מאמרים שונים בנושא שדכנים ושידוכים

מקודשת מקבצת עבורכם את מיטב המאמרים בנושא שידוכים ושדכנים שיעזור לכם לקבל מידע חשוב להכוונה ולהתסכלות נכונה בשידוכים.

מאמרים

ענין השדוכים מתוך אנשי קודש
כוח הדיבור בין בני הזוג
האוהב את אשתו כגופו
"אוהבה כגופו, ומכבדה - יותר מגופו"
עבודות הבית, תפקיד הבעל / האשה?
הזדהות ותמיכה - "עימו אנוכי בצרה"
הבעל צריך להדגיש את יופי אשתו בעיניו
זכות השדכן וסגולת המצווה לשדך
הדרך הקצרה לשידוך
דפוסי הנישואין בחברה החרדים
ה"תשלום" של הבעל לאשתו
כיצד שדכן מצליח בשידוכים?
איך מוצאים את האשה הנכונה
שדכן צריך לומר רק את האמת
הבקשה של האדמו"ר לסייע בשידוכים!
טעם שבירת כלי חרס בשידוך
הדבר העיקרי שצריך לבדוק בשידוכים על האשה
ליקוטי מוהר"ן פט - דעת המשדך
מטרת התאריך
קבלת ברכה
חופה לפני השקיעה
מנהיגות
האשה - חומה לבעלה
במה תלויה שמחת הבית?
טבעי שזו את
תדמית
הבטחת הקב"ה לאשה
האשה היא הבית!
תיקון לאחר החתימות
הכניסה לזרים אסורה
כיצד יתן הבעל כוח לאשתו להמשיך במעשיה הטובים?
מיצחק ורבקה עד עידן המחשבים
היכן ניתן להיפגש בשידוכים?
'דחזו ליכי'
נוסח החתן
מהי הכרת הטוב בין איש לאשתו?
במה קונה איש את אישתו?
נשיאת חן
מי מנהיג הבית? ומיהו המנהיג האמיתי?
תפילה -ההשתדלות בשידוכים
סוד הכרבולת - סוד כמוס
ענין השידוכין
מה הכרחי לבחון בחיפוש שידוך
"עצם מעצמי"
כתיבה מוקדמת של הכתובה
איך מוצאים את האישה הנכונה
עצה טובה לבני הזוג
דברי הגאון רבי שריה דבליצקי שליט''א
היופי מושג רוחני
היום המסוגל לשידוכים
הנהגות חשובות לבית היהודי
שידוכים תהליך פרימיטיבי?
קבלה לעתיד
תקנה טובה
קבלת רשות
גרפיקה
כתב לא מחיק
ראשי תיבות
מילוי הכתובה
שידוכים מיוחדים שמות שווים
איש ואישה שזכו
חיים ב"ארמון-יה"
כמה צריך להתאמץ למצוא את השידוך?
כמה משפיע כוח התפילה על השידוך
יותר מיום כיפור
לא עשו קנין
בענייני רוחניות אין לסמוך על אחרים
כיצד יקיים הבעל מצות "ושימח את אשתו"?
יום הנישואין - יום מחילת עוונות
"על ידי זה, יושפע שפע רב"
הסוד לעיכוב הזיווג
שנה ראשונה - יסודות הבנין
לזכות להיות השליח
דע את זכויותיך / חובותיך?
ערך חיי הנישואין
על ה' יזעף ליבו
בעל יקר - דע את חובותיך!... - "לשאת" אשה
בין אדם לחברו מתכפר?
הרשמה לשידוכים לחרדים
השדכנים הוותיקים חושפים
האישה ה"מקורית"- עושה רצון בעלה
מעלת שבעת ימי המשתה - חתן דומה למלך
בגדי כבוד
לא לדבר
ממהר ללכת
כבוד הבריות
לימוד תורה בליל הנישואין
לשם שמים
ארבע תעניות
שבעת ימי משתה-תקנת משה רבנו
הממלכה בפרטית של המלך והמלכה
החתן דומה למלך
ימי שמחה. ימי ברכה.
עשיית מלאכה
שותפות בחנות
גילוח ותספורת
כיבוס. גיהוץ. תפירה.
להדביק הרצון אצלה
שני שמות בשני מקומות
תאריך מוקדם
שני שמות עריסה
שתי כוסות
התנאים לשבע ברכות
כבודה בת מלך פנימה
תענית אסתר
" משוט בארץ ומתהלך בה" (איוב א ז)
חתן וכלה בשמחה אחרת
תפילה בציבור
וידוי
עליית החתן לתורה
שמירה לחתן וכלה
בקול רם
לימוד תורה בעיון
כזית פת לחתן ולכלה
החתן קובע
אשכנזי אצל חתן ספרדי
ספרדי אצל חתן אשכנזי
מנהג חוץ לארץ
כולכם חייבים בכבודי
מנהג ישראל לכסות את פני הכלה
תיקון חצות
אהבה דווקא לאחר הנישואין
ברכת חתנים
הדקדוק בשמות - בכתובה
שני שמות יהודי וגויי
שם עריסה שהוחלף וקוראים בו מעט
שמות שיש בהם שם ה'
שלבי השידוכים בחברה החרדית
שם משפחה בכתובה
שינויים בשם- כתובה
הוספת שם - בכתובה
החלפת שם -כתובה
שמות בכתובה - ברכות לאחר השמות
כל המוסיף גורע- כתובה
שמות בכתובה -"בחור" לנישואין שניים
טיפוח החן
ערך 200 זוז
זהירות מאונאה! כיצד יזהר הבעל מהונאה כלפי אשתו?
מסר לבעל היקר!
כשאתה צועק לא שומעים אותך
אשה יקרה - דעי את חובותיך!...
חלון ההזדמנויות של השנה הראשונה
כיצד מונעים בעיות שלום בית?
שם חיבה -בכתובה
אב מאמץ
להיות כל איש שורר ביתו - האיש הוא המנהיג בבית
שידוכים בידי שמים!
משדכים לו לאדם על פי מעשיו...
שם עריסה שמואס בו -כתובה
חלק בשם זה וחלק בשם זה
שם עריסה שהשתקע - כתובה
משפחת 'בן יצחק', 'בן משה'
טעות בשם
ז"ל בכתובה
שם נוסף לאבא
במה יש להתמקד בבחירת שידוך?
הכתובה בארמית
סכום הכתובה
שידוכים שקריים
שורה אחת בכתובה
במי תלויה פרנסת הבית?
חופה בבין השמשות
המקום
השמות בכתובה - תארים
התנגדות לכתיבת שם האב
רודף שלום...!
יראת השמים של המשודך
דעת תורה
בן תורה
פגישה מוקדמת
בין האירוסין לחתונה
בחירת שידוך - תפילה
"לא טוב היות האדם לבדו"
"לא תראה את פני עוד עד שתישא אשה"
מסר לרעיה יקרה!
ובחרת בחיים
עזר כנגדו
המצוה הראשונה
פריה ורביה מצוה גדולה
חשיבות הבת
"בני, שמעו לי, שאין אדם שומע לי ומפסיד"
מי חייב?
אופן ההיתר לברר
התאריך בכתובה
עצות והנהגות טובות לאשה
ומה אעשה לציוויו של ראש הישיבה?
החוט המשולש - תשלום השדכנות
ימי העומר
בין המצרים
מצוה גדולה
מהתורה או מדברי חכמים
שבת קודש
"הצעת נישואין"
ללמוד ולהבין
בירור על המשודך
מידע בעייתי על המשודכים
בירור על המשודכת
אין כל חיוב לשמוע לראש הישיבה בענייני הלכה
הודה ולא בוש שכמה תורה יכל ללמוד בקדושה ובטהרה
הוא לא בן אדם
כיצד יכול להינצל מהרהור עבירה?
גיל נישואי הבת
ומי התיר להכשילם?
יציאה לחוץ לארץ
חרם על הבחורים
בירורים מוקדמים
בושה ובזיון מצד ההורים
גם היהלום קטן הוא
בת אחיו או בת אחותו
הצעת שידוך עם פגם חיצוני
בירור על בחור שלא הסתדר עימו
לשון הרע ורכילות
בררנות יתר
תבנית מוגדרת
הכל לפי הענין
צביעת השיער
לא נראה לו
שני אחים לשתי אחיות
התנגדות הורים בנישואין
בת כהן לישראל
בת ישראל לכהן
בת ישראל לעם הארץ
בת עם הארץ
בן/בת הנידה
בין האירוסין לחתונה
בדיקת שמות החתן והכלה
הנהגת הפגישות
איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם
מי יכול לומר שהוא מוגן מהרהורי עבירה?!
אל תחטאו בילד
כל המרבה הרי זה משובח
מקום הפגישות
התנגדות ההורים לגיורת
התערבות ההורים
סיום הש"ס / לישא אשה ?
חודש אלול
גדול עוונו מנשוא
מספר הפגישות
ראיה בפגישות
ענוה
בושם בזמן פגישה
אח צעיר לפני אח גדול
פגישה במקומות אסורים
משך זמן הפגישות
פגישה אחרונה
סימן טוב
לעזוב את הוריו
גר צדק
קנין
הגינות ויושר בקנין
חתימת השטר
די באמירה
"מוֹצָא שפתיך תִּשְׁמֹר וְעָשיתָ"
דעה משובשת?!
חגיגת השידוכים [וורט]
ערב שבת
הוחלפו הכתובות
חלוקת סיגריות
בעל תשובה
לא זכו
שינויים בנוסח
תיקונים בכתובה - פרטים רבים
אומנות הקבלה
שבירת צלחת
שבוע קודם החופה
איסור נגיעה במשודכ/ת
"ותשוָעה בְּרֹב יוֹעֵץ"
בנחת ומתינות
משפט הכתובה
תענית לבני אשכנז
בני ספרד
וידוי ביום החופה
ניצול הזמן
תפילה
מקוה ביום החופה
צילומים
כתיבת התנאים
צדקה לעניים
קיום לתיקון
מהות הכתובה וטעמיה
רגיעות ובטחון לאשה
אחריות החתן
אין אישות בלי כתובה
כתובה לכתחילה
"שלי ושלכם - שלה הוא"!
הגעה לאולם
בשמים לכלה
זמן מילוי הכתובה
תפילין רבנו תם
"דברים היוצאים מלב טהור..."
אופן המחיקה
זריזות במועד הנישואין
דמי שדכנות בחסד
מוצאי שבת
תעניות
חתונה בימי העומר
השתתפות בחתונה שלא לפי מנהגו
חֵ נָ ה
חודש מנחם אב
האירוסין כיום
חול המועד
מקום הקיום
יג. האם די בחוק שאוסר לישא שתי נשים, במקום השבועה
תיקון בתאריך מוקדם
סוגריים
תיבה תלויה
מילוי חלל - טיוט
"מנהג" אותיות "גהנם"
חתונה בבין המצרים
אל תלחץ
זמן התשלום
חלופת מכתבים
מעלית
מסירה מיד ליד
העיקר שתהיה ברכה
הליכות והנהגות
"קשה לזווגם כקריעת ים סוף"
חשיבות העזרה לזוג
מתנות
כספי מעשר
ביקורים
קודם יראת שמים
לא לבייש בת ישראל
הלכות טהרה
ערב שבת
שידוכים לחרדים
שידוך לזוג שאינם שומרים
נישואין ללא טהרה - כנישואי אח עם אחותו
האירוסין במקורות
הוצאות מיותרות
חדר יחוד - בני ספרד
הזמנת תלמיד חכם
תזמורת
וידיאו
הפרדת תמונות
צילומים בקדושה
רק אין יראת שמים
תמונות משפחתיות
אין להקל
אבן טובה
הזמנת קרוב שנפטר
יום החופה - מחילת עוונות
הזמנת רחוקים מתורה
טבעת זהב או כסף
תאריך לועזי
בסימנא טבא
הזמנה לחתונה - כתב אשורי
החתן בוצע
חול המועד
צלם וצלמת מלצר ומלצרית
שתיקה
כסף
ברכות ברמקול
טעימת הכוס
באור ברכת האירוסין
יין לבן
יין אמיתי
ברכות בפני פריצות
לבוש צנוע
צילום אחיזת הכתובה
טבעת לאיש
קריאה בניגון
שכח טבעת
הרי את מקודשת
הסרת הכפפה
קנין כספו
שווה פרוטה
הטבעת בידו
יין אמיתי
טבעת המלך
החזרת החפץ
מזיגת הכוס
ראיית העדים
ברכת חתנים בעשרה
טבעת
שמירת הכתובה אצל קרובי הכלה
מסירת הכתובה לכלה
אשורר שירה
קריאת התורף
תקיעת כף
קריאה נכונה
מעשה הקנין
טעם הקנין
כולם עומדים
אחיזה בימין
אחיזה בימין
אחיזה בימין
הפרדה
חלוקת הברכות
ברכות מהכתב
מיקום התזמורת
ניגון הברכות
יכירו וידעו
מחזיר גרושתו
תחת כיפת השמים
הכרת החתן והכלה
חופה בבית כנסת
החופה - הפרדה בחופה
סידור חופה וקידושין אוירה נעימה
שם המשפחה - כלה גרושה
כולם עומדים
עטיפת הכוס
העדים - לא קרובי משפחה
כיצד משמחים את החתן?
יראי שמים
פעמיים באהבה
טעות בסדר הברכות
טעימת הכוס
ביאור שבע ברכות הנישואין
שבירת כוס - זכר לחורבן
זכוכית
טבעת הקידושין
הכתובה
מהתורה או מדברי חכמים
טעימת הכוס
איסור יחוד
כוס היין
מעלת המשמח חתן וכלה
כוונה בברכת הגפן
ריקודים מעורבים
פסוקים ומאמרים
כוונה בברכות
ברכות הקידושין הזמנת העדים
מיקום הרב בחופה
מיקום הורי החתן והכלה בחופה
מיקום החתן והכלה בחופה
ליווי בנרות
אפר בראש החתן
להתעטף בציצית
מנין עשרה
גר וגיורת
הגבהת הכלה
סמוכים לעד לעולם
תמונת הכלה
הכלה
כבוד הבורא דוחה לכבוד ההורים
חובות וזכויות הבעל
ביאור נוסח הכתובה
החתימות - שם ברור
שם ומשפחה
יחוס
חתימת החתן
מילויים שונים - כלה בעולה
כלה גרושה
איסור הסתכלות בכלה
ליווי החתן והכלה
שני העדים
טלויזיא. אינטרנט.
זריקת סוכריות?!
המערערים
ירידת הדורות
יסודתו בהררי קודש
ריקוד במטפחת עם הכלה
החתן והכלה יצאו
עשרת ימי תשובה
השתתפות בחתונה
כל גדולי עולם
טעם התקנה
"אל תטוש תורת אמך"
השבועה בכתובה מקורות טהורים
התרפאה המשפחה
שבע ברכות בבית האבל
ט. צורת השבועה
השתתפות בשבת חתן
הפרדה מליאה
קביעת חתונה בשנת האבל
מעט מדיני אבלות בנישואין
אלמן ואלמנה
אלמן ובתולה
בחור ואלמנה
הסבא עם הכלה יד ביד
השתתפות החתן והכלה
הצטרפות אבל למנין או לפנים חדשות
ג. תקנה קבועה בארץ ישראל מלפני 500 שנה
יב. תשובה למערערים
יא. טענות המערערים על השבועה
י. כתובה שכתוב בה שבועה ובפועל לא עשו שבועה
בחור ובעולת עצמו
הרהור תשובה
ישיבה מעורבת
חופת נידה - דחיית חתונה
לא לשם יחוד
כיסוי ראש
יד ביד לא ינקה
לא אכל כזית
עדי יחוד
ריקוד לפני הכלה
לא ברבים
תאריכים מסויימים
שבירת הכוס בבכיה
טלית - הכלה קונה
ללא אבנט
הקידושין - האשה נקנית
כיסוי פני הכלה
בני אשכנז
'מצוה טאנץ' בזמנם
זמן ברכת המזון
כזית פת
שבע ברכות
תנאי ההיתר- ב'מצוה טאנץ'
החתן עם הכלה יד ביד
נוסח הקיום
הגאון הרב מאיר ברנדסדורפר
הברכה הגדולה ביותר
'מצוה טאנץ' בזמנינו
איסור נגיעה
מזל טוב
זהירות מונעת אסון
הפסק בין נטילה להמוציא
שבע ברכות בסוכה
העליה לתורה
שבת - היום השביעי
ברכת המזון לאחר צאת הכוכבים
סעודה שלישית
צדקתך
כיבוד לקהל
מחלל שבת
מה לך נרדם
ספר התורה ממקום למקום
"בְּמַקְהֵלוֹת בְרכו אֱלֹהִים"
עורו ישנים משינתכם
הרם קולך
מחיאות כפיים
חופה ביום ויחוד בלילה
ברכת מעין שבע
מי באמת יכול לרקוד לפני הכלה?!
"ואברהם זקן"
טבעת לחתן?!
ידיעת הסכום
קריאת הכתובה - הקריאה ברבים
פרישת הטלית
כיסוי פני הכלה
ברכת שהחיינו
טלית לבנה
ח. ביאור הנוסח
בכל החתונות
הכאה על השולחן
פסק זמן של התבוננות
הכל נשאר במשפחה
ה. השבועה בקהילות מרוקו
שמחת הלב
איסור שינוי מנהג
לא ידעו ולא יבינו
שבע ברכות עד השקיעה
גדולי רבני אשכנז
מרוקו
תקנת השבועה, מקורותיה, טעמיה, ומנהגיה למשך הדורות
העיקר שהיא שומעת
ד. השבועה בקהילות חוץ לארץ בעבר
מלאכה. וידוי.
ו. השבועה על כל פרטי הכתובה
ז. נוסח השבועה
הגאון רבנו בן ציון אבא שאול זצוק"ל
סעודת חתן וכלה בבית כנסת
חוץ לארץ
שבעה מלאים
שבעה אכלו פת
שבע ברכות אחר אכילת עוגות
המברך אוכל פת
מחיצה
שבת חתן - בית מלון
צירוף קטן לשלשה
בחור ובעולה מאחר
שבע ברכות בסעודה שאינה לכבודם
שלשה אנשים
שבע ברכות בליל הסדר
"אשר ברא" עם בני ביתו

מעשה רב
סיפורים
תפילות
תשובות בהלכה

בס"ד
14/12/2023
40

חדר יחוד - בני ספרד


מנהג בני ספרד מדורי דורות שלא מתייחדים החתן והכלה בגמר החופה,
אלא בסוף החתונה כשהולכים לביתם.

ויש להמשיך ולחזק מנהג קדוש וצנוע זה,
שיסודתו בהררי קודש, על פי הפוסקים אשר מפיהם אנו חיים.

וכך נהגו והנהיגו כל גדולי וגאוני רבני הספרדים שבדור הקודם,
רבי עזרא עטיה, רבי יעקב עדס, מרן הראשון לציון רבנו עובדיה יוסף,
רבי יהודה צדקה, רבי בן ציון אבא שאול, רבי יוסף עדס, רבי מרדכי אליהו,
רבי שלום משאש זצוק"ל, ועוד גאוני עולם רבים.

ואדרבה, ראו בזה מנהג מכוער לעשות חדר יחוד בפני קהל עם ועדה.

בחורים ספרדים המשנים ממנהג רבותינו הקדמונים ועושים יחוד אחר החופה,
הריהם עושים שלא כדין, ועתידים ליתן את הדין שמוציאים לעז על הקדמונים,
ועוברים על מה שנאמר (משלי א ח): "וְאל תטש תוֹרת אמך".

ולצערנו, פעמים רבות הדבר נובע מרמות רוחא [רוח גבוהה],
שאינם משגיחים במנהגם של גדולי התורה הספרדים וארזי לבנון מדורי דורות,
וכל המשנה ידו על התחתונה.

אך באמת אינם יודעים כי אף מגאוני אשכנז פסקו שאין לספרדים לעשות חדר יחוד כלל,
כמו: הגרש"ז אוירבך, הגרי"ש אלישיב, תשובות והנהגות ועוד.

כתב הגרש"ז אוירבך (חידושיו לכתובות מח ע"ב),
לבני ספרד אף לא יועיל חדר יחוד באולם עד שיביאנה לביתו שלו ממש,
וכלשונו הזהב: 'ולא כלום הוא'.

ואם עושה חדר יחוד,
נמצא שמתייחד עם ארוסתו באיסור.

וגם לא יועיל לקנות בפרוטה את המקום מבעל האולם,
וכי כתוב "לכם" משלכם, אלא צריך דוקא "בית אישה [בעלה]"
שהוא בית החתן בפועל ממש, ולא די שהמקום שייך לחתן דינית.

ועל פי זה התקשה על מנהג אחינו בשרנו האשכנזים,
כי מה הועילו בתקנתם.

ונדחק ליישב מנהגם, כמבואר למעיין שם.

גם בתשובות והנהגות כתב כדברים האלה,
ונמצא שעובר על איסור יחוד עם ארוסתו.
(שושנת העמקים כתובה ומזונות חלק ב שנח. חופה וקידושין עמ' שלא)

והנה מלבד זאת, לא יבושו להכריז על כך ברמקול,
כדי שחברי החתן הצעירים ילוום לחדר יחוד בשירה וריקודים,
אף שהכל יודעים כלה למה נכנסת לחופה,
ומה בצע לפרסם הדבר, ומה לבחורים ללוותם?!
וישנם שהגדילו לעשות ונכנסים עם החתן למקום הנשים,
כדי לקחת את הכלה, ואוי לעיניים שכך רואות,
וכבר אמרו חז״ל (ויקרא רבה כג יג),
'כל מי שאינו זן את עיניו מדבר ערוה, זוכה להקביל פני שכינה'.

והיאך יכניסו עצמם ללוע הניסיון,
ולא יכשלו בהסתכלות ובהרהור רע חס ושלום.

והלוא אסור להסתכל בכלה אפילו מעט,
אף שכוונתו לטובה כדי לחבבה על בעלה, וכמבואר בגמרא,
בטור ובשלחן ערוך (סימן סה ס"ב).

ולא די להם בזה, אלא ישנם בחורים גם הממתינים להם חוץ לחדר,
'וכבוד אלוקים הסתר דבר', ודי בזה למבין.

זאת ועוד, חלקם גם מוסיפים חטא על פשע,
והחתן ללא בושה הולך עם הכלה יד ביד לעיני חבריו הצעירים ולעיני כל הקהל,
ומה יענה על ההלכה (אבן העזר סימן כא ס"ה)
שאסור לנהוג עם אשתו בדברים של חיבה בפני אחרים.

ומה לבני ספרד לנהוג מנהג זה שלא נהגו בו רבותינו ואבותינו כלל ועיקר,
ובפרט בעניינים של קדושה שיש ענין ככל היותר להיזהר ולהתקדש בהם.

[ועיין להלן (עמוד 224) שאף גדולי הדור האשכנזים יצאו חוצץ ובתוקף רב נגד מנהג זה,
שאף בני אשכנז יחדלו מזה].

זאת ועוד, זוגות רבים שוהים בחדר יחוד כשעה או שעה וחצי,
וההורים ממתינים במתח, ומחכים אימתי יצאו,
ואינם מרגישים בנוח כלל ועיקר,
ובפרט שרוב ההורים ספרדים אמיתיים ההולכים לפי רבותינו,
והם לא עשו חדר יחוד בחתונתם ולא חפצים בו כלל ועיקר,
וזמן רב מהחתונה מתבזבז רק על עניינים שכאלו.

גם לרבות הרבה מוזמנים הבאים לאחל 'מזל טוב' בלבד,
וביניהם רבנים נכבדים, ונאלצים להמתין זמן רב עד שיסיימו בחדר יחוד,
ולפעמים יוצאים מבלי שיראו את החתן או הכלה,
ויש בכך משום חוסר "כבוד הבריות",
וחשש פגיעה ב"כבוד התורה".

על כן, אדרבה, חתן הנזהר בדברים קדושים אלו,
ונמנע מלעשות חדר יחוד, כמנהג רבותינו הקדמונים,
הוא המחמיר האמיתי בענייני קדושה,
שיראתו קודמת לחכמתו. ובגמרא (יומא לט ע״א) דרשו על הפסוק:
"והתקדשתם והייתם קדושים - אדם מקדש עצמו מעט, מקדשים אותו הרבה",
ואין ספק שיזכו לבנים קדושים וטהורים, צדיקים וחסידים,
כי מידה כנגד מידה לא בטלה.

אבל המיקל ראש בזה,
עתיד ליתן את הדין על שפוגע במנהג רבותינו ואבותינו,
ועל כל אותם שנכשלו בגללו.

ועליהם ועל כיוצא בהם כתב מרן זצוק"ל,
וזו לשונו: "והמערער על מנהגנו זה, משתקים אותו בנזיפה,
שאינו חס על כבוד גדולי הדורות להשוות כולם תועים.

ובפרט במנהג זה לעשות היחוד בפרהסיה מיד לאחר החופה". 

ישמע חכם ויוסף לקח.
(שו"ת יבי"א ח"ה אבה"ע ס"ח. רמח.
ועיין עוד בארוכה בשו"ת הראשון לציון ח"ב אבה"ע סימן ט)

וברור בלי שום ספק, כי כל מי שיכול להשפיע על בני משפחתו או מכריו,
שלא ינהגו בחדר יחוד, ונמנע מעשות זאת,
נתפס בעוון הנ"ל, השם יצילנו. (שבת נד ע"ב)

המנהג פשוט אצל כל בני ספרד,
שאין החתן והכלה מתייחדים אלא בסיום החתונה כשבאים לביתם,
לפי שאין ברכות הנישואין כברכת המצוות שצריך לברכן 'עובר לעשייתן' [מיד לפני היחוד],
אלא הן כברכות השבח, ודי שיתייחדו אחר כך.

[ואין זה דומה לברכת ברקים ורעמים, שאף שהן ברכות השבח,
לכתחילה צריך לברכן מיד, כי אם לא יברך מיד כששומע הרעם,
לא יהיה ניכר על מה ברך, אבל כאן בעת ברכות הנישואין ניכר על מה מברך,
שכולם רואים חתן וכלה וחופה, ומבינים שעתה הם נישאים,
והיחוד יבוא אחר כך.] 

ואף אם נאמר שברכות השבח צריך לברכן 'עובר לעשייתן',
אין הכוונה סמוך ממש לעשייתן כציצית ותפילין שמברך ומיד מתעטף או מניח, 
אלא העיקר שיברך לפני המצוה ולא לאחר המצוה,
שהרי חתן שדיבר דברים בטלים בין החופה ליחוד,
וכי זה הפסק בין הברכה למצוה וצריך לחזור ולברך,
כפי הדין בשאר המצוות?! ועל כרחך,
כיון שאין לשון הברכה 'אשר קדשנו במצוותיו וציוונו לישא אשה',
אין איסור הפסק בין הברכות ליחוד,
וממילא גם אם יעשו את היחוד אחר שלש או ארבע שעות אין זה הפסק,
כי העיקר שהברכות יהיו קודם העשייה.

והנה בעָתָה,
קמו איזה ראשי ישיבות שדרכם לחקות את מנהגי האשכנזים ולהעתיקם
לספרדים מבלי לעיין בשורשם של דברים בספרי הפוסקים הספרדים ובספרי מרן זצוק"ל,
ומבלי להתייחס בכובד ראש שכך היה מנהג הספרדים מדורי דורות,
[וכמבואר בשו"ת משאת בנימין, שיירי כנסת הגדולה, גינת ורדים,
שער המלך, פרי האדמה, משפט וצדקה ביעקב, רבי יהודה בן עטר,
רבי שמואל הצרפתי, רבי אברהם בן דנאן, כרם חמר, תועפות ראם,
רוב דגן, ארץ חיים, נהר פקוד, ישכיל עבדי, פדה את אברהם ועוד.
וכן היה המנהג פשוט במרוקו, כמבואר בספר שמש ומגן ועוד.
וכן המנהג עד דורנו אנו].

ובטענות שונות ומשונות,
מכריחים את הבחורים הספרדים לשנות את מנהג אבותיהם
ורבותיהם גדולי עולם לעשות יחוד אחר החופה.

וישנם אף שמתנים את בואם לסדר קידושין,
בכך שיהיה יחוד לאחר החופה.


מתוך החוברת בהלכה ובאגדה קידושין עמודים 218-220הרשמה למאגר ענק של שידוכים בחינם!

נרשמים --> משתבצים לשדכן רלוונטי --> ומתחילים לקבל הצעות שידוך בע"הטופס לגברים
טופס לנשים
 
השלם :
+
=