מאמרים שונים בנושא שדכנים ושידוכים

מקודשת מקבצת עבורכם את מיטב המאמרים בנושא שידוכים ושדכנים שיעזור לכם לקבל מידע חשוב להכוונה ולהתסכלות נכונה בשידוכים.

מאמרים

ענין השדוכים מתוך אנשי קודש
כוח הדיבור בין בני הזוג
האוהב את אשתו כגופו
"אוהבה כגופו, ומכבדה - יותר מגופו"
עבודות הבית, תפקיד הבעל / האשה?
הזדהות ותמיכה - "עימו אנוכי בצרה"
הבעל צריך להדגיש את יופי אשתו בעיניו
זכות השדכן וסגולת המצווה לשדך
הדרך הקצרה לשידוך
דפוסי הנישואין בחברה החרדים
ה"תשלום" של הבעל לאשתו
כיצד שדכן מצליח בשידוכים?
איך מוצאים את האשה הנכונה
שדכן צריך לומר רק את האמת
הבקשה של האדמו"ר לסייע בשידוכים!
טעם שבירת כלי חרס בשידוך
הדבר העיקרי שצריך לבדוק בשידוכים על האשה
ליקוטי מוהר"ן פט - דעת המשדך
מטרת התאריך
קבלת ברכה
חופה לפני השקיעה
מנהיגות
האשה - חומה לבעלה
במה תלויה שמחת הבית?
טבעי שזו את
תדמית
הבטחת הקב"ה לאשה
האשה היא הבית!
תיקון לאחר החתימות
הכניסה לזרים אסורה
כיצד יתן הבעל כוח לאשתו להמשיך במעשיה הטובים?
מיצחק ורבקה עד עידן המחשבים
היכן ניתן להיפגש בשידוכים?
'דחזו ליכי'
נוסח החתן
מהי הכרת הטוב בין איש לאשתו?
במה קונה איש את אישתו?
נשיאת חן
מי מנהיג הבית? ומיהו המנהיג האמיתי?
תפילה -ההשתדלות בשידוכים
סוד הכרבולת - סוד כמוס
ענין השידוכין
מה הכרחי לבחון בחיפוש שידוך
"עצם מעצמי"
כתיבה מוקדמת של הכתובה
איך מוצאים את האישה הנכונה
עצה טובה לבני הזוג
דברי הגאון רבי שריה דבליצקי שליט''א
היופי מושג רוחני
היום המסוגל לשידוכים
הנהגות חשובות לבית היהודי
שידוכים תהליך פרימיטיבי?
קבלה לעתיד
תקנה טובה
קבלת רשות
גרפיקה
כתב לא מחיק
ראשי תיבות
מילוי הכתובה
שידוכים מיוחדים שמות שווים
איש ואישה שזכו
חיים ב"ארמון-יה"
כמה צריך להתאמץ למצוא את השידוך?
כמה משפיע כוח התפילה על השידוך
יותר מיום כיפור
לא עשו קנין
בענייני רוחניות אין לסמוך על אחרים
כיצד יקיים הבעל מצות "ושימח את אשתו"?
יום הנישואין - יום מחילת עוונות
"על ידי זה, יושפע שפע רב"
הסוד לעיכוב הזיווג
שנה ראשונה - יסודות הבנין
לזכות להיות השליח
דע את זכויותיך / חובותיך?
ערך חיי הנישואין
על ה' יזעף ליבו
בעל יקר - דע את חובותיך!... - "לשאת" אשה
בין אדם לחברו מתכפר?
הרשמה לשידוכים לחרדים
השדכנים הוותיקים חושפים
האישה ה"מקורית"- עושה רצון בעלה
מעלת שבעת ימי המשתה - חתן דומה למלך
בגדי כבוד
לא לדבר
ממהר ללכת
כבוד הבריות
לימוד תורה בליל הנישואין
לשם שמים
ארבע תעניות
שבעת ימי משתה-תקנת משה רבנו
הממלכה בפרטית של המלך והמלכה
החתן דומה למלך
ימי שמחה. ימי ברכה.
עשיית מלאכה
שותפות בחנות
גילוח ותספורת
כיבוס. גיהוץ. תפירה.
להדביק הרצון אצלה
שני שמות בשני מקומות
תאריך מוקדם
שני שמות עריסה
שתי כוסות
התנאים לשבע ברכות
כבודה בת מלך פנימה
תענית אסתר
" משוט בארץ ומתהלך בה" (איוב א ז)
חתן וכלה בשמחה אחרת
תפילה בציבור
וידוי
עליית החתן לתורה
שמירה לחתן וכלה
בקול רם
לימוד תורה בעיון
כזית פת לחתן ולכלה
החתן קובע
אשכנזי אצל חתן ספרדי
ספרדי אצל חתן אשכנזי
מנהג חוץ לארץ
כולכם חייבים בכבודי
מנהג ישראל לכסות את פני הכלה
תיקון חצות
אהבה דווקא לאחר הנישואין
ברכת חתנים
הדקדוק בשמות - בכתובה
שני שמות יהודי וגויי
שם עריסה שהוחלף וקוראים בו מעט
שמות שיש בהם שם ה'
שלבי השידוכים בחברה החרדית
שם משפחה בכתובה
שינויים בשם- כתובה
הוספת שם - בכתובה
החלפת שם -כתובה
שמות בכתובה - ברכות לאחר השמות
כל המוסיף גורע- כתובה
שמות בכתובה -"בחור" לנישואין שניים
טיפוח החן
ערך 200 זוז
זהירות מאונאה! כיצד יזהר הבעל מהונאה כלפי אשתו?
מסר לבעל היקר!
כשאתה צועק לא שומעים אותך
אשה יקרה - דעי את חובותיך!...
חלון ההזדמנויות של השנה הראשונה
כיצד מונעים בעיות שלום בית?
שם חיבה -בכתובה
אב מאמץ
להיות כל איש שורר ביתו - האיש הוא המנהיג בבית
שידוכים בידי שמים!
משדכים לו לאדם על פי מעשיו...
שם עריסה שמואס בו -כתובה
חלק בשם זה וחלק בשם זה
שם עריסה שהשתקע - כתובה
משפחת 'בן יצחק', 'בן משה'
טעות בשם
ז"ל בכתובה
שם נוסף לאבא
במה יש להתמקד בבחירת שידוך?
הכתובה בארמית
סכום הכתובה
שידוכים שקריים
שורה אחת בכתובה
במי תלויה פרנסת הבית?
חופה בבין השמשות
המקום
השמות בכתובה - תארים
התנגדות לכתיבת שם האב
רודף שלום...!
יראת השמים של המשודך
דעת תורה
בן תורה
פגישה מוקדמת
בין האירוסין לחתונה
בחירת שידוך - תפילה
"לא טוב היות האדם לבדו"
"לא תראה את פני עוד עד שתישא אשה"
מסר לרעיה יקרה!
ובחרת בחיים
עזר כנגדו
המצוה הראשונה
פריה ורביה מצוה גדולה
חשיבות הבת
"בני, שמעו לי, שאין אדם שומע לי ומפסיד"
מי חייב?
אופן ההיתר לברר
התאריך בכתובה
עצות והנהגות טובות לאשה
ומה אעשה לציוויו של ראש הישיבה?
החוט המשולש - תשלום השדכנות
ימי העומר
בין המצרים
מצוה גדולה
מהתורה או מדברי חכמים
שבת קודש
"הצעת נישואין"
ללמוד ולהבין
בירור על המשודך
מידע בעייתי על המשודכים
בירור על המשודכת
אין כל חיוב לשמוע לראש הישיבה בענייני הלכה
הודה ולא בוש שכמה תורה יכל ללמוד בקדושה ובטהרה
הוא לא בן אדם
כיצד יכול להינצל מהרהור עבירה?
גיל נישואי הבת
ומי התיר להכשילם?
יציאה לחוץ לארץ
חרם על הבחורים
בירורים מוקדמים
בושה ובזיון מצד ההורים
גם היהלום קטן הוא
בת אחיו או בת אחותו
הצעת שידוך עם פגם חיצוני
בירור על בחור שלא הסתדר עימו
לשון הרע ורכילות
בררנות יתר
תבנית מוגדרת
הכל לפי הענין
צביעת השיער
לא נראה לו
שני אחים לשתי אחיות
התנגדות הורים בנישואין
בת כהן לישראל
בת ישראל לכהן
בת ישראל לעם הארץ
בת עם הארץ
בן/בת הנידה
בין האירוסין לחתונה
בדיקת שמות החתן והכלה
הנהגת הפגישות
איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם
מי יכול לומר שהוא מוגן מהרהורי עבירה?!
אל תחטאו בילד
כל המרבה הרי זה משובח
מקום הפגישות
התנגדות ההורים לגיורת
התערבות ההורים
סיום הש"ס / לישא אשה ?
חודש אלול
גדול עוונו מנשוא
מספר הפגישות
ראיה בפגישות
ענוה
בושם בזמן פגישה
אח צעיר לפני אח גדול
פגישה במקומות אסורים
משך זמן הפגישות
פגישה אחרונה
סימן טוב
לעזוב את הוריו
גר צדק
קנין
הגינות ויושר בקנין
חתימת השטר
די באמירה
"מוֹצָא שפתיך תִּשְׁמֹר וְעָשיתָ"
דעה משובשת?!
חגיגת השידוכים [וורט]
ערב שבת
הוחלפו הכתובות
חלוקת סיגריות
בעל תשובה
לא זכו
שינויים בנוסח
תיקונים בכתובה - פרטים רבים
אומנות הקבלה
שבירת צלחת
שבוע קודם החופה
איסור נגיעה במשודכ/ת
"ותשוָעה בְּרֹב יוֹעֵץ"
בנחת ומתינות
משפט הכתובה
תענית לבני אשכנז
בני ספרד
וידוי ביום החופה
ניצול הזמן
תפילה
מקוה ביום החופה
צילומים
כתיבת התנאים
צדקה לעניים
קיום לתיקון
מהות הכתובה וטעמיה
רגיעות ובטחון לאשה
אחריות החתן
אין אישות בלי כתובה
כתובה לכתחילה
"שלי ושלכם - שלה הוא"!
הגעה לאולם
בשמים לכלה
זמן מילוי הכתובה
תפילין רבנו תם
"דברים היוצאים מלב טהור..."
אופן המחיקה
זריזות במועד הנישואין
דמי שדכנות בחסד
מוצאי שבת
תעניות
חתונה בימי העומר
השתתפות בחתונה שלא לפי מנהגו
חֵ נָ ה
חודש מנחם אב
האירוסין כיום
חול המועד
מקום הקיום
יג. האם די בחוק שאוסר לישא שתי נשים, במקום השבועה
תיקון בתאריך מוקדם
סוגריים
תיבה תלויה
מילוי חלל - טיוט
"מנהג" אותיות "גהנם"
חתונה בבין המצרים
אל תלחץ
זמן התשלום
חלופת מכתבים
מעלית
מסירה מיד ליד
העיקר שתהיה ברכה
הליכות והנהגות
"קשה לזווגם כקריעת ים סוף"
חשיבות העזרה לזוג
מתנות
כספי מעשר
ביקורים
קודם יראת שמים
לא לבייש בת ישראל
הלכות טהרה
ערב שבת
שידוכים לחרדים
שידוך לזוג שאינם שומרים
נישואין ללא טהרה - כנישואי אח עם אחותו
האירוסין במקורות
הוצאות מיותרות
חדר יחוד - בני ספרד
הזמנת תלמיד חכם
תזמורת
וידיאו
הפרדת תמונות
צילומים בקדושה
רק אין יראת שמים
תמונות משפחתיות
אין להקל
אבן טובה
הזמנת קרוב שנפטר
יום החופה - מחילת עוונות
הזמנת רחוקים מתורה
טבעת זהב או כסף
תאריך לועזי
בסימנא טבא
הזמנה לחתונה - כתב אשורי
החתן בוצע
חול המועד
צלם וצלמת מלצר ומלצרית
שתיקה
כסף
ברכות ברמקול
טעימת הכוס
באור ברכת האירוסין
יין לבן
יין אמיתי
ברכות בפני פריצות
לבוש צנוע
צילום אחיזת הכתובה
טבעת לאיש
קריאה בניגון
שכח טבעת
הרי את מקודשת
הסרת הכפפה
קנין כספו
שווה פרוטה
הטבעת בידו
יין אמיתי
טבעת המלך
החזרת החפץ
מזיגת הכוס
ראיית העדים
ברכת חתנים בעשרה
טבעת
שמירת הכתובה אצל קרובי הכלה
מסירת הכתובה לכלה
אשורר שירה
קריאת התורף
תקיעת כף
קריאה נכונה
מעשה הקנין
טעם הקנין
כולם עומדים
אחיזה בימין
אחיזה בימין
אחיזה בימין
הפרדה
חלוקת הברכות
ברכות מהכתב
מיקום התזמורת
ניגון הברכות
יכירו וידעו
מחזיר גרושתו
תחת כיפת השמים
הכרת החתן והכלה
חופה בבית כנסת
החופה - הפרדה בחופה
סידור חופה וקידושין אוירה נעימה
שם המשפחה - כלה גרושה
כולם עומדים
עטיפת הכוס
העדים - לא קרובי משפחה
כיצד משמחים את החתן?
יראי שמים
פעמיים באהבה
טעות בסדר הברכות
טעימת הכוס
ביאור שבע ברכות הנישואין
שבירת כוס - זכר לחורבן
זכוכית
טבעת הקידושין
הכתובה
מהתורה או מדברי חכמים
טעימת הכוס
איסור יחוד
כוס היין
מעלת המשמח חתן וכלה
כוונה בברכת הגפן
ריקודים מעורבים
פסוקים ומאמרים
כוונה בברכות
ברכות הקידושין הזמנת העדים
מיקום הרב בחופה
מיקום הורי החתן והכלה בחופה
מיקום החתן והכלה בחופה
ליווי בנרות
אפר בראש החתן
להתעטף בציצית
מנין עשרה
גר וגיורת
הגבהת הכלה
סמוכים לעד לעולם
תמונת הכלה
הכלה
כבוד הבורא דוחה לכבוד ההורים
חובות וזכויות הבעל
ביאור נוסח הכתובה
החתימות - שם ברור
שם ומשפחה
יחוס
חתימת החתן
מילויים שונים - כלה בעולה
כלה גרושה
איסור הסתכלות בכלה
ליווי החתן והכלה
שני העדים
טלויזיא. אינטרנט.
זריקת סוכריות?!
המערערים
ירידת הדורות
יסודתו בהררי קודש
ריקוד במטפחת עם הכלה
החתן והכלה יצאו
עשרת ימי תשובה
השתתפות בחתונה
כל גדולי עולם
טעם התקנה
"אל תטוש תורת אמך"
השבועה בכתובה מקורות טהורים
התרפאה המשפחה
שבע ברכות בבית האבל
ט. צורת השבועה
השתתפות בשבת חתן
הפרדה מליאה
קביעת חתונה בשנת האבל
מעט מדיני אבלות בנישואין
אלמן ואלמנה
אלמן ובתולה
בחור ואלמנה
הסבא עם הכלה יד ביד
השתתפות החתן והכלה
הצטרפות אבל למנין או לפנים חדשות
ג. תקנה קבועה בארץ ישראל מלפני 500 שנה
יב. תשובה למערערים
יא. טענות המערערים על השבועה
י. כתובה שכתוב בה שבועה ובפועל לא עשו שבועה
בחור ובעולת עצמו
הרהור תשובה
ישיבה מעורבת
חופת נידה - דחיית חתונה
לא לשם יחוד
כיסוי ראש
יד ביד לא ינקה
לא אכל כזית
עדי יחוד
ריקוד לפני הכלה
לא ברבים
תאריכים מסויימים
שבירת הכוס בבכיה
טלית - הכלה קונה
ללא אבנט
הקידושין - האשה נקנית
כיסוי פני הכלה
בני אשכנז
'מצוה טאנץ' בזמנם
זמן ברכת המזון
כזית פת
שבע ברכות
תנאי ההיתר- ב'מצוה טאנץ'
החתן עם הכלה יד ביד
נוסח הקיום
הגאון הרב מאיר ברנדסדורפר
הברכה הגדולה ביותר
'מצוה טאנץ' בזמנינו
איסור נגיעה
מזל טוב
זהירות מונעת אסון
הפסק בין נטילה להמוציא
שבע ברכות בסוכה
העליה לתורה
שבת - היום השביעי
ברכת המזון לאחר צאת הכוכבים
סעודה שלישית
צדקתך
כיבוד לקהל
מחלל שבת
מה לך נרדם
ספר התורה ממקום למקום
"בְּמַקְהֵלוֹת בְרכו אֱלֹהִים"
עורו ישנים משינתכם
הרם קולך
מחיאות כפיים
חופה ביום ויחוד בלילה
ברכת מעין שבע
מי באמת יכול לרקוד לפני הכלה?!
"ואברהם זקן"
טבעת לחתן?!
ידיעת הסכום
קריאת הכתובה - הקריאה ברבים
פרישת הטלית
כיסוי פני הכלה
ברכת שהחיינו
טלית לבנה
ח. ביאור הנוסח
בכל החתונות
הכאה על השולחן
פסק זמן של התבוננות
הכל נשאר במשפחה
ה. השבועה בקהילות מרוקו
שמחת הלב
איסור שינוי מנהג
לא ידעו ולא יבינו
שבע ברכות עד השקיעה
גדולי רבני אשכנז
מרוקו
תקנת השבועה, מקורותיה, טעמיה, ומנהגיה למשך הדורות
העיקר שהיא שומעת
ד. השבועה בקהילות חוץ לארץ בעבר
מלאכה. וידוי.
ו. השבועה על כל פרטי הכתובה
ז. נוסח השבועה
הגאון רבנו בן ציון אבא שאול זצוק"ל
סעודת חתן וכלה בבית כנסת
חוץ לארץ
שבעה מלאים
שבעה אכלו פת
שבע ברכות אחר אכילת עוגות
המברך אוכל פת
מחיצה
שבת חתן - בית מלון
צירוף קטן לשלשה
בחור ובעולה מאחר
שבע ברכות בסעודה שאינה לכבודם
שלשה אנשים
שבע ברכות בליל הסדר
"אשר ברא" עם בני ביתו

מעשה רב
סיפורים
תפילות
תשובות בהלכה

בס"ד
25/02/2024
262

שידוכים מיוחדים - שמות שווים

אם שמות החתן וחמיו שווים, 
הנכון שיוסיף החתן שם על שמו לפחות שלושים יום קודם החתונה, 
כגון: חתן ששמו 'אברהם' וגם חמיו שמו 'אברהם', 
יקרא החתן את שמו 'אברהם חיים' או 'אברהם מנחם' וכדומה. 

וכן אם שמות הכלה וחמותה שווים, תוסיף הכלה שם על שמה,
 כגון: כלה ששמה 'שרה' וחמותה שמה 'שרה',
 תקרא הכלה את שמה 'שרה בתיה' או 'שרה הודיה' וכיוצא בזה.

 וטוב שיקבלו הסכמה וברכה משלושה רבנים בעלי הוראה, ולא יחששו יותר כלל.

כתב רבי יהודה החסיד בצוואתו, "לא ישא אשה ששמה כשם אמו או שמו כשם חמיו".

 ואמנם יש שהעירו על כן, כי בכמה מקומות בגמרא מבואר שחז"ל לא חששו לזה, 
כמו במסכת סוטה (י ע"ב) שמואל סבא היה חמיו של רב שמואל, 
וכן במסכת מנחות (כט ע"ב) רמי בר תמרי היה חמיו של רמי בר דיקולי.

ומבואר שלא היו נזהרים שלא יהיה שם החתן וחמיו אחד. 

וידוע כי רבנו אברהם בן דוד [הראב"ד] היה חתנו של רבנו אברהם בן יצחק [בעל ספר האשכול], 
ולא חשש כלל על מה ששמו כשם חמיו. 

והלא הראב"ד היה גדול גם בקבלה, 
וכמו שהעיד רבנו האר"י שקבלת הראב"ד היא קבלה אמיתית מפי אליהו הנביא שנגלה אליו.

 וכן כתב הרדב"ז, שהראב"ד היה בקי בחדרי סודות תורתנו הקדושה, 
ועם כל זה לא חשש שלא יהיה הוא וחמיו בשם אחד. 

אף שאפשר אולי שנשא אותה לפני שיכנס בחדרי תורת הסוד. 

וכתב הגאון החתם סופר: 
מי שרוצה להדבק בחתן טוב, 
אלא שחושש על מה שאומרים העולם שלא ישא אשה ששמה כשם אמו, או ששם חמיו כשמו.

 אהובי, "מאן דלא קפיד, לא קפדי בהדיה" [דהיינו, מי שלא מקפיד, לא מקפידים עמו בשמים],
 ובפרט שיש כאן זכות של תורה שהחתן עוסק בה,
 שאפילו בית עלי מתכפר להם עוונם בתורה ובגמילות חסדים. 

גם הגאון הנודע ביהודה נשאל על זה, וכתב:
 דע, ויהיו הדברים הללו חקוקים על לוח לבך, לזכרון הכלל הגדול,
 שאין רשות לכל חכם לאחר חתימת התלמוד לומר דבר נגד התלמוד,
 והאומר דבר לסתור קוצו של יו"ד מדברי התלמוד, לא יחשב בכלל חכמי ישראל. 

ואמנם כשאנו מוצאים אחד מחכמי ישראל המוחזק בתורה וביראה, 
שכתב בספר דבר הסותר לדברי התלמוד, חייבים אנחנו למשכן נפשנו לתרץ דבריו, 
שלא דיבר אלא רק לשעה או למשפחה פרטית.

 וכיוצא בזה אנו מוצאים לרבי יהודה החסיד בצוואתו דברים שכמעט אסור לנו לשומעם
כי הוא אומר שלא ישא אדם את בת אחותו, ובגמרא (מסכת סנהדרין עו ע"ב) אמרו שהוא מצוה.

 וכן שלא ישאו שני אחים לשתי אחיות, ובגמרא (מסכת ברכות מד ע"א) אמרו,
 שמונים זוגות אחים כהנים נשאו שמונים זוגות אחיות כהנות. 

ואם היה החסיד מצווה כן לכל ישראל, הרי הוא סותר לדברי התלמוד, והיה אסור לנו לקבל דבריו כלל.

 אבל האמת יורה דרכו, כי רק לזרעו אחריו ציוה לדורי דורות, 
כי ראה ברוח הקודש שזרעו לא יצליח בזיווגים אלו, ואילו דברי הש"ס הם על הכלל.

 ומלבד כל זה, כיון שהשידוך הוא עם תלמיד חכם, "שומר מצוה לא ידע דבר רע".

ותמיהני על רוב העולם שאין חוששים להימנע מלתת את בתם לחתן עם הארץ,
 והוא נגד דברי חז"ל שאמרו שהמשיא את בתו לעם הארץ,
 הרי הוא ככופתה ומניחה לפני הארי, ולהתחתן עם תלמיד חכם ששמו כשמו הם שואלים,
 ולא תהא תורה שלימה שלנו כצוואה בעלמא?! 
לכן יגמור את השידוך ולא יחשוש. ע"כ. 

ודבריו חיים וקיימים. 

ובאמת, שאפילו זרעו אחריו של רבי יהודה החסיד, 
לא חששו לצוואותיו, וכמו שכתב בשו"ת שם אריה:
 ושמעתי מהרה"ג מוהר"ר מרדכי מרגליות, אב בית דין סטנאב, שהיתה לו קבלה מאבותיו,
 כי בזמן המהרש"א, באסיפת גדולי הדור בזמן ההוא, דיברו על אודות צוואות רבי יהודה החסיד,

 ועמד המהרש"א על רגליו ואמר: 
אני מבני בניו, ובצוואותיו כתב שלא יקרא איש מזרעו את בנו לא 'יהודה' ולא 'שמואל',
 ואני זה שמי 'שמואל' ושם אבי 'יהודה'. ע"כ.

 ובשו"ת צמח צדק מליובאוויטש הביא דברי הגאון שב יעקב ששמע מכמה גדולי רבנים שלא הקפידו אף לכתחילה על שם שווה לחתן וחמיו. 

וכן השיב כבוד אדוני אבי זקני רבנו זלמן מלאדי. ע"כ.

 וכתב הגאון מהר"ם פרובינצאל: 
אנכי לה', אלקים אמת, ותורותיו אמת, לא ידעתי אכנה, 
כי הצוואות המיוחסות לרבי יהודה החסיד, אין להאמין להם.

 וכל שכן שאין לעשות מעשה על פיהן נגד קבלת חז"ל, והעוברים על דברי חכמים בשבילן,
 קורא אני עליהם: "העֹזְבִים אָרְחוֹת יֹשר... אתי עזבו מקֹור מִים חִיים, לחְצֹב לָהֶם בארוֹת בארוֹת נִשברִים, אֲשר לֹא יכלו המִים".

 גם לא נכון לומר שכל הצוואות הללו יצאו מפי החסיד,
 אלא מקורן מפי אחרים וייחסום אליו, או שנמצאו בעזבונו, והאמינו שהן שלו. ע"כ. 

ועל כל פנים, אם אין השמות שווים ממש, כגון שהאחת נקראת רבקה,
 והשנית נקראת רבקה בתיה, בודאי שאין לחוש כלל.

 ואף אם השמות שווים, יש תקנה להוסיף שם לכלה או לחתן 29 יום קודם החופה. 

ורבו הפוסקים שכתבו להקל בזה ועשו מעשה כן כמה פעמים.

 כמבואר בשו"ת: צמח צדק, תורת חסד, מהר"ם בריסק בשם הגה"ק משינאווא, השיב משה,
 אמרי אש, שם אריה, מהרא"ש היילפרין, הגאון רבי שלמה קלוגר, בית נפתלי, לבושי מרדכי, מנחת אלעזר, וכן כתב מהרש"ם בשם גדולים רבים ועצומים. 

והסומך על כל הגדולים הללו, סמוך לבו בטוח בה' יתברך, כי לא יאונה לו כל אָוֶן. 

עוד יש לצרף להיתר הנ"ל, כי בזמן הזה רוב הבאים לישא אשה, הם למעלה מגיל עשרים.

 וידוע מה שאמרו חז"ל בן עשרים שנה ולא נשא אשה, כל ימיו בהרהורי עבירה.

 ואם כן, אדרבה, טוב להקדים שעה אחת קודם, ולא לדחות את הזיווג שבא לפניו, 
משום צוואת רבי יהודה החסיד. 

וכמו שכתב בערוגת הבושם, שכל אזהרה זו לא נאמרה אלא למי שלא הגיע לעשרים,
 אבל מי שהגיע לעשרים, אין לו לחוש, ומצוה לזרז עצמו ולהקדים שעה אחת קודם. 

(שו"ת יביע אומר חלק ב סימן ז. הליכות עולם חלק ז רכא) 
[והנה התשובה הנ"ל כתב מרן זצוק"ל בשו"ת יביע אומר, 
בהיותו מכהן כאב בית דין במצרים לפני כ-51 שנה, ושם הוסיף כדלהלן:
 מה גם כי בזמן הזה שהתמעטו החרדים לדבר השם, ראיתי בני עליה והמה מעטים, 
ואפילו יראי השם באופן בינוני התמעטו כל כך, עד כי נער יכתבם. 

כי בעוונות הרבים על ידי החינוך הקלוקל, סר מרע משתולל, ונשארנו מעט מהרבה.

 וקשה הדבר עד מאוד למצוא חתן הגון ביראת השם, ו
במקרה זה שודאי מתכוונים לשם שמים לחפש דוקא בחור כזה,
 אין לחשוש על מה ששמו כשם חמיו, כי מצוה הבאה לידך אל תחמיצנה.

 ובפרט שיש לחוש פן תתן עיניה באחר שאינו הגון מצד יראת השם. עכ"ד.

 אולם בספרו הליכות עולם (חלק ז עמוד רלח) בסיום התשובה, כתב מרן כדלהלן:
 אמר המחבר, אף על פי שצירפנו לעיל טעם להקל מפני דוחק השעה, 
שקשה למצוא זיווג טוב ביראת שמים ומידות טובות.

 הנה תהילות לה' יתברך, בעשור השנים האחרונות, הלך וגדל מחנה בעלי תורה ובעלי תשובה, 
ויראי שמים מרבים, על ידי התארגנות אנשים יראי ה' וחושבי שמו, מהתנועה הנקראת ש"ס,
 ספרדים שומרי תורה, 
שהולכים מחיל אל חיל ומשפיעים על אחינו בית ישראל להחזירם אל צור מחצבתם,
 ועוד היד נטויה בעזרת ה' יתברך, לקרב עוד את אחינו בית ישראל הרחוקים,
 ולהביאם תחת כנפי השכינה, ומעתה אין כל כך דוחק למצוא עזר כנגדו ביראת שמים.

 אף על פי כן, מכיון שיש ספק ספיקא להתיר בענין צוואת רבי יהודה החסיד,
 אפשר להתיר בענין זה שאין לו יסוד בש"ס, וכולו חומרא בעלמא וכנ"ל. 

וטוב הדבר שהנישואין הללו שמוסיפים בהם שם, 
יהיו בהסכמת שלשה רבנים בעלי הוראה, וכמו שכתבו בשו"ת אבני צדק ומנחת יצחק.

 ולשומעים ינעם, ועליהם תבוא ברכת טוב. ע"כ.

[מקום שאינם יודעים מענין צוואת רבי יהודה החסיד, ורגילים להתחתן כששם החתן כשם חמיו,
 או שם הכלה כשם חמותה, אין צורך להודיעם כלל. 

כן כתב הגאון בעל שדי חמד על בני עירו שאינם יודעים מצוואות אלו, 
ואין לעוררם על זה, כי שומר פתאים ה'. 

גם בספר יעלזו חסידים (לבעל הפלא יועץ), כתב, עניני הזיווגים נגזרים מן השמים,
xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx"x xxxxx xxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
ולכן אין לגלות להם, ולא תאונה להם רעה חס ושלום. (שו"ת יביע אומר חלק ב סימן ז)


מתוך החוברת בהלכה ובאגדה קידושין עמודים 107-109


הרשמה למאגר ענק של שידוכים בחינם!

נרשמים --> משתבצים לשדכן רלוונטי --> ומתחילים לקבל הצעות שידוך בע"הטופס לגברים
טופס לנשים
 
השלם :
+
=