מאמרים שונים בנושא שדכנים ושידוכים

מקודשת מקבצת עבורכם את מיטב המאמרים בנושא שידוכים ושדכנים שיעזור לכם לקבל מידע חשוב להכוונה ולהתסכלות נכונה בשידוכים.

מאמרים

ענין השדוכים מתוך אנשי קודש
כוח הדיבור בין בני הזוג
האוהב את אשתו כגופו
"אוהבה כגופו, ומכבדה - יותר מגופו"
עבודות הבית, תפקיד הבעל / האשה?
הזדהות ותמיכה - "עימו אנוכי בצרה"
הבעל צריך להדגיש את יופי אשתו בעיניו
זכות השדכן וסגולת המצווה לשדך
הדרך הקצרה לשידוך
דפוסי הנישואין בחברה החרדים
ה"תשלום" של הבעל לאשתו
כיצד שדכן מצליח בשידוכים?
איך מוצאים את האשה הנכונה
שדכן צריך לומר רק את האמת
הבקשה של האדמו"ר לסייע בשידוכים!
טעם שבירת כלי חרס בשידוך
הדבר העיקרי שצריך לבדוק בשידוכים על האשה
ליקוטי מוהר"ן פט - דעת המשדך
מטרת התאריך
קבלת ברכה
חופה לפני השקיעה
מנהיגות
האשה - חומה לבעלה
במה תלויה שמחת הבית?
טבעי שזו את
תדמית
הבטחת הקב"ה לאשה
האשה היא הבית!
תיקון לאחר החתימות
הכניסה לזרים אסורה
כיצד יתן הבעל כוח לאשתו להמשיך במעשיה הטובים?
מיצחק ורבקה עד עידן המחשבים
היכן ניתן להיפגש בשידוכים?
'דחזו ליכי'
נוסח החתן
מהי הכרת הטוב בין איש לאשתו?
במה קונה איש את אישתו?
נשיאת חן
מי מנהיג הבית? ומיהו המנהיג האמיתי?
תפילה -ההשתדלות בשידוכים
סוד הכרבולת - סוד כמוס
ענין השידוכין
מה הכרחי לבחון בחיפוש שידוך
"עצם מעצמי"
כתיבה מוקדמת של הכתובה
איך מוצאים את האישה הנכונה
עצה טובה לבני הזוג
דברי הגאון רבי שריה דבליצקי שליט''א
היופי מושג רוחני
היום המסוגל לשידוכים
הנהגות חשובות לבית היהודי
שידוכים תהליך פרימיטיבי?
קבלה לעתיד
תקנה טובה
קבלת רשות
גרפיקה
כתב לא מחיק
ראשי תיבות
מילוי הכתובה
שידוכין מיוחדים שמות שווים
איש ואישה שזכו
חיים ב"ארמון-יה"
כמה צריך להתאמץ למצוא את השידוך?
כמה משפיע כוח התפילה על השידוך
יותר מיום כיפור
לא עשו קנין
בענייני רוחניות אין לסמוך על אחרים
כיצד יקיים הבעל מצות "ושימח את אשתו"?
יום הנישואין - יום מחילת עוונות
"על ידי זה, יושפע שפע רב"
הסוד לעיכוב הזיווג
שנה ראשונה - יסודות הבנין
לזכות להיות השליח
דע את זכויותיך / חובותיך?
ערך חיי הנישואין
על ה' יזעף ליבו
בעל יקר - דע את חובותיך!... - "לשאת" אשה
בין אדם לחברו מתכפר?
הרשמה לשידוכים לחרדים
השדכנים הוותיקים חושפים
האישה ה"מקורית"- עושה רצון בעלה
מעלת שבעת ימי המשתה - חתן דומה למלך
בגדי כבוד
לא לדבר
ממהר ללכת
כבוד הבריות
לימוד תורה בליל הנישואין
לשם שמים
ארבע תעניות
שבעת ימי משתה-תקנת משה רבנו
הממלכה בפרטית של המלך והמלכה
החתן דומה למלך
ימי שמחה. ימי ברכה.
עשיית מלאכה
שותפות בחנות
גילוח ותספורת
כיבוס. גיהוץ. תפירה.
להדביק הרצון אצלה
שני שמות בשני מקומות
תאריך מוקדם
שני שמות עריסה
שתי כוסות
התנאים לשבע ברכות
כבודה בת מלך פנימה
תענית אסתר
" משוט בארץ ומתהלך בה" (איוב א ז)
חתן וכלה בשמחה אחרת
תפילה בציבור
וידוי
עליית החתן לתורה
שמירה לחתן וכלה
בקול רם
לימוד תורה בעיון
כזית פת לחתן ולכלה
החתן קובע
אשכנזי אצל חתן ספרדי
ספרדי אצל חתן אשכנזי
מנהג חוץ לארץ
כולכם חייבים בכבודי
מנהג ישראל לכסות את פני הכלה
תיקון חצות
אהבה דווקא לאחר הנישואין
ברכת חתנים
הדקדוק בשמות - בכתובה
שני שמות יהודי וגויי
שם עריסה שהוחלף וקוראים בו מעט
שמות שיש בהם שם ה'
שלבי השידוכים בחברה החרדית
שם משפחה בכתובה
שינויים בשם- כתובה
הוספת שם - בכתובה
החלפת שם -כתובה
שמות בכתובה - ברכות לאחר השמות
כל המוסיף גורע- כתובה
שמות בכתובה -"בחור" לנישואין שניים
טיפוח החן
ערך 200 זוז
זהירות מאונאה! כיצד יזהר הבעל מהונאה כלפי אשתו?
מסר לבעל היקר!
כשאתה צועק לא שומעים אותך
אשה יקרה - דעי את חובותיך!...
חלון ההזדמנויות של השנה הראשונה
כיצד מונעים בעיות שלום בית?
שם חיבה -בכתובה
אב מאמץ
להיות כל איש שורר ביתו - האיש הוא המנהיג בבית
שידוכים בידי שמים!
משדכים לו לאדם על פי מעשיו...
שם עריסה שמואס בו -כתובה
חלק בשם זה וחלק בשם זה
שם עריסה שהשתקע - כתובה
משפחת 'בן יצחק', 'בן משה'
טעות בשם
ז"ל בכתובה
שם נוסף לאבא
במה יש להתמקד בבחירת שידוך?
הכתובה בארמית
סכום הכתובה
שידוכים שקריים
שורה אחת בכתובה
במי תלויה פרנסת הבית?
חופה בבין השמשות
המקום
השמות בכתובה - תארים
התנגדות לכתיבת שם האב
רודף שלום...!
יראת השמים של המשודך
דעת תורה
בן תורה
פגישה מוקדמת
בין האירוסין לחתונה
בחירת שידוך - תפילה
"לא טוב היות האדם לבדו"
"לא תראה את פני עוד עד שתישא אשה"
מסר לרעיה יקרה!
ובחרת בחיים
עזר כנגדו
המצוה הראשונה
פריה ורביה מצוה גדולה
חשיבות הבת
"בני, שמעו לי, שאין אדם שומע לי ומפסיד"
מי חייב?
אופן ההיתר לברר
התאריך בכתובה
עצות והנהגות טובות לאשה
ומה אעשה לציוויו של ראש הישיבה?
החוט המשולש - תשלום השדכנות
ימי העומר
בין המצרים
מצוה גדולה
מהתורה או מדברי חכמים
שבת קודש
"הצעת נישואין"
ללמוד ולהבין
בירור על המשודך
מידע בעייתי על המשודכים
בירור על המשודכת
אין כל חיוב לשמוע לראש הישיבה בענייני הלכה
הודה ולא בוש שכמה תורה יכל ללמוד בקדושה ובטהרה
הוא לא בן אדם
כיצד יכול להינצל מהרהור עבירה?
גיל נישואי הבת
ומי התיר להכשילם?
יציאה לחוץ לארץ
חרם על הבחורים
בירורים מוקדמים
בושה ובזיון מצד ההורים
גם היהלום קטן הוא
בת אחיו או בת אחותו
הצעת שידוך עם פגם חיצוני
בירור על בחור שלא הסתדר עימו
לשון הרע ורכילות
בררנות יתר
תבנית מוגדרת
הכל לפי הענין
צביעת השיער
לא נראה לו
שני אחים לשתי אחיות
התנגדות הורים בנישואין
בת כהן לישראל
בת ישראל לכהן
בת ישראל לעם הארץ
בת עם הארץ
בן/בת הנידה
בין האירוסין לחתונה
בדיקת שמות החתן והכלה
הנהגת הפגישות
איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם
מי יכול לומר שהוא מוגן מהרהורי עבירה?!
אל תחטאו בילד
כל המרבה הרי זה משובח
מקום הפגישות
התנגדות ההורים לגיורת
התערבות ההורים
סיום הש"ס / לישא אשה ?
חודש אלול
גדול עוונו מנשוא
מספר הפגישות
ראיה בפגישות
ענוה
בושם בזמן פגישה
אח צעיר לפני אח גדול
פגישה במקומות אסורים
משך זמן הפגישות
פגישה אחרונה
סימן טוב
לעזוב את הוריו
גר צדק
קנין
הגינות ויושר בקנין
חתימת השטר
די באמירה
"מוֹצָא שפתיך תִּשְׁמֹר וְעָשיתָ"
דעה משובשת?!
חגיגת השידוכים [וורט]
ערב שבת
הוחלפו הכתובות
חלוקת סיגריות
בעל תשובה
לא זכו
שינויים בנוסח
תיקונים בכתובה - פרטים רבים
אומנות הקבלה
שבירת צלחת
שבוע קודם החופה
איסור נגיעה במשודכ/ת
"ותשוָעה בְּרֹב יוֹעֵץ"
בנחת ומתינות
משפט הכתובה
תענית לבני אשכנז
בני ספרד
וידוי ביום החופה
ניצול הזמן
תפילה
מקוה ביום החופה
צילומים
כתיבת התנאים
צדקה לעניים
קיום לתיקון
מהות הכתובה וטעמיה
רגיעות ובטחון לאשה
אחריות החתן
אין אישות בלי כתובה
כתובה לכתחילה
"שלי ושלכם - שלה הוא"!
הגעה לאולם
בשמים לכלה
זמן מילוי הכתובה
תפילין רבנו תם
"דברים היוצאים מלב טהור..."
אופן המחיקה
זריזות במועד הנישואין
דמי שדכנות בחסד
מוצאי שבת
תעניות
חתונה בימי העומר
השתתפות בחתונה שלא לפי מנהגו
חֵ נָ ה
חודש מנחם אב
האירוסין כיום
חול המועד
מקום הקיום
יג. האם די בחוק שאוסר לישא שתי נשים, במקום השבועה
תיקון בתאריך מוקדם
סוגריים
תיבה תלויה
מילוי חלל - טיוט
"מנהג" אותיות "גהנם"
חתונה בבין המצרים
אל תלחץ
זמן התשלום
חלופת מכתבים
מעלית
מסירה מיד ליד
העיקר שתהיה ברכה
הליכות והנהגות
"קשה לזווגם כקריעת ים סוף"
חשיבות העזרה לזוג
מתנות
כספי מעשר
ביקורים
קודם יראת שמים
לא לבייש בת ישראל
הלכות טהרה
ערב שבת
שידוכים לחרדים
שידוך לזוג שאינם שומרים
נישואין ללא טהרה - כנישואי אח עם אחותו
האירוסין במקורות
הוצאות מיותרות
חדר יחוד - בני ספרד
הזמנת תלמיד חכם
תזמורת
וידיאו
הפרדת תמונות
צילומים בקדושה
רק אין יראת שמים
תמונות משפחתיות
אין להקל
אבן טובה
הזמנת קרוב שנפטר
יום החופה - מחילת עוונות
הזמנת רחוקים מתורה
טבעת זהב או כסף
תאריך לועזי
בסימנא טבא
הזמנה לחתונה - כתב אשורי
החתן בוצע
חול המועד
צלם וצלמת מלצר ומלצרית
שתיקה
כסף
ברכות ברמקול
טעימת הכוס
באור ברכת האירוסין
יין לבן
יין אמיתי
ברכות בפני פריצות
לבוש צנוע
צילום אחיזת הכתובה
טבעת לאיש
קריאה בניגון
שכח טבעת
הרי את מקודשת
הסרת הכפפה
קנין כספו
שווה פרוטה
הטבעת בידו
יין אמיתי
טבעת המלך
החזרת החפץ
מזיגת הכוס
ראיית העדים
ברכת חתנים בעשרה
טבעת
שמירת הכתובה אצל קרובי הכלה
מסירת הכתובה לכלה
אשורר שירה
קריאת התורף
תקיעת כף
קריאה נכונה
מעשה הקנין
טעם הקנין
כולם עומדים
אחיזה בימין
אחיזה בימין
אחיזה בימין
הפרדה
חלוקת הברכות
ברכות מהכתב
מיקום התזמורת
ניגון הברכות
יכירו וידעו
מחזיר גרושתו
תחת כיפת השמים
הכרת החתן והכלה
חופה בבית כנסת
החופה - הפרדה בחופה
סידור חופה וקידושין אוירה נעימה
שם המשפחה - כלה גרושה
כולם עומדים
עטיפת הכוס
העדים - לא קרובי משפחה
כיצד משמחים את החתן?
יראי שמים
פעמיים באהבה
טעות בסדר הברכות
טעימת הכוס
ביאור שבע ברכות הנישואין
שבירת כוס - זכר לחורבן
זכוכית
טבעת הקידושין
הכתובה
מהתורה או מדברי חכמים
טעימת הכוס
איסור יחוד
כוס היין
מעלת המשמח חתן וכלה
כוונה בברכת הגפן
ריקודים מעורבים
פסוקים ומאמרים
כוונה בברכות
ברכות הקידושין הזמנת העדים
מיקום הרב בחופה
מיקום הורי החתן והכלה בחופה
מיקום החתן והכלה בחופה
ליווי בנרות
אפר בראש החתן
להתעטף בציצית
מנין עשרה
גר וגיורת
הגבהת הכלה
סמוכים לעד לעולם
תמונת הכלה
הכלה
כבוד הבורא דוחה לכבוד ההורים
חובות וזכויות הבעל
ביאור נוסח הכתובה
החתימות - שם ברור
שם ומשפחה
יחוס
חתימת החתן
מילויים שונים - כלה בעולה
כלה גרושה
איסור הסתכלות בכלה
ליווי החתן והכלה
שני העדים
טלויזיא. אינטרנט.
זריקת סוכריות?!
המערערים
ירידת הדורות
יסודתו בהררי קודש
ריקוד במטפחת עם הכלה
החתן והכלה יצאו
עשרת ימי תשובה
השתתפות בחתונה
כל גדולי עולם
טעם התקנה
"אל תטוש תורת אמך"
השבועה בכתובה מקורות טהורים
התרפאה המשפחה
שבע ברכות בבית האבל
ט. צורת השבועה
השתתפות בשבת חתן
הפרדה מליאה
קביעת חתונה בשנת האבל
מעט מדיני אבלות בנישואין
אלמן ואלמנה
אלמן ובתולה
בחור ואלמנה
הסבא עם הכלה יד ביד
השתתפות החתן והכלה
הצטרפות אבל למנין או לפנים חדשות
ג. תקנה קבועה בארץ ישראל מלפני 500 שנה
יב. תשובה למערערים
יא. טענות המערערים על השבועה
י. כתובה שכתוב בה שבועה ובפועל לא עשו שבועה
בחור ובעולת עצמו
הרהור תשובה
ישיבה מעורבת
חופת נידה - דחיית חתונה
לא לשם יחוד
כיסוי ראש
יד ביד לא ינקה
לא אכל כזית
עדי יחוד
ריקוד לפני הכלה
לא ברבים
תאריכים מסויימים
שבירת הכוס בבכיה
טלית - הכלה קונה
ללא אבנט
הקידושין - האשה נקנית
כיסוי פני הכלה
בני אשכנז
'מצוה טאנץ' בזמנם
זמן ברכת המזון
כזית פת
שבע ברכות
תנאי ההיתר- ב'מצוה טאנץ'
החתן עם הכלה יד ביד
נוסח הקיום
הגאון הרב מאיר ברנדסדורפר
הברכה הגדולה ביותר
'מצוה טאנץ' בזמנינו
איסור נגיעה
מזל טוב
זהירות מונעת אסון
הפסק בין נטילה להמוציא
שבע ברכות בסוכה
העליה לתורה
שבת - היום השביעי
ברכת המזון לאחר צאת הכוכבים
סעודה שלישית
צדקתך
כיבוד לקהל
מחלל שבת
מה לך נרדם
ספר התורה ממקום למקום
"בְּמַקְהֵלוֹת בְרכו אֱלֹהִים"
עורו ישנים משינתכם
הרם קולך
מחיאות כפיים
חופה ביום ויחוד בלילה
ברכת מעין שבע
מי באמת יכול לרקוד לפני הכלה?!
"ואברהם זקן"
טבעת לחתן?!
ידיעת הסכום
קריאת הכתובה - הקריאה ברבים
פרישת הטלית
כיסוי פני הכלה
ברכת שהחיינו
טלית לבנה
ח. ביאור הנוסח
בכל החתונות
הכאה על השולחן
פסק זמן של התבוננות
הכל נשאר במשפחה
ה. השבועה בקהילות מרוקו
שמחת הלב
איסור שינוי מנהג
לא ידעו ולא יבינו
שבע ברכות עד השקיעה
גדולי רבני אשכנז
מרוקו
תקנת השבועה, מקורותיה, טעמיה, ומנהגיה למשך הדורות
העיקר שהיא שומעת
ד. השבועה בקהילות חוץ לארץ בעבר
מלאכה. וידוי.
ו. השבועה על כל פרטי הכתובה
ז. נוסח השבועה
הגאון רבנו בן ציון אבא שאול זצוק"ל
סעודת חתן וכלה בבית כנסת
חוץ לארץ
שבעה מלאים
שבעה אכלו פת
שבע ברכות אחר אכילת עוגות
המברך אוכל פת
מחיצה
שבת חתן - בית מלון
צירוף קטן לשלשה
בחור ובעולה מאחר
שבע ברכות בסעודה שאינה לכבודם
שלשה אנשים
שבע ברכות בליל הסדר
"אשר ברא" עם בני ביתו

מעשה רב
סיפורים
תפילות
תשובות בהלכה

בס"ד
02/01/2024
17

הגאון הרב מאיר ברנדסדורפר

להלן מעט דברים מתוך תשובת הגאון רבי מאיר ברנדסדורפר זצ"ל,
שכתבה על פי בקשת הגאון רבי יצחק יעקב ווייס זצ"ל,
וזה תוכן דבריו (שו"ת קנה בשם ח"ב סימן קח):
על גודל הנחיצות להעמיד מחיצה המפסקת בין האנשים והנשים,
בעת ה'מצוה טאנץ' כדי למנוע מכשולים ואיסורים חמורים.

הענין נפרץ מאוד לאחרונה בקרב אחינו בני ישראל,
ואפילו אצל החרדים לדבר ה',
בעת ריקודים של מצוה עם הכלה,
יושבים שורה של אנשים מול שורה של נשים,
ונכשלים באיסור הסתכלות בעריות והרהורי עבירה שקשים מעבירה,
והוא נגד דין המפורש בשלחן ערוך אבן העזר (סימן כא)
שצריך אדם להתרחק מהנשים מאוד מאוד,
וגם הנשים מוזהרות בזה להתרחק מן האנשים,
וכמבואר בספר יפה ללב.
[ועיין בב"ח אבן העזר סימן כא אות א]

וכתבו התוספות, הטעם שקוראים בפרשת עריות ביום הכיפורים במנחה,
לפי שהנשים מקושטות לכבוד היום,
וצריך להזכירם שלא יכשלו בהן.

ומוכח מזה, שראיית נשים מקושטות, אף שיושבות בתפילה לעצמן,
רק שאולי יזדמן לראותן, כבר גורמת שיכשלו בהן,
קל וחומר בן בנו של קל וחומר,
שלקבוע עצמם לישב אנשים כנגד נשים מקושטות פנים אל פנים,
שזו פריצות נוראה ואיסור גמור וחמור מאוד,
ואין שום צד היתר בדבר כלל.

ונראה, שלא דוקא כשיושבים שורה של אנשים מול שורה של נשים,
אלא אפילו במקומות שלא נפרץ הדבר כל כך שישבו שורה מול שורה,
רק שהנשים נכנסות לתוך האולם של האנשים,
והם יושבים בקצה האחד, והנשים יושבות בקצה האחר,
מכל מקום, מכיון שרואים אלו את אלו,
אף שאינם יושבים ממש פנים אל פנים,
גם כן אינו הגון, ויעשו מחיצה.

ואמנם, שמחת הריקודים עם הכלה יסודתו בהררי קודש,
וממקום קדוש יהלכון, אך לעומת זה,
בודאי שאין שמחה להקב"ה כשיש הרהורי עבירה,
ועל כרחנו להודות,
שבדורות הקודמים היו זהירים מאוד שהריקודים יהיו על צד
היותר טוב בקדושה וצניעות,
כי מלבד שעצם לבוש הנשים בדורות הקודמים היה יותר בצניעות מבזמנינו,
מכל מקום גם אז לא היו נכנסות הנשים בין האנשים בעת הריקודים,
ורק הכלה לבד נכנסה ופניה היו מכוסות שלא יוכלו להסתכל בה,
וכמבואר בשלחן ערוך שאסור להסתכל בפני הכלה,
ושאר הנשים לא נכנסו כלל בין האנשים,
אלא שמעט מעט נפרץ הדבר שגם שאר נשים מקרובות הכלה
נכנסו יחד עם הכלה ועמדו אצל הדלת,
עד שבימינו נפרץ הדבר לגמרי שנכנסים ויושבים
בתוך האולם סמוך ונראה אצל האנשים.

וברור שאין זה רק ממידת חסידות,
אלא איסור ממש מעיקר הדין לשבת כך אנשים ונשים,
ויש לתקן הדבר ולהחזיר העטרה ליושנה שיהיו ריקודים של מצוה בקדושה וצניעות,
שישבו האנשים לבד והנשים לבד, בהפסק מחיצה גמורה,
אלא שמקום הריקודים יהיה פתוח גם למקום שהנשים
יושבות שגם הן יוכלו לראותם ולשמוח עמהם,
והגברים לא יוכלו לראותן.

והנה זה כמה שנים שכבר התעוררו בזה כמה אברכים יראי ה',
וראיתי כמה וכמה פעמים שעשו התיקון באופן אחר,
שהפסיקו בין מקום ישיבת הנשים לבין האנשים עם וילון פרוס
עשוי מעשה רשת ותלוי בחלל האולם סמוך למקום ישיבת הנשים,
כדי שיוכלו הנשים לראות ולהסתכל דרכו למקום ישיבת האנשים,
והאנשים לא יוכלו להסתכל למקום ישיבת הנשים,
ובכך יהיה המקום מוכשר וראוי להשראת השכינה הקדושה.

ומעשה נורא שמעתי על הגאון רבנו יוסף חיים זוננפלד זצ"ל,
בנישואי נכדתו, שהיתה יתומה מאביה - בנו של הרב,
והרב גידל אותה בביתו כבת, ונישאת לרבי אברהם בלוי,
ובהגיע הזמן של המצוה טאנץ, עמד הרב על רגליו כדי לילך לו לביתו.

 ושאל החתן את הרב,
היתכן שאינו ממתין להיות נוכח במצוה טאנץ של נכדתו הכלה,
ובפרט שגידלה כבתו, ענה לו הרב,
כי איננו רוצה להיות נוכח שם,
מכיון שנשא אשה לאחר גיל עשרים,
והרי הוא ירא וחרד שלא יכשל בהרהור עבירה.

[וכן הובא בהנהגות ופסקים של הגרי"ח זוננפלד,
הנהגות הנישואין אותו, ושכן נהג אף בימי זקנותו].

ואם הגאון הקדוש הזה חשש כן על עצמו,
אנחנו הקטנים מה נענה ומה נאמר,
וברור שעצם הריקודים שם היו על הצד הטוב ביותר בקדושה וצניעות,
ואף על פי כן חשש לעצמו להיות נוכח בעת ריקודים אלו,
אם כן קל וחומר בן בנו של קל וחומר,
שמוטל עלינו להשתדל לכל הפחות שיהיו הריקודים בקדושה וצניעות כדת וכהלכה,
ושלא יצא מזה שום תקלה,
ולהחזיר העטרה ליושנה, ושלא יגרר מהם שום איסור. עד כאן.

הגאון הרב יצחק יעקב ווייס על תשובה זו הנזכרת,
כתב הגאון רבי יצחק יעקב ווייס זצ"ל:
"דברי הגאון הגדול הנ"ל נאמרים בהשכל ודעת תורה,
ואני מצטרף לכל מה שכתב כנ"ל". ע"כ.

הגאון הרב שבט הלוי וואזנר כתב בספר מלבושי מרדכי
בשם הגאון הרב שמואל הלוי וואזנר זצ"ל:
בענין המחיצה שבין האנשים לנשים ב'מצוה טאנץ' שנמשך לפעמים כמה שעות,
ולפעמים שומעים גם קצת מילי דבדיחותא,
ולפעמים אף נותנים כיבוד מאכל ומשתה,
ואז תשמח בתולה במחול, בחורים וזקנים יחדיו.

אינו דומה למעמד החופה שהוא זמן מועט,
ואפשר לקיים 'וגילו ברעדה'.

אבל 'מצוה טאנץ' הנהוג היום, אינו כ'מצוה טאנץ' שהיה נהוג מימי קדם,
שבזמנינו נמשכת ה'מצוה טאנץ' שעות ארוכות הרבה יותר ממה שהיה בעבר,
וגם בגדי הנשים של היום אינם כבעבר,
ועוד כמה חילוקים,
וכפי שעורר על כל זה האדמו"ר מזוטשקא זצ"ל והסכים איתו בעל המנחת יצחק,
כפי שכתב בשו"ת קנה בושם. עי"ש.

האדמו"ר מתולדות אהרן ובספר "זכור לאברהם" כתב,
הקפיד האדמו"ר מתולדות אהרן,
שבחורים לא יהיו בשעת ריקודים של מצוה טאנץ לפני הכלה.

ולאחרונה [לאור דברי הגאון רבי יצחק יעקב ווייס והגאון רבי מאיר ברנדסדורפר הנ"ל,]
שהתקינו בעת רקוד, מחיצה סתומה בין הנשים,
ורק הכלה ישבה בפנים מכוסה בפניה, הסכים שישארו.

אבל אחרי ריקודים שלו, ציוה להם ללכת מיד.

ובחתונה הראשונה מיוצאי חלציו,
הסכים רבנו שהבחורים ישארו רק לאחר הפצרות רבות,
ויעמדו באיזה צד ופינה,
וגם לקח משכון עשר פונט מכל בחור שישמור את עיניו,
[וכן עשה בענין הנסיעה בל"ג בעומר למירון],
ואחר כך החזיר את הכסף,
לאחר ששאל כל אחד אם לא נכשל.

וכל זה כדי להשריש בתלמידיו יראת שמים ויראת חטא. ע"כ.

הגאון הרב מנשה קליין ובשו"ת משנה הלכות (ח"ז סימן רמט) כתב:
במדינת ליטא, בכלל לא עשו מה שקוראים 'מצוה טאנץ' אצל הכלה,
ועד היום מרחקים מזה.

וגם במדינתינו שהנהיגו לרקוד לפני הכלה,
גם כן לא נשארו סתם בחורים אלא חסידים ואנשי מעשה,
לאחר החתונה שכבר הלכו להם רובם ככולם,
ולא נשארו רק הקרובים ויחידי סגולה וכולי האי ואולי. ע"כ.

ועיין בשו"ת דברי שלום קרויז (ח"ו סימן קל) שנשאל,
האם ענין זה הנקרא 'מצוה טאנץ' מתיר את החשש של ההסתכלות בנשים,
כי הרי אין מחיצה בין הגברים לנשים.

ובמחילת כבוד תורתו, ירד להציל ולא הציל, וכמה כרכורים כרכר בתשובתו שם,
והכניס עצמו בדוחקים ליישב את מנהגם בכח, כמבואר למעיין שם.

ועל כל פנים, גם הרב כתב שם,
שהכלה תכסה פניה במשך ה'מצוה טאנץ'. עי"ש.

הגאון הרב גרוס גם הגאון הרב גרוס בקובץ אור ישראל (_גליון כא עמוד קמא) כתב,
הרבה מערערים על 'מצוה טאנץ',
ואומרים שקשה מאוד לקוראה "מצוה" אלא בלשון סגי נהור.

ואחר שהאריך בחיוב והכרח המחיצה שבין הגברים לנשים,
כתב: ומה שפותחים המחיצות בין האנשים לנשים ב'מצוה טאנץ',
לא ידעתי שום מקור להיתר זה, ובפרט בזמן שמחה ובדיחות הדעת,
מנין ההיתר לדבר,
הלוא אפילו אין לומר 'שהשמחה במעונו' כשאנשים ונשים בחדר אחר בלא מחיצה,
ואיך יותר לרקוד בפני הנשים בלא מחיצה, ולהוסיף שמן בדחנות למדורה.

וחקרתי ודרשתי היטב על מקור ההיתר, ואין מגיד לי אפילו תירוץ דחוק.

ואדרבה, הגאון ר' גדליה הרץ זצ"ל ראש ישיבת חידושי הרי"ם,
אמר לי שבכמה מקומות בטלו את ה'מצוה טענצל' מטעם שאין מחיצה.

ובימים הקדמונים היו נשארים רק זקני וישישי המשפחה, ועתה,
רובם צעירים ומאריכים הרבה בדברי בדחנות.

על כן, יש לתקן מחיצה ומקום לנשים שיוכלו גם כן לראות בשמחת החתן והכלה,
באופן שלא יראו אותן האנשים,
ועל ידי זה יוכלו הגברים לרקוד ולשמוח לפני החתן והכלה בטהרה.

ופני הכלה יהיו מכוסות בטול, וכך היה נהוג אצל כולם בדורות שלפנינו.

ובודאי, מי שמתנגד למחיצות ב'מצוה טענצל',
אין זה מחמת שבוערת בו קדושת איזה מנהג או מעשה רב כידוע... עי"ש.


מתוך החוברת בהלכה ובאגדה קידושין עמודים 242-244


הרשמה למאגר ענק של שידוכים בחינם!

נרשמים --> משתבצים לשדכן רלוונטי --> ומתחילים לקבל הצעות שידוך בע"הטופס לגברים
טופס לנשים
 
השלם :
+
=