מעשה רב שונים בנושא שדכנים ושידוכים

מקודשת מקבצת עבורכם את מיטב המעשה רב בנושא שידוכים ושדכנים שיעזור לכם לקבל מידע חשוב להכוונה ולהתסכלות נכונה בשידוכים.

בס"ד
16/02/2023
245

הצדיק הנסתר "החלבן" זי"ע  

בתשובות מרתקות בנושא שידוכים

מתוך הספר "מילי דחסידותא" שנכתב ע"י הרב המקובל יהודה שנפלד שליט"א
שזכה להסתופף בצילו של "החלבן" זצ"ל כ 20 שנה וינק ממנו תורת חיים.מה ענה לבחור שרצה לבטל שידוך?

מעשה שבא לשאול בחור מבוגר מאוד על הצעת שידוכים, ועודד אותו מאוד לגמור שידוך זה, וכבר קבעו חתונה, ואז גילה שהבחורה אין תוכה כברה, ועיקר חפצה בתאווה וכו.. והבחור נבהל ואמר שלא בשביל זה רוצה להתחתן ורצה לבטל הקשר. ובקשתי ממנו שתחילה נשאר את מו"ר (החלבן), ושאלתי, והשיב תשובה מפתיעה זו - אם הוא עלה עלזה מעצמו, הנח לו לבטל ואל תלחץ עליו.

הבנתי מזה שידע מתחילה שלא היה לו קל עמה, רק מאידך ידע שאם לא יתחתן עתה, יצטרך לחכות עוד שנים רבות וספק אם ימצא בת בנים (אישה שיכולה להוליד) וזו על כל פנים בת בנים, לכן עודד אותו לישא אותה בהתחלה, כדי שיקיים על כל פנים פריה ורביה, אבל שגילה החבור שיצטרך לסבול ממנה, אמר להניח לו, כי אינו נכון לישא אשה שיודע מראש שיסבול ממנה, דאז כל הנישואין בלי חשק, ויפגע גם בילדים שיולדו מהם, מה שאין כן כשבתחילה חושבים שהכול טוב, על כל פנים מתעברת נשמה טובה, ואחר כך שגילה שאין תוכה כברה לא יקלקל למפרע. כמה עמקות מחשבה יש פה.כמה נגזר על אדם להפגש בשידוכים?

ומעשה באחת שחיפשה כמה שנים שידוך ופסלה הרבה הצעות אחר פגישה אחת שעשתה. והנה הגיעו בבת אחת שתי הצעות, ושאלו את הצדיק, והשיב שתיפגש עם ההצעה הראשונה, ולא תרצה, ואחר כך תיפגש עם ההצעה השנייה וייצא לפועל. ושאלנו שאם כן מדוע שתיפגש עם ההצעה הראשונה? עדיף שתפגש מיד עם ההצעה השניה, והשיב אפשר גם כך. ולא הבנו עומק התשובה. והפגשה עם הצעה השניה ולא רצתה, ואחר כך נפגשה עם ההצעה הראשונה והסכימה. ולא מפני שכל כך מצא חן בעיניה, אלא מפני שהרגישה כבר לא נעים מזה שפוסלת כל כך הרבה הצעות. ורק אז הבנו עומק התשובה, שנגזר עליה להיפגש עוד שתי פעמים. וממילא לא משנה באיזה סדר הייתה נפגשת, בין כך ובין כך הייתה פוסלת את הראשון. וכשהצדיק הציע להיפגש עם הראשון ואחר כך להיפגש עם השני, היה מונח בזה, שעדיף השידוך השני, רק לפי שהפכנו את הסדר, הפכו גם את השידוך, ולא רצה להתערב בבחירה החופשית שלהם, ורק אחר זמן התברר עומק הטעות שעשו בזה.מי התיר לך לעגן את הבן שלך?

אומנם פעם אחת כן התערב בבחירה, והוא כאשר הצענו שידוך לאיזה בחורף ונפגשו ורצו להמשיך, אבל אמו של הבחור טענה שהשידוך אינו מספיק מכובד בשבילם, ושאלתי אותו אם ללחוץ, והשיב – כן, ואפילו ללכת אליה ולגעור בה מדוע מסרבת. והלכתי אליה ושאלתי אותה מי התיר לך לעגן את הבן שלך שמחפש הרבה זמן שידוך, והנה הצדיק הרב חיים כהן אומר שזה זווגו האמתי, ולפחות תשאלי רב אם מותר לך להפריע, ושתקה. והלכה ושאלה רב האם היא חייבת לשמוע לחלבן, והשיב לה שאינה חייבת וביטלה ההצעה, ומצאה לבנה שידוך מכובד יותר לדעתה, והתחתנו, ואחר כמה חודשים התגרשו, והבנתי אז למפרע מדוע אמר לי ללכת לגעור בה.למה מפספסים שידוך?

כמו כן השיב לי על בחורים מבוגרים שהשידוך האמתי הוצע להם והם דחו אותו מפני חשבונות מוטעים.לא רק חיצוניות

וזו אחת הבעיות הגדולות היום שתסתכלים על חיצוניות יותר מידי, ואצלו ראינו שהסתכל לעומק, ולא נתפעל מהחצוניות כלל. פעמים רבות אמר על בחור מתמיד ויר"ש שלא להתקרב אליו כי יש לו רוח רעה. ופעמים להיפך – על בחור שנראה ע"ה גמור, אמר שיש לו עתיד גדול.

ומעשה בבחורה שנתחזקה מאוד ורצתה להנשא לבן תורה, ונתנו לי רשימה של כמה בחורים מהעדה שלה שהתחזקו גם כן ונכנסו לישיבה, ומשום מה הוסיפו בסוף הרשימה שם של חבר שלהם שלא נכנס לישיבה, והיה שערו מגודל וכיפתו זעירה, רק מידי פעם היה מגיע לשיעור.

והבאתי הרשימה לחלבן, ואחר מיד שכדאי לה להנשא לבחור בסוף הרשימה, והבחורים התפלאו על התשובה, אבל מסרו לה התשובה, וכיוון שהיא הכירה אותו מהשכונה, סירבה מיד, ולא רצתה לשמוע כלל.

ותוך כמה שבועות הבחור הזה נכנס לישיבה, וקיצר שיערו, והחליף כיפתו, ואחר כמה זמן גם קנה חליפה ומגבעת ועלה ונתעלה עד שנהיה הבחור החריף והמתמיד ביותר הישיבה, ואז בהנו כמה טעתה במה שהסתכלה על החיצוניות. והבחור הזה למד כשנתיים בישיבה עד שהתחתן וזכיתי להשתתף בחתונה המרגשת הזאת, אשרי עין ראתה.סגולה לזרז השידוך

שאלה: מה העצה לבחורים מבוגרים שלא מוצאים שידוך מפני ששורש נשמתם להתחתן מאוחר, אבל קשה להם להמתין?

תשובה: להרבות בתהילים, דהיינו לגמור התהילים ג' פעמים כל שבוע (פעם אחת ברציפות ביום שבת ועוד ב' פעמים במשך השבוע)שלא ללחוץ על הבנות

אין ללחוץ על בת להסכים לשידוך אם אין לבה נוטה אחריו אף אם יודעים שזה הזיווג המתאים לה, שאם תתחתן בלי להסכים בלב שלם, יפגום אחר כך בילדים ח"ו. ואפילו נעשה השידוך בהסכמתה, ואחר כך נכנס בה דמיון שוא, אין להכניסה לחופה עד שיסור הדמיון ממנה.שאלות ותשובות נוספות

א. שאלה: הרוצה להתפלל על שידוך בתפילת שמונה עשרה, באיזה ברכה יכוון לזה?

תשובה: בשמע קולנו.

ב. שאלה: ידוע מהגר"א שמה שקשה לזווגן כקריעת ים סוף היינו למטה, אבל למעלה – בת קול יוצאת לפני יצירת הולד. לפי זה נמצא שמה שכתוב בגמרא (סוטה ב.) הא (דקשה לזווגן) בזווג שני הא (דבת קול) בזיווג ראשון, שהזיווג בשרשי הנשמות למעלה רק הוא נקרא זוווג ראשון, אבל כל הגלגולים למטה הם בבחינת זיווג שני?

תשובה: נכון.

ג. הכרזת בת פלוני לפלוני 40 יום קודם יצירת הולד, האם כוללת גם הכרזת זווג שני שלו? שהרי רוב הזוגות הם בחינת זיווג שני.

תשובה: מכריזין הזווג הראשון האמתי שלו, רק לא מוכרח שיפגוש אותה בגלגול זה. נמצא שרובם נושאים את מי שלא הכריזו עליה, וקשה להבחין אם הם זיווג ראשון או שני, רק אם הם מתאימים או לא.

ד. שאלה: מה פשר מה שהובא בתולדות ה"תפארת שלמה" שהקפיד בשידוכים לחרדים שאפילו שם המחותנים (אבי החתן ואבי הכלה) לא יהיה שווה?

תשובה: יש נוהגים כן, אבל באמת אין צריך להקפיד על זה. (שאף שיש גרסה כזאת בצוואת רבי יהודה החסיד, העיקר כהגרסה השנייה שההקפדה רק על שם החתן וחמיו, וכמו שמוכח במסכת ברכות מב. ע"ש באחרונים)

ה. שאלה: האן יתכן שיאמרו לפלוני, פלונית היא זווג ראשון שלך, ואף על פיכן יאמרו על האחרת שעדיפה ממנה?

תשובה: כן, שגם האחרת היא זיווג ראשון, שזיווג ראשון פירושו שפעם ראשונה מזווגים שניהם יחד, ולכן מי משתיהן שתינשא לו בסוף, היא זיווגו האמתי, והיא זיווג ראשון שלו, וזה עדיף מזווג שני שהיא אישה שכבר הייתה זווגו בגלגול הקודם ובאה רק לאיזה השלמה.

ו. שאלה: איך ייתכן שאומרים לפעמים למישהו שזה שידוכו מן השמים ומיד אחר החתונה רואה שאין בה יר"ש ניאותה ואין יכולים לחיות יחד.

תשובה: תיקנו היה לישא אותה, ובזה שנשאה, יצא ידי חובתו אפילו יגרשנה מיד.

ז. ישראל מבוגר המחפש שידוך האם עדיף לישא גרושה ( למרות אזהרת הגמרא בפסחים על גרושה בחיי בעלה, שמאידך באלמה יש חשש שהנפטר יפריע כנודע) או אלמנה?

תשובה: אלמנה עדיף, אפילו אינו עושה תיקון אלמנה שהתיקון אינו מעכב.

ח. שאלה: מובא בזוהר משפטים קג: שגם בנושא גרושה יש כרוב רוחות (ולא רק באלמנה) ולא שמענו שעושים תיקון הרוח בגרושה, ואולי הכוונה שנשאר על כל פנים רשימו (ויכול לגרום למריבות וכמו שכתוב בערבי נחל) מה שאין כן באלמנה נשאר שלם (ויכול להזיק בנפש)?

תשובה : נכון מאוד.

ט. שאלה: מתי צריך בטחון בשידוכים, ומתי אומרים שיחטוף אפילו בתשעה באב שמא יקדימנו אחר?

תשובה: כשיהיה בצרה וחיפש הרבה ולא הצליח, ופתאום באה הזדמנות, אז יש לחטוף, מה שאין כן בסתם יכול להתאזר בביטחון.

י. שאלה: מובא בשם הגאון רבי חיים קנייבסקי שליטא שאין ראוי לשדך בחור ששמו יונה עם בחורה ששמה יונה על פי הגמרא בשבת סז: הוא בשמה והיא בשמו יש בו מדרכי האמורי.
והנה לפירוש רשי שם אין ראיה לנידון דידן, ונשמע כרמז בעלמא, והאם יש לחוש לו?

תשובה: גם אנחנו קבלנו שאינו טוב ששמותיהם שווים, אף אם אין ראיה מהגמרא.

יא. שאלה: מי עדיף (כגון שבא לבחור חתן) למדן בינוני אבל בעל רגש בתפילה, או למדן גדול אבל בעל רגש קר?

תשובה: העיקר הוא היראת שמים, ואם לשניהם יש יראת שמים בשווה, שוים הם, ואפשר להעדיף בעל רגש.

יב. שאלה: כשמחפש שידוך לבתו, ומכוון דווקא שמחפש בחור תלמיד חכם, האם יש בזה חסרון ב"לשמה"? שהרי מה זה משנה לקב"ה אם התלמיד חכם הזה יהיה חתן שלו או של אחר, אלא אם כן בתו רוצה להיות דווקא אשת תלמיד חכם ומכוון לעשות עם בתו חסד ולחפש לה?

תשובה: הענין בחתן ת"ח, דכיוון שמסייע לחתן (על ידי שנותן לו אשה טובה, קל וחומר עם גם עוזר לו להתחתן, ומה גם אם אחר החתונה ממשיך לעזור לו) נחשב כבנו וברא מזכה אבא שייך גם בחתן. ואף שגם זה אינו לשמה גמור, מתוך שלא לשמה יבוא לשמה. (ובפרט שמה שעוזר לו ע"י אישה טובה וכיוצא בזה יתכן שאחר לא היה עוזר לו כל כך, ואין הכי נמי אם נותן אשה שתפריע לו או על כל פנים תעזור לו פחות מהצעה אחרת שמציעים לו, ודאי בכה"ג מגרע הרבה ואינו לשמה כלל).

יג. שאלה: האם נכון לומר שכיוון שכאשר מחתנים בן או בת יורד להורים שפע מיוחד מכתיבת התנאים עד החופה, לכן כדאי לקחת הלואות(לצרכי החתן והכלה) לפני החתונה דווקא, דאז השפע פתוח.

תשובה: הזמן שמהתנאים עד החופה מתאמצים בו יותר, לכן יש יותר שפע, ולא שנסגר בחופה השפע, גם בלאו הכי אינה נחשבת שפע.

יד. שאלה: מה שכתוב ליקוטי מוהר"ן ש-בן יבמה (שנכנסת בו נפש הנפטר) אמו היא אשתו (בשרש נשמתו) ולכן אין לו בת זוג. האם לא מקבל נשמה חדשה (נוסף לנשמת הנפטר) שמצידה ימצא בת זוג?

תשובה: יכול לקבל גם נשמה חדשה עם בת זוגה (אבל אינו מוכרח להיות)
שידוכים לדתיים


הרשמה למאגר ענק של שידוכים בחינם!

נרשמים --> משתבצים לשדכן רלוונטי --> ומתחילים לקבל הצעות שידוך בע"הטופס לגברים
טופס לנשים
 
השלם :
+
=