מאמרים שונים בנושא שדכנים ושידוכים

מקודשת מקבצת עבורכם את מיטב המאמרים בנושא שידוכים ושדכנים שיעזור לכם לקבל מידע חשוב להכוונה ולהתסכלות נכונה בשידוכים.

מאמרים

ענין השדוכים מתוך אנשי קודש
כוח הדיבור בין בני הזוג
האוהב את אשתו כגופו
"אוהבה כגופו, ומכבדה - יותר מגופו"
עבודות הבית, תפקיד הבעל / האשה?
הזדהות ותמיכה - "עימו אנוכי בצרה"
הבעל צריך להדגיש את יופי אשתו בעיניו
זכות השדכן וסגולת המצווה לשדך
הדרך הקצרה לשידוך
דפוסי הנישואין בחברה החרדים
ה"תשלום" של הבעל לאשתו
כיצד שדכן מצליח בשידוכים?
איך מוצאים את האשה הנכונה
שדכן צריך לומר רק את האמת
הבקשה של האדמו"ר לסייע בשידוכים!
טעם שבירת כלי חרס בשידוך
הדבר העיקרי שצריך לבדוק בשידוכים על האשה
ליקוטי מוהר"ן פט - דעת המשדך
מטרת התאריך
קבלת ברכה
חופה לפני השקיעה
מנהיגות
האשה - חומה לבעלה
במה תלויה שמחת הבית?
טבעי שזו את
תדמית
הבטחת הקב"ה לאשה
האשה היא הבית!
תיקון לאחר החתימות
הכניסה לזרים אסורה
כיצד יתן הבעל כוח לאשתו להמשיך במעשיה הטובים?
מיצחק ורבקה עד עידן המחשבים
היכן ניתן להיפגש בשידוכים?
'דחזו ליכי'
נוסח החתן
מהי הכרת הטוב בין איש לאשתו?
במה קונה איש את אישתו?
נשיאת חן
מי מנהיג הבית? ומיהו המנהיג האמיתי?
תפילה -ההשתדלות בשידוכים
סוד הכרבולת - סוד כמוס
ענין השידוכין
מה הכרחי לבחון בחיפוש שידוך
"עצם מעצמי"
כתיבה מוקדמת של הכתובה
איך מוצאים את האישה הנכונה
עצה טובה לבני הזוג
דברי הגאון רבי שריה דבליצקי שליט''א
היופי מושג רוחני
היום המסוגל לשידוכים
הנהגות חשובות לבית היהודי
שידוכים תהליך פרימיטיבי?
קבלה לעתיד
תקנה טובה
קבלת רשות
גרפיקה
כתב לא מחיק
ראשי תיבות
מילוי הכתובה
שידוכין מיוחדים שמות שווים
איש ואישה שזכו
חיים ב"ארמון-יה"
כמה צריך להתאמץ למצוא את השידוך?
כמה משפיע כוח התפילה על השידוך
יותר מיום כיפור
לא עשו קנין
בענייני רוחניות אין לסמוך על אחרים
כיצד יקיים הבעל מצות "ושימח את אשתו"?
יום הנישואין - יום מחילת עוונות
"על ידי זה, יושפע שפע רב"
הסוד לעיכוב הזיווג
שנה ראשונה - יסודות הבנין
לזכות להיות השליח
דע את זכויותיך / חובותיך?
ערך חיי הנישואין
על ה' יזעף ליבו
בעל יקר - דע את חובותיך!... - "לשאת" אשה
בין אדם לחברו מתכפר?
הרשמה לשידוכים לחרדים
השדכנים הוותיקים חושפים
האישה ה"מקורית"- עושה רצון בעלה
מעלת שבעת ימי המשתה - חתן דומה למלך
בגדי כבוד
לא לדבר
ממהר ללכת
כבוד הבריות
לימוד תורה בליל הנישואין
לשם שמים
ארבע תעניות
שבעת ימי משתה-תקנת משה רבנו
הממלכה בפרטית של המלך והמלכה
החתן דומה למלך
ימי שמחה. ימי ברכה.
עשיית מלאכה
שותפות בחנות
גילוח ותספורת
כיבוס. גיהוץ. תפירה.
להדביק הרצון אצלה
שני שמות בשני מקומות
תאריך מוקדם
שני שמות עריסה
שתי כוסות
התנאים לשבע ברכות
כבודה בת מלך פנימה
תענית אסתר
" משוט בארץ ומתהלך בה" (איוב א ז)
חתן וכלה בשמחה אחרת
תפילה בציבור
וידוי
עליית החתן לתורה
שמירה לחתן וכלה
בקול רם
לימוד תורה בעיון
כזית פת לחתן ולכלה
החתן קובע
אשכנזי אצל חתן ספרדי
ספרדי אצל חתן אשכנזי
מנהג חוץ לארץ
כולכם חייבים בכבודי
מנהג ישראל לכסות את פני הכלה
תיקון חצות
אהבה דווקא לאחר הנישואין
ברכת חתנים
הדקדוק בשמות - בכתובה
שני שמות יהודי וגויי
שם עריסה שהוחלף וקוראים בו מעט
שמות שיש בהם שם ה'
שלבי השידוכים בחברה החרדית
שם משפחה בכתובה
שינויים בשם- כתובה
הוספת שם - בכתובה
החלפת שם -כתובה
שמות בכתובה - ברכות לאחר השמות
כל המוסיף גורע- כתובה
שמות בכתובה -"בחור" לנישואין שניים
טיפוח החן
ערך 200 זוז
זהירות מאונאה! כיצד יזהר הבעל מהונאה כלפי אשתו?
מסר לבעל היקר!
כשאתה צועק לא שומעים אותך
אשה יקרה - דעי את חובותיך!...
חלון ההזדמנויות של השנה הראשונה
כיצד מונעים בעיות שלום בית?
שם חיבה -בכתובה
אב מאמץ
להיות כל איש שורר ביתו - האיש הוא המנהיג בבית
שידוכים בידי שמים!
משדכים לו לאדם על פי מעשיו...
שם עריסה שמואס בו -כתובה
חלק בשם זה וחלק בשם זה
שם עריסה שהשתקע - כתובה
משפחת 'בן יצחק', 'בן משה'
טעות בשם
ז"ל בכתובה
שם נוסף לאבא
במה יש להתמקד בבחירת שידוך?
הכתובה בארמית
סכום הכתובה
שידוכים שקריים
שורה אחת בכתובה
במי תלויה פרנסת הבית?
חופה בבין השמשות
המקום
השמות בכתובה - תארים
התנגדות לכתיבת שם האב
רודף שלום...!
יראת השמים של המשודך
דעת תורה
בן תורה
פגישה מוקדמת
בין האירוסין לחתונה
בחירת שידוך - תפילה
"לא טוב היות האדם לבדו"
"לא תראה את פני עוד עד שתישא אשה"
מסר לרעיה יקרה!
ובחרת בחיים
עזר כנגדו
המצוה הראשונה
פריה ורביה מצוה גדולה
חשיבות הבת
"בני, שמעו לי, שאין אדם שומע לי ומפסיד"
מי חייב?
אופן ההיתר לברר
התאריך בכתובה
עצות והנהגות טובות לאשה
ומה אעשה לציוויו של ראש הישיבה?
החוט המשולש - תשלום השדכנות
ימי העומר
בין המצרים
מצוה גדולה
מהתורה או מדברי חכמים
שבת קודש
"הצעת נישואין"
ללמוד ולהבין
בירור על המשודך
מידע בעייתי על המשודכים
בירור על המשודכת
אין כל חיוב לשמוע לראש הישיבה בענייני הלכה
הודה ולא בוש שכמה תורה יכל ללמוד בקדושה ובטהרה
הוא לא בן אדם
כיצד יכול להינצל מהרהור עבירה?
גיל נישואי הבת
ומי התיר להכשילם?
יציאה לחוץ לארץ
חרם על הבחורים
בירורים מוקדמים
בושה ובזיון מצד ההורים
גם היהלום קטן הוא
בת אחיו או בת אחותו
הצעת שידוך עם פגם חיצוני
בירור על בחור שלא הסתדר עימו
לשון הרע ורכילות
בררנות יתר
תבנית מוגדרת
הכל לפי הענין
צביעת השיער
לא נראה לו
שני אחים לשתי אחיות
התנגדות הורים בנישואין
בת כהן לישראל
בת ישראל לכהן
בת ישראל לעם הארץ
בת עם הארץ
בן/בת הנידה
בין האירוסין לחתונה
בדיקת שמות החתן והכלה
הנהגת הפגישות
איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם
מי יכול לומר שהוא מוגן מהרהורי עבירה?!
אל תחטאו בילד
כל המרבה הרי זה משובח
מקום הפגישות
התנגדות ההורים לגיורת
התערבות ההורים
סיום הש"ס / לישא אשה ?
חודש אלול
גדול עוונו מנשוא
מספר הפגישות
ראיה בפגישות
ענוה
בושם בזמן פגישה
אח צעיר לפני אח גדול
פגישה במקומות אסורים
משך זמן הפגישות
פגישה אחרונה
סימן טוב
לעזוב את הוריו
גר צדק
קנין
הגינות ויושר בקנין
חתימת השטר
די באמירה
"מוֹצָא שפתיך תִּשְׁמֹר וְעָשיתָ"
דעה משובשת?!
חגיגת השידוכים [וורט]
ערב שבת
הוחלפו הכתובות
חלוקת סיגריות
בעל תשובה
לא זכו
שינויים בנוסח
תיקונים בכתובה - פרטים רבים
אומנות הקבלה
שבירת צלחת
שבוע קודם החופה
איסור נגיעה במשודכ/ת
"ותשוָעה בְּרֹב יוֹעֵץ"
בנחת ומתינות
משפט הכתובה
תענית לבני אשכנז
בני ספרד
וידוי ביום החופה
ניצול הזמן
תפילה
מקוה ביום החופה
צילומים
כתיבת התנאים
צדקה לעניים
קיום לתיקון
מהות הכתובה וטעמיה
רגיעות ובטחון לאשה
אחריות החתן
אין אישות בלי כתובה
כתובה לכתחילה
"שלי ושלכם - שלה הוא"!
הגעה לאולם
בשמים לכלה
זמן מילוי הכתובה
תפילין רבנו תם
"דברים היוצאים מלב טהור..."
אופן המחיקה
זריזות במועד הנישואין
דמי שדכנות בחסד
מוצאי שבת
תעניות
חתונה בימי העומר
השתתפות בחתונה שלא לפי מנהגו
חֵ נָ ה
חודש מנחם אב
האירוסין כיום
חול המועד
מקום הקיום
יג. האם די בחוק שאוסר לישא שתי נשים, במקום השבועה
תיקון בתאריך מוקדם
סוגריים
תיבה תלויה
מילוי חלל - טיוט
"מנהג" אותיות "גהנם"
חתונה בבין המצרים
אל תלחץ
זמן התשלום
חלופת מכתבים
מעלית
מסירה מיד ליד
העיקר שתהיה ברכה
הליכות והנהגות
"קשה לזווגם כקריעת ים סוף"
חשיבות העזרה לזוג
מתנות
כספי מעשר
ביקורים
קודם יראת שמים
לא לבייש בת ישראל
הלכות טהרה
ערב שבת
שידוכים לחרדים
שידוך לזוג שאינם שומרים
נישואין ללא טהרה - כנישואי אח עם אחותו
האירוסין במקורות
הוצאות מיותרות
חדר יחוד - בני ספרד
הזמנת תלמיד חכם
תזמורת
וידיאו
הפרדת תמונות
צילומים בקדושה
רק אין יראת שמים
תמונות משפחתיות
אין להקל
אבן טובה
הזמנת קרוב שנפטר
יום החופה - מחילת עוונות
הזמנת רחוקים מתורה
טבעת זהב או כסף
תאריך לועזי
בסימנא טבא
הזמנה לחתונה - כתב אשורי
החתן בוצע
חול המועד
צלם וצלמת מלצר ומלצרית
שתיקה
כסף
ברכות ברמקול
טעימת הכוס
באור ברכת האירוסין
יין לבן
יין אמיתי
ברכות בפני פריצות
לבוש צנוע
צילום אחיזת הכתובה
טבעת לאיש
קריאה בניגון
שכח טבעת
הרי את מקודשת
הסרת הכפפה
קנין כספו
שווה פרוטה
הטבעת בידו
יין אמיתי
טבעת המלך
החזרת החפץ
מזיגת הכוס
ראיית העדים
ברכת חתנים בעשרה
טבעת
שמירת הכתובה אצל קרובי הכלה
מסירת הכתובה לכלה
אשורר שירה
קריאת התורף
תקיעת כף
קריאה נכונה
מעשה הקנין
טעם הקנין
כולם עומדים
אחיזה בימין
אחיזה בימין
אחיזה בימין
הפרדה
חלוקת הברכות
ברכות מהכתב
מיקום התזמורת
ניגון הברכות
יכירו וידעו
מחזיר גרושתו
תחת כיפת השמים
הכרת החתן והכלה
חופה בבית כנסת
החופה - הפרדה בחופה
סידור חופה וקידושין אוירה נעימה
שם המשפחה - כלה גרושה
כולם עומדים
עטיפת הכוס
העדים - לא קרובי משפחה
כיצד משמחים את החתן?
יראי שמים
פעמיים באהבה
טעות בסדר הברכות
טעימת הכוס
ביאור שבע ברכות הנישואין
שבירת כוס - זכר לחורבן
זכוכית
טבעת הקידושין
הכתובה
מהתורה או מדברי חכמים
טעימת הכוס
איסור יחוד
כוס היין
מעלת המשמח חתן וכלה
כוונה בברכת הגפן
ריקודים מעורבים
פסוקים ומאמרים
כוונה בברכות
ברכות הקידושין הזמנת העדים
מיקום הרב בחופה
מיקום הורי החתן והכלה בחופה
מיקום החתן והכלה בחופה
ליווי בנרות
אפר בראש החתן
להתעטף בציצית
מנין עשרה
גר וגיורת
הגבהת הכלה
סמוכים לעד לעולם
תמונת הכלה
הכלה
כבוד הבורא דוחה לכבוד ההורים
חובות וזכויות הבעל
ביאור נוסח הכתובה
החתימות - שם ברור
שם ומשפחה
יחוס
חתימת החתן
מילויים שונים - כלה בעולה
כלה גרושה
איסור הסתכלות בכלה
ליווי החתן והכלה
שני העדים
טלויזיא. אינטרנט.
זריקת סוכריות?!
המערערים
ירידת הדורות
יסודתו בהררי קודש
ריקוד במטפחת עם הכלה
החתן והכלה יצאו
עשרת ימי תשובה
השתתפות בחתונה
כל גדולי עולם
טעם התקנה
"אל תטוש תורת אמך"
השבועה בכתובה מקורות טהורים
התרפאה המשפחה
שבע ברכות בבית האבל
ט. צורת השבועה
השתתפות בשבת חתן
הפרדה מליאה
קביעת חתונה בשנת האבל
מעט מדיני אבלות בנישואין
אלמן ואלמנה
אלמן ובתולה
בחור ואלמנה
הסבא עם הכלה יד ביד
השתתפות החתן והכלה
הצטרפות אבל למנין או לפנים חדשות
ג. תקנה קבועה בארץ ישראל מלפני 500 שנה
יב. תשובה למערערים
יא. טענות המערערים על השבועה
י. כתובה שכתוב בה שבועה ובפועל לא עשו שבועה
בחור ובעולת עצמו
הרהור תשובה
ישיבה מעורבת
חופת נידה - דחיית חתונה
לא לשם יחוד
כיסוי ראש
יד ביד לא ינקה
לא אכל כזית
עדי יחוד
ריקוד לפני הכלה
לא ברבים
תאריכים מסויימים
שבירת הכוס בבכיה
טלית - הכלה קונה
ללא אבנט
הקידושין - האשה נקנית
כיסוי פני הכלה
בני אשכנז
'מצוה טאנץ' בזמנם
זמן ברכת המזון
כזית פת
שבע ברכות
תנאי ההיתר- ב'מצוה טאנץ'
החתן עם הכלה יד ביד
נוסח הקיום
הגאון הרב מאיר ברנדסדורפר
הברכה הגדולה ביותר
'מצוה טאנץ' בזמנינו
איסור נגיעה
מזל טוב
זהירות מונעת אסון
הפסק בין נטילה להמוציא
שבע ברכות בסוכה
העליה לתורה
שבת - היום השביעי
ברכת המזון לאחר צאת הכוכבים
סעודה שלישית
צדקתך
כיבוד לקהל
מחלל שבת
מה לך נרדם
ספר התורה ממקום למקום
"בְּמַקְהֵלוֹת בְרכו אֱלֹהִים"
עורו ישנים משינתכם
הרם קולך
מחיאות כפיים
חופה ביום ויחוד בלילה
ברכת מעין שבע
מי באמת יכול לרקוד לפני הכלה?!
"ואברהם זקן"
טבעת לחתן?!
ידיעת הסכום
קריאת הכתובה - הקריאה ברבים
פרישת הטלית
כיסוי פני הכלה
ברכת שהחיינו
טלית לבנה
ח. ביאור הנוסח
בכל החתונות
הכאה על השולחן
פסק זמן של התבוננות
הכל נשאר במשפחה
ה. השבועה בקהילות מרוקו
שמחת הלב
איסור שינוי מנהג
לא ידעו ולא יבינו
שבע ברכות עד השקיעה
גדולי רבני אשכנז
מרוקו
תקנת השבועה, מקורותיה, טעמיה, ומנהגיה למשך הדורות
העיקר שהיא שומעת
ד. השבועה בקהילות חוץ לארץ בעבר
מלאכה. וידוי.
ו. השבועה על כל פרטי הכתובה
ז. נוסח השבועה
הגאון רבנו בן ציון אבא שאול זצוק"ל
סעודת חתן וכלה בבית כנסת
חוץ לארץ
שבעה מלאים
שבעה אכלו פת
שבע ברכות אחר אכילת עוגות
המברך אוכל פת
מחיצה
שבת חתן - בית מלון
צירוף קטן לשלשה
בחור ובעולה מאחר
שבע ברכות בסעודה שאינה לכבודם
שלשה אנשים
שבע ברכות בליל הסדר
"אשר ברא" עם בני ביתו

מעשה רב
סיפורים
תפילות
תשובות בהלכה

בס"ד
18/12/2023
133

'מצוה טאנץ' בזמנם

כתב בספר נטעי גבריאל (נישואין ח"א עמוד י):
הנה הענין של מצוה טאנץ נתפשט בעיקר החל מהבעל שם טוב ותלמידיו הקדושים אחריו,
מוסדי דור ודור, כאשר האריכו בספריהם בגודל מעלת וחשיבות הרקידה לפני הכלה,
כל אחד לפי דרכו בקודש,
והצד השווה שבהם שמטרתה לעורר רחמים להמתיק הדינים
ולתקן את הכלה העליונה שכינה הקדושה,
עיין בדבריהם הקדושים שחוצבים מלהבות אש.

ומקובל וידוע עבודת הצדיקים בשעת הרקידה,
לפני הכלה שהיתה בהתפשטות הגשמיות וכלות הנפש רשפי אש שלהבתיה,
וכמו שאמר הגה"ק בעל עטרת צבי מזידיטשוב,
מי שמייחד יחודים כאלה עד כתר עליון, אין צריך לפחד,
ורשאי לרקד לפני הכלה.

ומובא מעשה על רבי זושא מאניפולי שרקד פעם 'מצוה טאנץ'
לפני הכלה בדביקות נוראה באומרו 'כלה דא שכינתא',
ובדביקותו העצומה המשיך זמן רב לרקוד לכבוד השכינה,
כשכולו אחוז שרעפים,
לא חלי ולא מרגיש (עי' אהל משה שם אות ל).

לא כן אנשים כערכנו,
שרחוקות השגתינו מזה כרחוק מזרח ממערב,
לא שייך כל זה.

אך היות וכל אחד רוצה להדבק ולהתנהג במסורת אבותיו ורבותיו,
לכן נשאר המנהג גם אצלנו.

אכן, כל בר דעת יבין לאשורו,
היאך יש לקיים מנהג זה בקדושה ובטהרה,
לבל יגרם מכשול חס ושלום.

בנישואין של רבי אברהם יהושע העשיל ממז'יבוז' נכד הרבי מאפטא,
עם נכדתו של הרבי מרוז'ין,
ביקש הרבי מרוז'ין את דודו רבי מרדכי מטשרנוביל שיבוא להשתתף בחתונה,
וכאשר הגיעו ריקודי 'מצוה טאנץ',
רקד מתחילה רבי מרדכי מטשרנוביל בדביקות גדולה כדרכו,
ואחר כך רקד רבי ישראל מרוזין,
ואחר ריקודו נשקו הרבי מטשרנוביל על מצחו.
(שם אות כז)

בספר "אמרי יוסף",
מסופר על הרבי מספינקא,
שהיתה עבודתו גדולה לשמח חתן וכלה.

והזמין את המחותנים לריקודים של מצוה לפני הכלה,
והיו לו בזה רעיונות נשגבים ורמים,
ליחד יחודים גדולים בעולמות העליונים,
וגם לפעמים אמר איזה מילים בכוונות נוראות ונפלאות בשורשי חכמת הקבלה.

ואחר כך היה הולך לביתו ולומד שיעורו כמנהג.

וסיפר בעצמו,
שהיה מרגיש בנפשו טהרה וקדושה כל כך,
עד שהגם שמנהגו היה בכל יום לטבול במקוה קודם התפילה,
באותו היום אם היה הזמן קצר,
לא היה הולך למקוה.

ומזה תבין גודל קדושת עבודתו בזה.

ורמז זאת בגמרא (כתובות יז ע"א) 'אי דמיין עלייכו ככשורא',
מלשון כשר והכשר,
אם אתם מרגישים שהמצוה היא מכשרת ומטהרת את נפשכם,
תעשו כן, ואם לא, לא. (שם לב)

ובספר "רזא דעובדא",
מספר על הרבי מקרטשניף,
שהיתה לו עבודה נפלאה במצות הריקודים,
וזמן רב לערך עשרים רגעים רקד עם הכלה באבנט ארוך לבן.

וכמובן שפני הכלה היו מכוסות היטב בהינומה עבה למאוד,
מופשלת על כל חצי הגוף, וכך הוא גם מנהג ויז'ניץ.

ופניו היו חיוורים כשלג,
ועיניו עצומות ומשוטטות בעליונים בהתרגשות נעלה ונשגב,
והיה מרקד ומפזז ומכרכר בעוז ותעצומות וכל הקהל בשירה ובזמרה
ובהתעוררות גם יחד. (שם כח)

ובספר "תולדות קול אריה" כתב,
על הגאון הקדוש בעל קול אריה:
מעולם לא הלך במחול עם שום כלה,
ואף לא בהפסק מטפחת.

אבל על נישואי בתו רקד כמה שעות, והשליך מנעליו מעל רגליו,
ועין בעין ראו כל המתאספים כי עשה יחודים,
וכיוון לדברים גבוהים ורמים. (שם לח)

ובספר "זכור לאברהם" על האדמו"ר הקדוש מתולדות אהרון,
רבי אברהם יצחק הכהן קאהן זצוק"ל (סימן סד),
כתב: אמת מה נהדר היה מראה תואר פני רבנו הקדוש,
בוער כלפיד אש,
בעת אשר רקד ריקודים של שמחה בשמחת נישואין 'מצוה טאנץ',
ומה רבה היתה עבודת ההכנה לזה שיצא לחדרו הסמוך,
וסגר עצמו זמן מה עד שיצא לריקודים.

וסיפר הגאון בעל תשובות והנהגות,
כי פעם אחת נכנס לרבנו בזמן זה ומצא אותו יושב ושוקד
על תלמודו בהתמדה כהכנה לריקודים.

וכשהגיע עת רקוד,
ציוה לפני הריקודים לשיר את ניגונו שחיבר על פיוט 'בראש השנה יכתבון',
ובעת הניגון היה מתרגש ומתלהב בהתעוררות, וזלגו עיניו דמעות.

ויהי כנגן המנגן, והתחילו ניגון שמחה וישמחו החסידים,
'ובטוב צִדיקים תעֲלֹץ קִרְיָה' (משלי יא י),
וזימרו ניגון ההקפות של שמחת תורה,
וכל הקהל עמדו כשעה ארוכה ופוצחים בשירה אדירה,
ועיניהם נשואות ממחזה הוד פניו הקדושים הלוהטים.

ובכל כוחותיו יצא בריקוד של שמחה,
והיה רץ ורוקד בכוונה והתלהבות,
ואחר ריקודים באבנט עם הכלה, רקד עם החתן,
ולאחר מכן יצא בריקוד בעצמו,
וככה האריך זמן רב עד מיצוי כוחותיו,
ולפעמים סיפק כפיו והיה רוקד והולך לרוחב ולאורך בית המדרש.

ולא חדל מעבודתו זו גם באחרית שנותיו שהיה חלוש מאוד,
ועם כל זה, עת רקוד הגיע,
התנשא כארי 'וקוֹיֵיה' יחליפו כח'.

וגם לאחרונה,
כאשר כיהן בקודש ידידו מנעוריו הגאב"ד הרמ"א פריינד זצוק"ל,
והיתה דרכו לבוא בשעת ה'מצוה טאנץ',
ואחרי הריקודים של רבנו השתלבו אלו שני הקדושים והצדיקים בריקודים,
וינועו אמות הסיפים מגודל השמחה,
אשר אי אפשר לתאר נורא נוראות את אותו המעמד.

ומה עמקו מחשבותיו בעת רצון הלזו,
וכאשר התבטא בקדושתו לבניו, מדוע האריך כל כך בריקודים?
כי רצה לשמח את השכינה הקדושה,
ומי יבוא בסוד ה' אשר ליראיו.

ופעם בחודש אלול בשנת תש"ל,
כשרקד שעה ארוכה שלא כדרכו, והיה לפלא,
ואז היה המעשה הנורא שנחטף מטוס עם יהודים
וביניהם הגאון רבי יצחק הוטנר זצ"ל והיו בסכנה גדולה,
ואחרי הריקודין קדישין, נענה רבנו ואמר לחתנו,
שבעזרת השם בודאי הם ינצלו. עי"ש.


מתוך החוברת בהלכה ובאגדה קידושין עמודים 240-242


הרשמה למאגר ענק של שידוכים בחינם!

נרשמים --> משתבצים לשדכן רלוונטי --> ומתחילים לקבל הצעות שידוך בע"הטופס לגברים
טופס לנשים
 
השלם :
+
=