה תכלית המזבח,
וכביכול המזבח בוכה על אותו אדם המפריע בעדו מלמלא את יעודו האלוקי...

מתייחס אליו הביטוי החריף של "בגידה",
היות והוא מנתק והורס בנין וקירבה שורשית מהותית.

והנביא ממשיך ואומר: "כי ה' העיד בינך ובין אשת נעוריך" - עדות אלוקית זו משמעותה,
שהקשר הזה שבין האיש לאשתו אינו קשר מקרי בחירי, אלא הוא מעשה אלוקים.

והרי היא: "חברתך ואשת בריתך",
פירוש: היא החלק החיבורי המתחבר אליך באופן טבעי,
על ידי כריתת הברית האלוקית הקושרת ביניכם.

ואיך יתכן להפר ברית אלוקים שהיא נצחית ובלתי בטלה עולמית?!

וכן: "מבשרך לא תתעלם", האשה, למרות הגירושין, נשארת בשרך, שהרי היא שורשך.

ואם כך, מובן מדוע מעשה גירושין הוא נורא וחמור עד כדי תיאור "שקולו הולך מסוף העולם ועד סופו", בדיוק כאותו קול הנשמע עם יציאת הנשמה מהגוף. אותה השלכה ואותו מעשה.

גם במעשה הגירושין אדם מנתק חלק של נשמה מחלקה השני.

בהתאם לכך ברור למה אמרו חז"ל (ירושלמי ריש קידושין):
"אין גירושין בגויים", לפי שכל ענין הנישואין אצלם בלתי משמעותי מבחינה רוחנית,
אלא מעשה של חול, לא שייך כל ענין קדושה וקידושין להם,
וממילא הקידושין והגירושין ביחס לגויים, הם לא יותר מאשר "חוזה התקשרות",
שברצותם מתקיים וברצותם מופר.

ידוע שאצל המוסלמים, רק באמירת המילה "מגורשת" שלוש פעמים על ידי הבעל, האשה מגורשת.

כל ההתקשרות ביניהם היא רק ענין פורמלי של רישום או הצהרה בפני פקיד כלשהוא.

לא כן אצל עם ישראל, כאמור. (בנין עדי עד)

הבנו אם כן שהנישואין בעם ישראל אינם מעשה חול, אלא הם נקראים בלשון הקודש "קידושין",
ישנו כאן מעשה קדוש ועליון של התקשרות נשמות יחדיו לנשמה אחת, יצירת מציאות רוחנית קדושה.

לא לחינם אנו מוצאים בתורה ובחז"ל נתינת חשיבות עליונה לשלום בית,
כדוגמת מה שכתוב בענין אשה סוטה:
"שם הגדול שנכתב בקדושה, אמר הקדוש ברוך הוא ימחה על המים,
בשביל להטיל שלום בין איש לאשתו" (ויקרא רבה צו ט),

כלומר הקב"ה "מוותר" ו"מוכן" שימחק שמו ["השם המפורש" שאיסור חמור למוחקו],
כדי להשכין שלום בין איש לאשתו.

אשר על כן:
- על בני הזוג להציב לנגדם את הפסוק: "היא חברתך ואשת בריתך"!

החיבור ביניהם איננו מקרי, איננו תוצאה של בחירה. 

נכון שעשו השתדלות למצוא את בן הזוג המתאים, אבל בסופו של דבר,
הקב"ה הוא זה שנתן בלבבם להינשא זו לזה.

ידיעה והבנה זו נותנת הרבה עוצמה והתמקדות במטרה.

דומה הדבר לאמא, שיתכן שיש לה ילד קצת קשה.

אבל כיון שהיא יודעת שאין אפשרות להחליף ילדים,
לא הולכים ובוחרים ילדים בשוק, אז היא מתמקדת בו ורואה איך להסתדר עמו,
ובעזרת ה' תמצא את הדרך.

כך אם בעל או אשה יחשבו ללא הרף שאולי יש להם טעות בבחירה,
הדבר יפזר את דעתם ולא יתן להם להתמקד בבניית ביתם,
לעומת זאת כאשר ידעו כי זהו זיווגם משמים,
"בעזרת ה' אלמד להכיר את מעלותיו ולהסתדר עם חסרונותיו",
הסתכלות זו ממקדת את כוחותיהם ומעצימה אותם.

הנישואין ובנין הבית השלם הם רצף של נסיונות, קשיים, עליות וירידות.

עומס החיים גדול, וצריך הרבה כוחות נפש להתמודדות.

ידוע שכשהאדם נלחץ אל הקיר הוא מגלה כוחות עצומים,
אך כשיש לו אפשרות קרובה וזמינה ונוחה להמלט,
זה עצמו מרפה את ידו ומחליש את כוחותיו. (חסד לאברהם - הבית היהודי סב)

כאשר בני זוג באים לקבלת יעוץ או הכוונה בענייני נישואין,
הנושא הראשון היסודי והבסיסי שמשתדלים להדריך אותם לקראתו הוא נושא האמונה התמימה
כי הקב"ה הוא אשר זיווג ביניהם,
ולכן עליהם לקבל את מעשיו באהבה ושמחה,
גם אם הדבר קשה עליהם או שאינו מוצא חן בעיניהם.

כל עוד שבני הזוג אינם מפנימים מסר זה בבירור,
לא אוכל לשוחח עמם, מכיון שלא אוכל לסייע להם כביכול להלחם חלילה מול הנהגת ה'.

רק כאשר הם מודעים וחיים באמונה זו ומקבלים באהבה את רצון ה', 
וכל הנידון הוא כיצד להתמודד עם הנסיון, רק אז אוכל לעזור להם.
(הרב עזריאל טאובר)

- נקודה חשובה נוספת: הגל הזה יעבור!

עלינו להבין שכמעט כל זוג יכול להגיע למצבי משבר,
למצב שאחד מהם או שניהם יחד חושבים בלבם: היתה זו טעות.

אנחנו לא מתאימים, וכדומה.

ואולם עלינו ללמוד מרבי עקיבא: כאשר נקלעה ספינתו למערבולת סוערת,
טבעו אנשי האוניה, והוא ניצל.

שאלוהו כיצד ניצל וסיפר שהזדמן לו קרש מן הספינה ואחז בו,
"וכל גל וגל שבא עלי, נענעתי לו ראשי" (מסכת יבמות קכא ע"א),
כלומר הוא כופף את ראשו בפני הגל, עד שעבר והלך לו.

אפשר לומר גם על חיי הנישואין שיש בהם לעיתים גלים גדולים ומאיימים,
אבל אם אדם מוריד קצת את ראשו ומחכה שהגל יעבור,
הוא יגלה על פי רוב שנכונו לו לאחר הגלים הללו,
ימים יפים מאוד של הפלגה רגועה ונעימה.

גם כשהגיעו בני זוג לידי מצבים הנראים כמצבי משבר,
יתכן ואפשרי וצפוי שיוכלו לאחריהם להמשיך את חייהם לאחר מכן בשמחה ובשלוה,
ואפילו להגיע להרמוניה ואהבה אמיתית.

ובייחוד הדבר מצוי בקרב זוגות צעירים [בכמה שנים ראשונות, ובייחוד בשנה ראשונה]

שהתנודות החזקות לכאן ולכאן יכולות להיות חדות במיוחד, הגלים הם סוערים,
והחכמה היא לא להיבהל ולא להיאבק בגלים, אלא להוריד מעט את הראש,
לקבל את הדברים כמות שהם,
ובעזרת ה' להמשיך ולצלוח את המשברים ולהגיע לחיי נישואין מלאים אושר ושמחה ואהבה,
וכדברי הפסוק (איוב ח ז): "והיה ראשיתך מצער, ואחריתך ישנה מאוד".


- ישנם זוגות אשר על נקלה שולפים ביניהם משפטים כמו:
"טוב, אז נתראה ברבנות",
"עוד אפשר להתחרט" וכדומה,
ובכך מאפשרים לנושא הגירושין להעיב על חייהם המשותפים.

 יש לדעת, כי גם אם לא מתכוונים ברצינות, הדברים פועלים לרעה.

כביכול נותנים לנושא הזה להיכנס אל הבית בתור אופציה, וזה חבל מאוד.

בני זוג שרוצים לשמור ביניהם על קשר אמיץ ואיתן,
על "כריתת ברית" נאמנה, לא יעלו על דל שפתותיהם ממילים או רמזים כאלו,
ואף ימעטו בדיבורים ובדיונים על מקרים שקרו לאחרים,
ואדרבה יחזקו את התחושה של "יחד עד 120" בשמחה ובטוב לבב.מתוך החוברת בהלכה ובאגדה עמודים 48-52


הרשמה למאגר ענק של שידוכים בחינם!

נרשמים --> משתבצים לשדכן רלוונטי --> ומתחילים לקבל הצעות שידוך בע"הטופס לגברים
טופס לנשים
 
השלם :
+
=